Badania dzieci po COVID19

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) zaprasza na szczegółową diagnostykę dzieci, które przeszły infekcję wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus).

Badania możemy przeprowadzić u wszystkich dzieci, które mają udokumentowane przebycie infekcji SARS-CoV-2. Dokumentami potwierdzającymi jest dodatni wynik testu lub wynik badania potwierdzający obecność przeciwciał. Jeśli rodzić podejrzewa, że dziecko mogło chorować, ale nie ma na to dowodów, należy wykonać badanie na obecność przeciwciał.

Diagnostykę (między innymi badania płuc, serca i naczyń oraz układu pokarmowego) prowadzimy w ramach krótkoterminowej (dwu-, trzydniowej) hospitalizacji w klinikach Instytutu. O tym, jakie badania zostaną przeprowadzone zadecyduje lekarz prowadzący.

Konieczne będzie skierowanie od lekarza POZ na hospitalizację. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel.: 42 271 19 00.

Na naszych oddziałach pediatrycznych z dzieckiem może przebywać jeden opiekun dorosły. Jeśli rodzin jest ozdrowieńcem powinien okazać dokument potwierdzający przebycie COVID-19 (dodatni wynik testu lub wynik badania potwierdzający obecność przeciwciał). Nawet jeśli opiekun jest ozdrowieńcem może zostać poproszony w o wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2. Przed przyjęciem do szpitala, dziecko może być poproszone o wykonanie testu na obecność koronawirusa.