Profesor Marek Zadrożny

Zadrozny_v1
dr hab.n.med. Marek Zadrożny prof. ICZMP
Specjalista Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
  • 1981 – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi
  • 1985 – Iº specjalizacji z chirurgii ogólnej
  • 1990 – IIº specjalizacji z chirurgii onkologicznej
  • 1991 – szkolenie w Finlandii w zakresie badań przesiewowych i organizacji skandynawskiego systemu walki z rakiem
  • 1992 – półroczny staż we Francji w zakresie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej
  • 1993 – praca doktorska „Wykrywanie i leczenie wznów raka u chorych po brzuszno-kroczowym odjęciu odbytnicy”
  • 2008 – praca na stopień naukowy doktora habilitowanego „ Znaczenie badań ultrasonograficznych anatomii naczyń nabrzusznych i piersiowych wewnętrznych dla rekonstrukcji piersi” 
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Marka Zadrożnego - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Panie Profesorze jakie zabiegi wykonywane są w kierowanej przez Pana Klinice, ile Pan i Pana Zespól wykonuje ich  w ciągu roku?

Prof. Marek Zadrożny: Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP zajmuje się operacyjnym leczeniem nowotworów, przede wszystkim gruczołu piersiowego. Wykonuje pełną gamę zabiegów operacyjnych piersi. Rocznie wykonywanych jest ponad 250 zabiegów operacyjnych u chorych na raka piersi. Ponad 60% to zabiegi oszczędzające pierś. Klinika specjalizuje się w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi zarówno jednoczasowych, których liczba systematycznie wzrasta jak i odroczonych. Stosujemy wszystkie techniki zabiegów odtwórczych:

  • z tkanek własnych chorych – płaty skórno-mięśniowe wolne i uszypułowane
  • z użyciem ekspanderów, endoprotez definitywnych i eskpanderoprotez

W roku 2014 wprowadzony został program korekcji i rekonstrukcji wykorzystujących transfer tkanki tłuszczowej.

BA: Klinika to również ośrodek edukacyjny.

PMZ: Zespół Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi współpracuje z najwybitniejszymi chirurgami z ośrodków w Niemczech, Hiszpanii , Francji i Wielkiej Brytanii.  Owocem tej współpracy są organizowane cyklicznie w ICZMP warsztaty chirurgii rekonstrukcyjnej.