Profesor Lech Polis

 LechPolis_v1
Prof. dr hab.n.med. Lech Polis
Specjalista II stopnia z neurochirurgii i neurotraumatologii oraz I stopnia z chirurgii ogólnej,
Kierownik Kliniki Neurochirurgii, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu CZMP,  przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Instytutu CZMP.

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy

Doświadczenia zawodowe początkowo zdobywał w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. J. Szapiro oraz prof. J.Brzezińskiego a następnie pod kierunkiem prof.  H.W. Pia w Klinice Neurochirurgii w Giessen w Niemczech. Głównym zainteresowaniem Profesora było nowoczesne leczenie wad naczyniowych mózgu, mikrochirurgia w leczeniu niedokrwienia mózgu czy nerwobólów.

Od 1990 r. początkowo jako ordynator zorganizował i kierował Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej CZMP w Łodzi a od 2000 r. na stanowisku profesora kieruje Kliniką Neurochirurgii Instytutu CZMP w Łodzi. Ośrodek ten jest jednym z wiodących w dziedzinie neurochirurgii dziecięcej w Polsce.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – PTNch ( przez 2 kadencje członek Zarządu PTNch  oraz przewodniczący przez 2 kadencje Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, członek Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Światowego Towarzystwa Neurochirurgów.

Organizator Polsko-Niemieckiego Zjazdu Neurochirurgów, jedenastu Sympozjów Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej PTNch, współorganizator Ogólnopolskiego Zjazdu PTNch.

Dorobek naukowy to przeszło 200 prac, kilkanaście doktoratów, przeszło 20 recenzji prac doktorskich, 4 oceny dorobku naukowego w nadaniu tytułu naukowego. Opiekun prac habilitacyjnych, kierownik, wykonawca lub współwykonawca kilkunastu Grantów i Projektów Badawczych, wykładowca corocznych kursów szkoleniowych PTNch organizowanych dla młodych neurochirurgów.

Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Pana Profesora Lecha Polisa - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w kierowanej przez Pana Profesora Klinice?

Profesor Lech Polis:  W Klinice Neurochirurgii wykonuje się rocznie 600 – 700 zabiegów operacyjnych u dzieci i dorosłych. Poza neurochirurgią czynnościową w klinice wykonywane są wszystkie zabiegi. Największą  grupę pacjentów stanowią  chorzy dotknięci chorobą nowotworową, chorobami kręgosłupa oraz z wrodzonymi wadami ośrodkowego układu nerwowego.
Nasze zainteresowania szczególnie skupiają się na badaniach nad strukturą molekularną nowotworów oraz ich genetyką, dającą możliwości skutecznego ich leczenia. Kontynuowana tematyka krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego zwłaszcza w przypadkach wodogłowia pozwoliła na prowadzenie unikalnych w skali światowej badań nad zmianami immunologicznymi płynu mózgowo-rdzeniowego których celem jest skrócenie czasu leczenia chorych z wodogłowiem. Zagadnieniem którym Klinika Neurochirurgii szczególnie jest zainteresowana, które ma szerokie perspektywy rozwoju, a które nie jest dostatecznie uwzględniane i dostrzegane jest problem leczenia schorzeń kręgosłupa, których ilość wzrasta lawinowo. W Klinice są doskonale opanowane nowoczesne techniki ich leczenia zarówno u dorosłych jak i u dzieci a także ma możliwości wprowadzania nowych metod i technik operacyjnych.