Profesor Iwona Maroszyńska

Maroszynska_v1
dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP
Specjalista pediatrii i neonatologii Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neonatologiczneg

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • 1985 – dyplom ukończenia wydziału lekarskiego AM w Łodzi
 • 1990 – I ° specjalizacji z pediatrii
 • 1994 – II ° specjalizacji z pediatrii
 • 1996 – stypendium naukowe i staż kliniczny – Nowy Jork, Klinika Intensywnej Terapii Noworodka, Presbyterian Hospital Columbia University Medical Center, (Prof. Richard Polin)
 • 1996 – stypendium naukowe połączone ze stażem praktycznym w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Paryżu L’Hopital Univerisitaire Paris-Sud Antoine-Béclère Clamart (prof. Michel Deahn)
 • 1997 – obrona pracy doktorskiej
 • 2000 – egzamin specjalizacyjne II 0 z neonatologii
 • 2000 – Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Paryżu L’Hopital Univerisitaire Paris-Sud Antoine-Béclère – Clamart (prof. Michel Deahn)
 • 2004 –stypendium naukowe i staż kliniczny – Miami, KlinikaIntensywnej Terapii Noworodka szpitala Uniwersyteckiego Jefferson Memorial Hospital (prof. Edwardo Bancalari)
 • 2007 – obrona pracy na stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 1999 – kurs neonatologiczny IPOKRATES – Paryż – Francja
 • 1999 – kurs neonatologiczny IPOKRATES – Ustroń – Polska
 • 1995 – kurs neonatologiczny IPOKRATES – Krems – Austria

Zrealizowane projekty badawcze finansowane przez KBN

 • 2003 – 2007 Płukanie drzewa oskrzelowego – nietypowe zastosowanie surfaktantu w profilaktyce i w leczeniu dysplazji oskrzelowo – płucnej u noworodków; kierownik projektu:
 • 1998 – 2002 Wpływ przebytego niedotlenienia okołoporodowego u noworodka na zmiany w śródbłonku naczyń oraz ocena czynności narządu wyspowego; kierownik projektu.
 • 1994 – 1996 – Ocena możliwości wykorzystania oznaczania stężenia kompleksu elastazy granulocytarnej z jej inhibitorem (E-α1-PI) w celu diagnostyki oraz monitorowania leczenia posocznic u noworodków, kierownik projektu.

Projekty badawcze  

 • Zastosowanie G-CSF u noworodków w przebiegu posocznic powikłanych neutropenią
 • Przydatność badania układu komórek żernych w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zakażenia u noworodków urodzonych przedwcześnie
 • Ocena możliwości przeciwdziałania uszkodzeniu śródbłonka naczyń w stanach niedotlenienia oraz w zakażeniach u noworodków

 • Od stycznia 2014 – lekarz naczelny pionu pediatrycznego ICZMP
 • Od 2011 kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP
 • 2008 p.o. kierownika Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP
 • 2007 – z-ca kierownika Kliniki Neonatologii ICZMP
 • od 1991 – Centrum Zdrowia Matki Polki Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej, a następnie Klinika Neonatologii, Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej B na stanowisku: asystenta, starszego asystenta, z-cy ordynatora, p.o. kierownika Kliniki Neonatologii
 • 1989 – 1990 – Centrum Zdrowia Matki Polki Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
 • 1989 – Centrum Zdrowia Matki Polki oddział wcześniaków
 • 1985 – 1987 – Instytut Pediatrii AM w Łodzi
 • Od 2007 Uniwersytet Medyczny – Zakład Dydaktyki Pediatrycznej (dodatkowe miejsce zatrudnienia)
 • 2010 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 2007 – mianowanie na stanowisko docenta
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Panią Profesor Iwonę Maroszyńską - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): W czym specjalizuje się Klinika prowadzona przez Panią Profesor?

Profesor Iwona Maroszyńska: Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt to miejsce, w którym przy „łóżku” czy raczej przy inkubatorze chorego dziecka koncentruje się na opiece wielospecjalistycznej. Klinika  specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wad rozwojowych, ciężkiej niewydolności oddechowej, oraz opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie z bardzo małą (< 1500g) i skrajnie małą (<1000g) masą ciała. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, zapewniającym optymalne warunki do diagnostyki oraz kompleksowego leczenia najtrudniejszych i najbardziej złożonych wad rozwojowych. Wykorzystując nasze doświadczenie i możliwość współpracy ze specjalistami różnych dziedzin pediatrii oraz chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, neurochirurgii, okulistyki, i laryngologii stworzyliśmy model opieki, w którym możliwe jest kontynuowanie diagnostyki i leczenia płodu, a noworodek z wadami rozwojowymi znajduje się w centrum zainteresowania wielu specjalistów. W klinice wykorzystywane są nowoczesne techniki wentylacji z wentylacją oscylacyjną włącznie, mamy możliwość stosowania inhalacyjnego tlenku azotu oraz pozaustrojowego błonowego utlenowania krwi. Byliśmy pionierami w Polsce w zakresie wprowadzania leczenia inhalacyjnym tlenkiem azotu, propagowania wentylacji wysokimi częstościami, jesteśmy jedynym w Polsce, aktywnym ośrodkiem leczenia ciężkiej niewydolności oddechowej z wykorzystaniem utlenowania pozaustrojowego.

BA: Pani Profesor na czym polega współpraca kierowanej przez Panią Kliniki z oddziałami położniczo-neonatologicznymi w województwie łódzkim?

PIM: Ważnym przedmiotem naszej działalności jest współpraca z innymi oddziałami neonatologiczno-położniczymi w regionie łódzkim. Jako ośrodek referencyjny podjęliśmy się koordynowania transportu noworodka w regionie łódzkim. Obecnie transport noworodka w naszym regionie działa zgodnie z zasadą „jednego telefonu”. Lekarz opiekujący się chorym noworodkiem zgłasza do naszej kliniki problem, a naszym zadaniem jest zorganizowanie transportu i zabezpieczenie miejsca leczenia odpowiadającego potrzebom chorego noworodka. W Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt wykonywane są m.in. zabiegi: pozaustrojowe utlenowanie błonowe. Ta metoda wsparcia, poza zabiegami kardiochirurgicznymi, może być wykorzystana w leczeniu ciężkiej, odwracalnej niewydolności oddechowej. W neonatologii procedurę tę wykorzystuje się w leczeniu zespołu aspiracji smółki, nadciśnienia płucnego, ciężkich zapaleń płuc czy przepukliny przeponowej, w sytuacjach, w których leczenie konwencjonalne zawodzi. Należy zaznaczyć, że nie jest to metoda leczenia ale wsparcia układu oddechowego i/lub układu krążenia. Pozwala ona zyskać czas potrzebny do regeneracji chorych płuc.

BA: Pani Profesor na czym polega wyjątkowość prowadzonej przez Panią Kliniki?

PIM: Procedury unikatowe w skali kraju wykonywane w Klinice poza działalnością typową dla ośrodka trzeciego stopnia referencyjności w zakresie perinatologii obejmującą leczenie surfaktantem, stosowanie różnych technik wentylacji, terapię inhalacyjnym tlenkiem azotu, jako jedyny ośrodek prowadzimy w Polsce leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej z wykorzystaniem pozaustrojowego utlenowania błonowego (ECMO). Ponadto stosujemy nowoczesne techniki wentylacji i monitorowania: Wentylację wywołana impulsem z nerwu przeponowego (NAVA)bardzo przyjazna dla pacjentów nawet tych z masą ciała poniżej 1 kg. Monitorowanie utlenowania tkankowego z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (nearinfraredspectroscopy – NIRS) stwarzającą możliwość celowanego leczenia zaburzeń krążenia. Monitorowanie to jest szczególnie przydatne w okresie okołooperacyjnym.