Profesor Krzysztof Szyłło

 Szyllo_v1
Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Szyłło
Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP
Lekarz Naczelny Pionu Położniczo – Ginekologicznego
Sekretarz Rady Naukowej ICZMP

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • 1978 – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi
 • 1982 – I0 specjalizacji  z  zakresu położnictwa i ginekologii
 • 1985 – II0 specjalizacji z z zakresu położnictwa i ginekologii
 • 1993 – praca doktorska „Ocena przydatności podwieszenia pochwy, pęcherza i cewki moczowej do więzadła łonowego w schorzeniach ginekologicznych współistniejących z wysiłkowym nietrzymaniem moczu”
 • 2001 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Ocena roli wybranych czynników biorących udział w patogenezie endometriozy”
 • 2008 – stopień profesora nauk medycznych2011 – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Przewodniczący Sekcji Endometriozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • European Endometriosis League,  Member –  Scientific Board 
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Krzysztofa Szyłło - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w kierowanej przez Pana Profesora Klinice?

Profesor Krzysztof Szyłło:  Nasza Klinika jest miejscem, gdzie pacjentki leczymy zarówno zachowawczo, jak i operacyjnie. Zawsze przed przystąpieniem do procesu terapeutycznego przeprowadzamy u pacjentek staranną diagnostykę  umożliwiającą wybór optymalnej drogi leczenia. Zakres zabiegów operacyjnych obejmuje leczenie metodą laparotomii tzn. tradycyjnego otwarcia jamy brzusznej, zabiegi z dostępu pochwowego, jak i operacje laparoskopowe.  Drogą laparotomii leczymy:

 • mięśniaki macicy
 • guzy jajnika, zarówno łagodne postacie zmian, jak i złośliwe. W przypadku tych ostatnich przeprowadzamy operacje o charakterze  radykalnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi światowych Towarzystw Naukowych
 • nowotwory złośliwe trzonu macicy
 • nowotwory złośliwe szyjki macicy

Dostęp droga pochwową umożliwia leczenie:

 • mięśniaków macicy
 • rozrostów błony śluzowej trzonu macicy
 • stanów przednowotworowych trzonu macicy
 • zmian przednowotworowych oraz raków sromu

Natomiast stosując jedną z najnowocześniejszych aktualnie i jednocześnie  najmniej obciążających dla organizmu pacjentek technik operacyjnych, jaką jest laparoskopia leczy takie schorzenia jak:

 • łagodne guzy jajnika
 • mięśniaki macicy w wybranych przypadkach, co jest szczególnie istotne u młodszych, planujących jeszcze w przyszłości ciąże, kobiet.
 • ciąże pozamaciczną
 • wiele innych łagodnych chorób w obrębie narządu rodnego oraz
 • endometriozę.

Ostatnia z wymienionych w tym miejscu chorób w szczególny sposób skupia naszą uwagę. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze w wielu przypadkach w przebiegu tej choroby już sam proces diagnostyczny bywa niezwykle skomplikowany i wymaga szczególnej staranności. Z drugiej zaś strony zabiegi laparoskopowe wiążą się często, zwłaszcza w przypadku choroby zaawansowanej i w postaci głęboko naciekającej endometriozy, z koniecznością wykonania skomplikowanych procedur dotyczących nie tylko narządu rodnego i miednicy mniejszej z uwzględnieniem endometriozy przegrody odbytniczo – pochwowej, czyli głęboko naciekającej endometriozy pęcherza moczowego.

Osobną grupę zabiegów operacyjnych, które wykonujemy stanowią operacje leczące zaburzenia statyki narządu rodnego. Zabiegi tego typu wykonywane są z wykorzystaniem materiałów biomedycznych – Perigee i Apogee. Polegają na podwieszeniu pochwy i macicy przy pomocy siatki umieszczonej pod przednią i/lub tylną ścianą pochwy i wprowadzanej przez niewielkie (1cm) nacięcia w pachwinie i/lub na pośladku w niewielkiej odległości od odbytu. Metoda ta pozwala na usunięcie dolegliwości związanych z obniżaniem się i wpadaniem ścian pochwy i macicy. Materiały biomedyczne w postaci beznapięciowych taśm TOT wszczepianych pod środkowy odcinek cewki moczowej z dostępu przez otwory zasłonione stosujemy też w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu.

BA: Wspomniał Pan Profesor o starannej diagnostyce. Jakie metody diagnostyczne wyróżniają Pana Klinikę?

PKSz: Niezwykle istotnym problemem, jakim m. in. zajmujemy się w naszej Klinice jest diagnostyka pogłębiona nieprawidłowości w obrębie szyjki macicy. Wykonujemy rozszerzone badania kolposkopowe, które są niezbędne do precyzyjnego ustalenia rozpoznania stopnia zaawansowania zmian dysplastycznych lub wykrycia wczesnych zmian inwazji raka. Pozwala to na podjęcie decyzji o bezpiecznym i właściwym dla danego stopnia zaawansowania zmian leczeniu.

BA: Jaki procedury unikatowe w skali kraju wykonywane są w Klinice?

PKSz: Przede wszystkim są to operacje odtwórcze przeprowadzane w przypadkach wrodzonych wad rozwojowych narządu rodnego. Ponadto limfadenektomia, czyli usunięcie węzłów chłonnych w przypadku raka endometrium wykonywana drogą laparoskopową, jak również wspomniana już wcześniej  głęboko naciekająca endometrioza pęcherza moczowego, także leczona laparoskopowo.