Profesor Kryspin Niedzielski

Kryspin_v2
Prof. Nadzw. dr hab. n. med. Kryspin Ryszard Niedzielski
Kierownik Klinikii Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • 1982 – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1985 – Iº specjalizacji z ortopedii i traumatologii
 • 1991 – IIº specjalizacji z ortopedii i traumatologii
 • 1991 – praca doktorska „Badania porównawcze wpływu gimnastyki leczniczej oraz wkładki supinującej stęp na kształtowanie się stopy płasko-koślawej statycznej dziecięcej”.
 • 2004 – praca na stopień naukowy doktora habilitowanego ”Właściwości biologiczne i przydatność bioceramiki nowej generacji Sz2 w zabiegach rekonstrukcyjnych kości. Badania doświadczalne”.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Staż naukowy w Klinice Ortopedii w Stolzalpe – Austria w 1987 roku
 • Staż naukowy w Pradze – Czechy w 1988 roku
 • Staż naukowy Heilderbergu Niemcy 1999 roku

Aktywne uczestnictwo w zjazdach zagranicznych z wygłoszeniem prac:

 • Zurich – Szwajcaria 76 Kongres DGOT w 1990
 • Hamburg – Niemcy 77 Kongres DGOT w 1991
 • Munich – Niemcy EFFORT w 1995
 • Amsterdam – Holandia SICOT w 1996
 • Heilderberg Niemcy EPOS w 1997
 • Barcelona Hiszpania EFORT w 1997
 • Madryt Hiszpania EPOS w 1998
 • Sydney – Australia SICOT w 1999
 • Montpellier – Francja EPOS w 2001
 • Rhodos – Grecja EFORT w 2001
 • Paryż – Francja SICOT/SIROT w 2001
 • San Diego – USA SICOT/SIROT w 2002
 • Istambuł – Turcja EPOS w 2002
 • Palma de Mallorca – Hiszpania w 2004
 • Salvador-Bahia – Brazil w 2004
 • Lisbone EFFORT Congress – Portugal w 2005
 • Dresden Congres EPOS w 2006
 • Sorento- WłochyCongres EPOS/IFPOS w 2007
 • Helsinki-Finlandia EPOS w 2012

Kursy doskonalące:

 • Kurs ultrasonografii stawu biodrowego w Stolzalpe Austria 1987r
 • Zastosowanie metody Ilizarowa do wydłużeń kończyn Zakopane 1996r
 • Zastosowanie metody Ilizarowa do korekcji kości długich Zakopane 1998r
 • Limb Lengthening and Deformity Course Wrocław 1999r
 • Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej Poznań 2005r
 • Taktyka leczenia ortopedycznego neurogennej niestabilności stawu biodrowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Poznań 2005r
 • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego Warszawa 2004r
 • Podstawy artroskopii kolana Rogów 2005r
 • System Chartefix w leczeniu śródszpikowymi złamań kości długich oraz system Big- Charstab do stabilizacji zewnętrznej Białystok 2005r
 • Kurs z zakresu leczenia złamań kości długich Białystok 2005r
 • Artroskopia stawu barkowego Bielsko-Biała 2006r
 • Artroskopia stawu kolanowego Sosnowiec 2007r
 • Diagnostyka USG narządów ruchu Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii 2007r
 • Zespolenia Śródszpikowa z zastosowaniem EXPERT NAILING SYSTEM Łódź 2007r
 • Nowoczesne zespalanie złamań kości długich Tytanowym Gwoździem Elastycznym (TEN-Synthes) i zespalanie złamań kości udowej ryglowanym gwoździem śródszpikowymi z dostępu bocznego u młodocianych Łódź 2009r
 • Chirurgia kolana cz.1 szkolenie na preparatach nieutrwalonych Warszawa 2010r
 • AO Trauma Europe Masters Course – Pediatric Fractures Birmingham United Kingdom 2013
 • Problemy Onkologii Ortopedycznej Poznań 2013
 • Najnowsze możliwości diagnostyki obrazowej w zakresie badań Rezonansu Magnetycznego Bielsko Biała 2013
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Kryspina Niedzielskiego - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Panie Profesorze Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci to niezwykle ważne miejsce dla najmłodszych pacjentów, dlaczego?

Profesor Kryspin Niedzielski: Klinika jest jednym z wiodących ośrodków specjalistycznych w kraju, ma trzeci poziom referencyjny, ukierunkowana jest na leczenie ciężkich, wrodzonych wad narządów ruchu, począwszy od okresu noworodkowego dziecka. W instytucie opieka nad dzieckiem obejmuje diagnostykę od początku ciąży. W przypadku nieprawidłowości noworodek od pierwszych dni życia ma zapewnioną kompleksową opiekę ortopedyczną, która jest następnie kontynuowana w naszej Klinice. Wczesne rozpoczęcie diagnostyki, leczenia i systematyczne realizowanie planu terapeutycznego w doświadczonym ośrodku jest optymalnym rozwiązaniem dla dzieci z ciężkimi wadami wrodzonymi narządu ruchu. Do tej grupy pacjentów zaliczamy dzieci z: dysplazją i rozwojowym zwichnięciem stawów biodrowych, przepukliną oponowo-rdzeniową, artrogrypozą, z wrodzonymi deformacjami stóp w tym stopy końsko-szpotawe leczone współczesną metodą wg Ponsetiego zaraz po urodzeniu dziecka, stopy wydrążone, przywiedzione, piętowe, syndaktylie, makrodaktylie, polidaktylie. Ponadto zajmujemy się leczeniem wszystkich typowych wrodzonych wad kończyn górnych i dolnych. Leczymy pacjentów z jałowymi martwicami kości (np. Choroba Pethesa, Osgood-Schlattera, Haglunda), zaburzeniami rozwojowymi (mięśniopochodnym kręcz szyi), układowymi i metabolicznymi (młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, wrodzoną łamliwością kości).

BA: Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w kierowanej przez Pana Profesora Klinice?

PKN: Moje zainteresowania dotyczą głównie, choć nie tylko, ortopedii dziecięcej. Zdobyte doświadczenia naukowe i praktyczne pozwoliły mi na wprowadzenie nowych technik operacyjnych.

W Klinice metodą małoinwazyjną, bezpieczną wydłużamy kończyny (głównie kości udowe) przy pomocy śródszpikowego gwoździa blokowanego i monolateralnego stabilizatora zewnętrznego metodą osteogenezy dystrakcyjnej. Kolejnym zagadnieniem naukowym podjętym przez zespół jest wydłużanie kości łokciowej w chorobie mnogich wyrośli chrzęstno-kostnych. Choroba ta często prowadzi do zahamowania wzrostu kości łokciowej i znacznego kalectwa spowodowanego nierównym wzrostem obu kości przedramienia prowadzącym do podwichnięcia stawu łokciowego i nadgarstka. Stosowana w Klinice technika wydłużania kości łokciowej stanowi nowoczesną, małoinwazyjną próbę odtworzenia prawidłowej biomechaniki przedramienia.
Aktualnie w Klinice rozpoczynamy leczenie dzieci z wrodzoną łamliwością kości gwoździami teleskopowymi rosnącymi. W ten sposób możemy zabezpieczyć dzieci z chorobą „osteogenesis imperfecta” przed kolejnymi złamaniami do czasu zakończenia wzrostu.

BA: Nowością są komórki macierzyste.

PKN: Leczenie komórkami macierzystymi ma coraz większe zastosowanie w wielu działach medycyny w tym również ma swoje miejsce w ortopedii. Pobierania komórek macierzystych w naszej klinice jest bezpieczne i małoinwazyjne, wykonujemy nakłucie szpiku talerza biodrowego, a następnie pobrany materiał poddajemy wirowaniu, zagęszczeniu, koncentracji i podaniu. Komórki macierzyste stosujemy w leczeniu następujących schorzeń: zmiany torbielowate kości (guzy łagodne kostne), leczenie zaburzeń zrostu kostnego w tym stawy rzekome, wspomaganie leczenia ubytków chrzęstnych stawu kolanowego, skokowego i leczenie wspomagające w rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego. Naszym nowym zainteresowaniem jest leczenie choroby Perethesa. Przyczyna tej choroby do końca nie jest wyjaśniona, a leczenie jest przyczynowe. Jest to przyszłość na skalę światową.

BA: Tych sukcesów jest znacznie więcej…

PKN: Leczenie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w tym dzieci z mózgowym porażeniem (MPD) Zespół Kliniki Ortopedii w ICZMP jest znakomicie przygotowany pod względem udzielania świadczeń leczniczych, ukończył specjalistyczne kursy w Polsce i za granicą. W klinice od wielu lat stosujemy program leczenia spastyczności toksyną botulinową jak i zajmujemy się leczeniem operacyjnym. Możemy wyróżnić zabiegi na mięśniach w tym frakcjonowane ich wydłużanie czy zabiegi na ścięgnach. W zależności od przykurczy stawowych wykonujemy zabiegi na stawach, a w utrwalonych przykurczach wykonujemy zabiegi kostne, czyli osteotomie, przecięcie kości.
Leczenie niestabilności stawu udowo-rzepkowego (zwichnięcia rzepki nawrotowe i nawykowe) Stosujemy najnowsze techniki operacyjne począwszy od rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (mpfl) ze ścięgna mięśnia przywodziciela wielkiego jak i anatomiczną rekonstrukcję tego więzadła ze ścięgna mięśnia smukłego. Obie techniki uznane na świecie.
Leczenie operacyjne stopy płasko-koślawej w wybranych neurologicznych i genetycznych jednostkach chorobowych. W Klinice aktualnie wykonuje się małoinwazyjny, nowoczesny zabieg artroryzy. Polega on na blokowaniu stawu skokowo-piętowego za pomocą specjalnej śruby metodą spopularyzowaną przez M. Del. Peligrini. Zabieg ten dedykowany jest szczególnie dla dzieci z wiotkością narządów ruchu w tym ze znacznymi deformacjami stóp płasko-koślawych nie poddającymi się w procesie długotrwałego leczenia zachowawczego.