badania kliniczne

Rekrutacja do Badania Klinicznego – Klinika Onkologii

Wieloośrodkowe, otwarte, trzyczęściowe  badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność immunoforezy z użyciem wyrobu medycznego LW-02 firmy Immunicom w usuwaniu rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu (sTNF-R) oraz kliniczną efektywność w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, opornym, potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym […]

Czytaj więcejInformujemy, iż wznawiamy możliwość wizyt monitorujących w Instytucie

Informujemy, iż wznawiamy możliwość wizyt monitorujących  w Instytucie. Prosimy jednak o przestrzeganie następujących reguł: Wizytę może odbyć maksymalnie 1 osoba z danego badania; Wizyty nie mogą odbywać się na terenie klinik gdzie znajdują się pacjenci; Wizyty mogą odbywać się w Dziale Informacji Naukowej lub w salach dydaktycznych budynku „A”; Chęć odbycia takiej wizyty należy zgłaszać […]

Czytaj więcej


Rekrutacja do Badania Klinicznego – Klinika Onkologii

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ER+/HER2−).

Czytaj więcej