Przywracamy odwiedziny

Po bardzo długiej przerwie pacjentów leżących na naszych oddziałach mogą wreszcie odwiedzać bliscy.

O powrocie do odwiedzin na zasadach sprzed pandemii na razie nie ma mowy.

Dlatego zapraszamy osoby zaszczepione, ozdrowieńców (do sześciu miesięcy od zachorowania) i osoby posiadające aktualny, negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem (do 72 godzin).ac

 

Poniżej tekst zarządzenia Dyrektora ICZMP z dnia 07 CZERWCA 2021 r. w sprawie: częściowego przywrócenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych

W związku z utrzymującym się niskim ryzykiem transmisji koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu, poleca się co następuje

§1

 1. Nadal utrzymuje się zakaz odwiedzin pacjentów ICZMP, w szczególności w Klinikach, w których przebywają pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2.
 2. Dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjentów w klinikach Szpitala Ginekologiczno – Położniczego oraz pacjentów w klinikach Szpitala Pediatrycznego z wyjątkiem Klinik / Oddziałów, w których przebywają pacjenci zakażeni koronawirusem.
 3. Kierownik Kliniki/Oddziału decyduje o możliwości odwiedzin.
 4. Pacjenta może odwiedzić jednoczasowo 1 osoba w godzinach ustalonych przez Kierownika Kliniki/Oddziału z uwzględnieniem specyfiki pracy Kliniki/Oddziału.
 5. Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez objawów infekcji
 6. Osoby odwiedzające, przebywające na terenie Kliniki/Oddziału muszą przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w klinice, w szczególności szczelnie zakrywać usta i nos maseczką lub stosować inne wymagane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać higieny rąk oraz utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m w kontakcie z innymi osobami.
 7. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych możliwe są tylko przez:

– osoby zaszczepione pełnym schematem szczepień, jest po szczepieniu p/COVID-19, co najmniej 14* dni od ostatniego podania dawki szczepionki dwudawkowej lub co najmniej 14 dni po podaniu szczepionki jednodawkowej lub – osoby, które przechorowały COVID-19 i nie minęło jeszcze 6 miesięcy od zachorowania lub -osoby, które posiadają negatywny wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia koronawirusem ( ważny do 48 – 72 godzin od pobrania ) *Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego danej szczepionki

 1. Personel medyczny Kliniki/Oddziału zobowiązany jest do sprawdzenia udokumentowanego szczepienia, przechorowania lub negatywnego wyniku osoby odwiedzającej pacjenta lub osoba wyznaczona przez Kierownika Kliniki/Oddziału.
 2. Ustalone wyżej zasady obowiązują do odwołania.

§2

 1. Kierownicy klinik, Pielęgniarki/Położne Oddziałowe/Koordynujące zobowiązane są do poinformowania podległego personelu o aktualnie obowiązujących zasadach odwiedzin i ustalenia terminów i godzin wizyt osób odwiedzających.
 2. Personel medyczny zobowiązany jest do informowania rodziców o obowiązujących zasadach odwiedzin i umieszczenie informacji dotyczącej odwiedzin w miejscu widocznym dla osób odwiedzających.
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego polecenia sprawują Lekarze Naczelni oraz Naczelna Pielęgniarka.

§3 Traci moc Polecenie służbowe nr 41/ 2021r. z dnia 27 maja 2021r. Dyrektora ICZMP w sprawie częściowego przywrócenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych §4 Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.