Profesor Andrzej Malinowski

Malinowski_v1
Prof dr hab.n.med. Andrzej Malinowski
Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej
Konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy

 • 1986 – absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczelnię ukończył z pierwszą lokatą.
 • 1990 – Iº specjalizacji z położnictwa i ginekologii
 • 1993 – IIº specjalizacji z chirurgii onkologicznej
 • 2005 – uzyskał specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • 1991 – praca doktorska „Niektóre wskaźniki odporności komórkowej u kobiet w ciąży prawidłowej i powikłanej gestozą EPH”
 • 1996 – praca na stopień naukowy doktora habilitowanego „Leczenie poronień nawykowych o nie wyjaśnionej etiologii immunizacją allogenicznymi limfocytami – ocena skuteczności, mechanizmu działania oraz określenie czynników prognostycznych”
 • w 2001 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Od roku 1988, w Wojskowej Akademii Medycznej, zajmował kolejno stanowisko asystenta, starszego asystenta (1990 – 1993), adiunkta (1993 – 1998) oraz profesora nadzwyczajnego (1998 – 2001), profesora zwyczajnego (w latach 2001-2002). W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mianowany profesorem zwyczajnym w latach 2006 – 2013.
Od 1988 do 2002 roku był pracownikiem Katedry Położnictwa i Ginekologii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2002 roku, po rozwiązaniu WAM i połączeniu z Akademią Medyczną, zatrudniony w Klinice Ginekologii i Położnictwa w III Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi (od 2006r) jako profesor zwyczajny. W latach 2006 – IV 2014 kierownik Katedry Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej UM w Łodzi oraz kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej UM.
Od 2001 roku Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W chwili obecnej jednocześnie jako Profesor zwyczajny ICZMP.
W latach 2001-2012 członek Senatu UM, a w latach 2003-2006 członek Senackiej Komisji ds. Klinicznych.
Od stycznia 2014 powołany na funkcję Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa łódzkiego.
Kwalifikacje zawodowe podnosił uczestnicząc w licznych kursach z zakresu ginekologii operacyjnej a zwłaszcza technik operacyjnych z minimalnego dostępu czyli operacji drogą pochwową i endoskopowych, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Leeds w 1998; w BenendenHospital, Beneneden M.A.S. Training Centre w latach 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; w Szpitalu Uniwersyteckim w Lille we Francji w 2006 roku; w Szpitalu Uniwersyteckim w Tuebingen w Niemczech w 2006 i 2010; w Szpitalu Uniwersyteckim w Chemitz w Niemczech w 2010, w ośrodku treningowym we Freiburgu w Szwajcarii, w Szpitalu Uniwersyteckim Gemelli w Rzymie (Włochy) w 2011 oraz w ośrodku treningowym IRCAD w Strassburgu (Francja) (2010 i 2011).

Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Andrzeja Malinowskiego - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Panie Profesorze jakie zabiegi są najczęściej wykonywane  w kierowanej przez Pana Profesora Klinice?

Profesor Andrzej Malinowski: Klinika posiada profil typowo operacyjny. Wykonywany jest pełny zakres operacji w leczeniu niezłośliwych i złośliwych chorób żeńskich narządów płciowych.  Specjalizujemy się przede wszystkich w innowacyjnych technikach operacyjnych z minimalnego dostępu, a więc technikach endoskopowych (laparoskopia i histeroskopia) oraz technikach pochwowych. Techniki te pozwalają na pełne wyleczenie przy jednoczesnej mniejszej urazowości dla pacjentek a co za tym idzie szybszym powrotem do zdrowia, lepszą jakością życia w okresie pooperacyjnym oraz lepszym efektem kosmetycznym w porównaniu do tradycyjnej techniki otwarcia powłok brzusznych czyli laparotomii.

W klinice przeprowadzane są procedury unikatowe w skali kraju:

 • Operacja laparoskopowej  amputacji trzonu macicy z powodu niezłośliwej patologii
 • Operacja całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy z  powodu niezłośliwej patologii
 • Operacje radykalnego całkowicie laparoskopowego wycięcia macicy z usunięciem węzłów chłonnych miednicznych w raku endometrium oraz w raku szyjki macicy
 • Wytworzenie pochwy we wrodzonym braku tego narządu (np. zespół Rokitansky-Kistner-Hauser)
 • Operacje rekonstrukcyjne w zaburzeniach statyki narządów płciowych u kobiet z użyciem materiałów protezujących na drodze pochwowej i laparoskopowej
 • Podwieszenie pochwy lub macicy do więzadła krzyżowo-kolcowego w zaburzeniach statyki narządów płciowych u kobiet.

Niemal wszystkie te techniki są własnymi operacyjnymi modyfikacjami i wynikają z wieloletnich własnych doświadczeń w rozwijaniu technik laparoskopowych i pochwowych. W Klinice wykonywane są również radykalne operacje u pacjentek z rakiem jajnika. Operacje te wykonywane są na drodze laparotomii.

BA: Ile zabiegów operacyjnych wykonuje Pan i Pana Zespół w ciągu roku?

PAM: W Klinice wykonywanych jest około 1200 dużych zabiegów operacyjnych rocznie. Ponad 95% z nich wykonywana jest na drodze laparoskopowej i pochwowej.

Na drodze laparoskopowej wykonywany jest pełny zakres operacji, w tym tych wymagających najwyższych, eksperckich umiejętności, z powodu:

 • torbieli jajników
 • mięśniaków macicy
 • endometriozy, w tym bardzo zaawansowanej endometriozy, tzw. endometriozy głęboko naciekającej zajmującej pęcherz moczowy lub jelita
 • niepłodności
 • wrodzonych wad narządów płciowych u dziewcząt, w tym wytworzenia pochwy
 • nowotworów złośliwych macicy (rak endometrium i rak szyjki macicy)
 • niektóre przypadki wypadania narządów płciowych

Na drodze pochwowej wykonywany jest bardzo szeroki zakres operacji z powodu:

 • nietrzymania moczu
 • rekonstrukcyjne z powodu wypadania narządów płciowych z użyciem lub bez użycia materiałów protezujących
 • wycięcia macicy z powodu mięśniaków macicy i innej niezłośliwej patologii

W Klinice wykonywane są również radykalne operacje u pacjentek z rakiem jajnika. Operacje te wykonywane są na drodze laparotomii.

BA: Klinika to nie tylko miejsce gdzie pomaga Pan Pacjentkom z całej Polski, ale również miejsce gdzie prowadzi Pan Profesor działalność edukacyjną.

PAM: Klinika pełni rolę ośrodka edukacyjnego dla ginekologów z całej Polski w zakresie technik operacyjnych z minimalnego dostępu, tj. technik laparoskopowych i pochwowych.

Od 2003 organizowane są w Klinice regularne podyplomowe kursy operacyjne typu ,,hands-on” z zakresu operacji pochwowych, zaburzeń statyki narządów rodnych i operacji laparoskopowych. Rocznie organizowanych jest od 15 do 25 takich kursów. Łącznie zorganizowano ponad 150 takich kursów i przeszkolono ponad 1000 ginekologów z terenu całej Polski a także kilkudziesięciu ginekologów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji, Rosji, Ukrainy i Cypru.