Profesor Anna Piaseczna Piotrowska

 Piaseczna_v1
Prof. dr hab.n.med. Anna Piaseczna Piotrowska
Specjalista chirurgii dziecięcej
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii dziecięcej

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • 1982 r. – absolwentka wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.
 • 1988 r. – I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii dziecięcej.
 • 1993 r. – II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii dziecięcej.

Kariera naukowa

 • 1996 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych  po obronie pracy pt.: „Diagnostyka i taktyka postępowania leczniczego w odpływie żołądkowo-przełykowym u niemowląt” (promotor prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski) .
 • 2004  – uzyskanie  tytuł doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej pracy „Badania nad dystrybucja i czynnością komórek Cajala w przewodzie pokarmowym u dzieci”.
 • 2011 – z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał a tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Pełnione funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (PTChD), oraz  European  Peadiatrics Surgeons Association (EUPSA).
 • 2006 -2014 roku przewodnicząca/członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
 • 2003-2006 – sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
 • 2012-2014 – vice przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTChD
 • 1999-2002- sekretarz Oddziału Łódzkiego PTChD.
 • Od 2011 roku członek komitetu redakcyjnego Standardów Medycznych/ chirurgia dziecięca.

Staże  zagraniczne:

 1. W 1995 roku 3- miesięczne stypendium szkoleniowo-naukowe w Klinice Chirurgii Dziecięcej Medizinische Hochschule w Hanowerze, Niemcy.
 2. W 1997-1998 roku -3 miesięczne stypendium szkoleniowe z zakresu chirurgii dziecięcej i noworodkowej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Presbyterian Medical Center w Nowym Jorku, USA.
 3. W 1998 roku- kurs i warsztaty chirurgiczne z zakresu chirurgicznego leczenia wrodzonych wad odbytu i odbytnicy prowadzonych przez Alberto Penã MD w Schneider Children’s Hospital w Nowym Jorku, USA.
 4. W 1998 roku- miesięczne stypendium w Oddziale Klinicznym Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Vall d’Hebron w Barcelonie, Hiszpania.
 5. W 2001-2002 roku- półtoraroczny staż naukowo-badawczy w Children’s Research Centre, Our Lady’s Hospital for Sick Children w Dublinie, Irlandia, prowadzonym przez prof. Prema Puri.
 6. W 2003 roku- warsztaty chirurgiczne „The Nuss procedure for pectus excavatum” Department of Paediatric Surgery LKH-Univesitätsklinikum Graz, Austria, prowadzone przez prof. Michaela E. Hőllwartha
 7. 1-2 październik 2004 – 1st Adriatic Seminar in  Pediatric Surgery “Hirschsprung’s Disease”. Triest, Włochy. Organizator –prezydent EUPSA- prof. Michael E. Hőllwarth.

Wyróżnienia i nagrody:

 1. Soave Price – Annual Meeting of the Paediatric Colorectal Club Meeting, Cascais, Portugalia, 2003:  Distribution of interstitial cells of Cajal in the normal bowel and  in the motility disorders of childhood. A Piaseczna Piotrowska, V Solari, P Puri.
 2. Second Research Price -Annual Meeting of the European Society for Paediatric Urology (ESPU), Madryt, Hiszpania, 2003. Interstitial cells of Cajal in the human normal urinary bladder and in the urinary bladder of patients with Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome. A Piaseczna Piotrowska, V Solari, P Puri.
 3. Best Basic Science Research Paper – 34th Annual Meeting of the Canadian Association of Paediatrics Surgery (CAPS), Vancouver, Kanada, 2002. Exspression of heme oxygenase –1 (HO-1) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in the lung of newborns with congenital diaphragmatic hernia (CDH) and persistent pulmonary hypertension (PPH). V Solari, A Piaseczna Piotrowska, P Puri.

W ciągu 30 lat pracy chirurgicznej kliniczne, jak i naukowe zainteresowania koncentrowały się wokół rozmaitych zagadnień dotyczących chirurgii dziecięcej. Większość opublikowanych i przedstawionych na kongresach, zjazdach i konferencjach prac można podzielić na 4 zasadnicze grupy tematyczne:

 1. Chirurgia noworodka, w szczególności wrodzone anomalie t.j. :  niedrożność przełyku, przepuklina przeponowa ,  niedrożność dwunastnicy i jelit, malformacje odbytniczo-odbytowe , choroba Hirschsprunga, wady powłok ( przepuklina pępowinowa/ wytrzewienie), naczyniaki limfatyczne , potworniaki okolicy krzyżowo-ogonowej.
 2. Odpływ żołądkowo-przełykowy u niemowląt.
 3. Badania nad unerwieniem ściany przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i rolą komórek Cajala.
 4. Wrodzone malformacje torbielowate płuc ( sekwestracja płuc, malformacja gruczolakowa torbielowata płuc).

Zakończone projekty badawcze:

 1. Projekt badawczy Nr: 502-15-502  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Badania nad obecnością i rozmieszczeniem c-kit pozytywnych komórek Cajala w błonie mięśniowej dróg moczowych u dzieci” – kierownik projektu.
 2. Projekt badawczy własny MEN Nr2830/B/P01/2009/36 „Badania nad rolą c-kit pozytywnych komórek Cajala w etiopatogenezie pęcherza neurogennego u dzieci”-, kierownik projektu.
 3. Projekt badawczy MEN Nr 2 P05E 022 30 „Ocena wpływu zabiegu operacyjnego na wybrane parametry układu odpornościowego u małych dzieci”-  kierownik grantu promotorskiego.
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Panią Profesor Annę Piaseczną Piotrowską - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w kierowanej przez Panią Profesor Klinice?

Prof. Anna Piaseczna Piotrowska: Dzięki ogromnemu doświadczeniu, licznym stażom krajowym i zagranicznym Klinika stanowi czołowy ośrodek w Polsce w diagnostyce i leczeniu płodów/noworodków z wrodzonymi wadami / zespołem wad wrodzonych ( np.: VACTREL), a w szczególności w zakresie wad dotyczących:

 • Narządów klatki piersiowej (torbielowatość płuc, sekwestracje płuc, torbiele enterogenne)
 • Przepony ( wrodzona przepuklina przeponowa, wiotkość przepony)
 • Niedrożności przewodu pokarmowe ( przełyku, dwunastnicy, jelita cienkiego / grubego, malformacji odbytniczo-odbytowych);
 • Potworniaków zwłaszcza w lokalizacji krzyżowo ogonowej, jajników;
 • Anomalii układu moczopłciowego (wady nerek, pęcherza i cewki moczowej, anomalie jajników i jąder)

BA: Pani Profesor na czym polega współpraca Kliniki z innymi oddziałami i klinikami w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki?

PAPP: Instytut, jako unikalna placówka w kraju i Europie zapewnia kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę nad płodem, a potem noworodkiem z wadą wrodzona.   We współpracy z Kliniką Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP lekarze Kliniki biorą udział nie tylko w diagnostyce, ale również w kwalifikacji i procedurach związanych z   wewnątrzmaciczna terapią płodów, u których stwierdzono wadę wrodzoną.

Od wielu lat w Klinice prowadzone są kompleksowe badania kliniczne i naukowe mające na celu ocenę stopnia zaburzeń motoryki zwłaszcza dystalnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ustalenie ich etiopatogenezy, ze szczególnym uwzględnieniem takich anomalii wrodzonych jak: jelitowa dysganglionoza, miopatie trzewne, malformacje odbytniczo-odbytowe i przewlekłe zaparcia u dzieci. Od 2007 roku w Klinice wykonywane są operacje przez odbytniczej resekcji jelita (TEPT) u noworodków i niemowląt z chorobą HIrschsrunga).

BA: Klinika pełni również rolę ośrodka badawczego.

PAPP: Wraz z pracowników Politechniki Łódzkiej i Tricomedu lekarze Kliniki brali udział w opracowaniu oraz wdrążeniu do codziennej pracy klinicznej Tegmentum (siatki poliestrowej powlekanej poliuretanem lub kolagenem-materiał opatentowany) jako substytutu powłok w leczeniu wrodzonych wad powłok t.j.: przepuklina pępowinowa, wrodzone wytrzewienie).

Kolejnym „owocem” współpracy z Politechniką Łódzką było zastosowanie prototypu polskiego miernika do pomiaru ciśnienia w pęcherzu moczowym (wspólnie z zespołem Prof. Jana Burcana z Politechniki Łódzkiej), które znalazło zastosowanie podczas operacyjnego zamykania powłok brzusznych. Pomiar tego ciśnienia pozwala zapobiec wystąpieniu powikłaniom zagrażającym życiu dziecka związanym z zespołem cieśni brzusznej, mogącym wystąpić w czasie leczenia wad powłok brzusznych czy przepukliny przeponowej (patent i upowszechnienie stosowania w Polsce).

BA: Tych osiągnięć jest znacznie więcej…

PAPP: Sukcesem Zespołu Lekarzy Kliniki są również zakończone pomyślnie operacje rozdzielenia zroślaków (bliźniąt syjamskich) o typie omphalopagus.

W Klinice oprócz rutynowych zabiegów operacyjnych, w każdym przedziale wiekowym wykonywane są  zabiegi  z zastosowaniem najnowszych technik chirurgii małoinwazyjnej: operacja wrodzonego zarośnięcia przełyku techniką torakoskopową, operacja przepukliny pachwinowej metodą PIRS, laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe operacje  wodonercza, żylaków powrózka nasiennego.