Profesor Maria Respondek Liberska

 Liberska_v1
Prof. dr hab.n.med. Maria Respondek Liberska
Kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP,
Kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Pielęgniarstwa

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
 • profesor dr habilitowany nauk medycznych ( 2001r.)
 • dr habilitowany nauk medycznych (1995 r.)
 • doktor nauk medycznych (1984 r.)

WYKSZTAŁCENIE:

 • Studia na Wydz. Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom 1979
 • Studia Doktoranckie z zakresu Kardiologii Dziecięcej w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi, 1979-1983

I stopień specjalizacji z pediatrii, Łódź 1984
II stopien specjalizacji z pediatrii, Warszawa 1987

STYPENDIA:

 • Echo Lab, Brompton Hospital, University of London, British Council, Wielka Brytania, 1982
 • Heart Station, Children’s Hospital of Philadelphia, Fundacja Kosciuszkowska, USA 1988
 • Perinatal Cardiology, Pennsylvania Hospital, Fundacja Kosciuszkowska, USA 1993

UDZIAŁ W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne, od 1979
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, od 1985
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, od1988 V-ce przewodniczący od 2012r.
 • International Society of Ultrasound in Obstterics & Gynecology od 1993
 • American Society of Echocardiography, od 1992
 • Fetal Cardiology Working Group (FCWG) od 1994
 • The Association of European Paediatric Cardiology (AEPC) The New York Academy of Sciences od 1995
 • Australian Perinatal Society od 1995
 • American Institute of Ultrasound in Medicine od 1995
 • Sekretarz Rady Naukowej ICZMP w latach 1997-2001
 • Kierownik Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej od 1998
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2004-2006
 • Kierownik Programu Polkard – Prenatal 2004-2005
 • Członek Zespołu Medycyny Wieku Rozwojowego PO5E 2005 rok
 • Członek Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych 2006- 2007
 • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej od 2006
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla umiejętności:  echokardiografia prenatalna w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2008-2009
 • Redaktor Naczelny Polska Kardiologia Prenatalna ECHo Płodu od 2011 r.

Granty i projekty badawcze:

 • Grant KBN: “Ocena wyników kompleskowej diagnostyki prenatalnej i postnatalnej wad wrodoznych w makroregionie łódzkim”,
 • Grant II Funduszu im. M. Skłodowskiej-Curie: ”Fetal echocardiography of the insulin dependent diabetic mothers”, grantu MZ/HHS-94-186, EUROFETUS: “Cost-effectivenss of Antenatal Screening for fetal Malformation by Ultrasound”, kierownik: Prof. S. Levi (Univ. of Brussel, Belgia), IRONFAN (International Registrz of Fetal Anomalies), kierownik: Shraga Rottem, State Univ of New York (USA)
 • Genetic Studies of Congenital Heart Disease, P.N. Bowers, R.P. Lifton, M. Brueckner, Ch.S. Kleinman, Yale Univ. School of Medicine (USA),
 • PLATYPUS: International Ultrasound Video Databes, CD Programme, kierownik Prof. R. Benzie, Univ. Ottawa, Kanada,
 • Ekspertyza dla Min. Zdrowia: „Opracowanie danych klinicznych, demograficznych i epidemiologicznych dotyczących ciężarnych z wadami rozwojowymi płodów zarejestrowanych w Zakładzie Diagnostyki i Nadzoru Wad Wrodzonych Instytutu CZMP w latach 1995-1997”
 • Projekt Fundacji Batorego: „Ultrasonografia i echokardiografia płodowa w Internecie”
 • Projekt KBN: „Próba ustalenia kryteriów echokardiograficznych i sonokryteriów rozpoznawania najczęstszych trisomii 21, 18 i 13” KBN 4P05E 044 16
 • Projekt KBN: „Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej, na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej u płodu” (grant promotorski 4 P05E 046 16) ”Znaczenie badania echokardiograficznego w wadach pozasercowych płodu”. KBN 3 P05E 045 23
 • Projekt Ministerstwa Zdrowia POLKARD-PRENATAL” Opracowanie i wdrożenie zasad prenatalnej diagnostyki kardiologicznej”
 • Redakcja strony internetowej www.orpkp.pl
 • Grant Prezydenta Miasta Łodzi na realizację projektu nt. „Charakterystyka łódzkiej populacji płodów z wadami strukturalnymi – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne, epidemiologiczne oraz prewencja”
 • Praca własna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Prenatalne przymykanie się przewodu tętniczego u płodu – nr. Pracy,
 • Grant Fundacji im. S. Batorego (rok 2000): Redakcja strony internetowej www.fetalecho.z.pl
 • Redakcja strony intenetowej www.fetalecho.pl (administrator strony mgr M. Gotlib), finansowanie ze środków własnych (od 2005)
 • Projekt badawczy Min Nauki i SZ W: Nr N N407 001335 „Ocena przydatności testu tlenowego i reakcji przepływów krwi techniką Dopplera w obwodowych żyłach i tętnicach płucnych płodu w wybranych patologiach układu krążenia” – Umowa Nr 0013/B/P01/2008/35
 • Organizacja 20 > kursów/konferencji , w tym 2 zagranicznych

Nagrody i wyróżnienia:

 • Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Rektora Akademii Medycznej,
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • Dyrektora Naczelnego ICZMP,
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 • Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” (2005 Van Couver),
 • Wyróżnienie ZŁOTY SKALPEL 2008- w I edycji konkursu Pulsu Medycyny,
 • Nagroda Rektora Uniwersytet Medycznego

Autorka pierwszych polskich podręczników z kardiologii prenatalnej:

 • „Echokardiografia i Kardiologia Płodu” – Makmed, Gdańsk 1998
 •  „Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych”, Czelej, Lublin 2006
 • Atlas Wad serca u płodu”-ADI-Art , 2011, Łódź

Autorka 55 rozdziałów w książkach, w tym 4 w podręcznikach amerykańskich,

Ponad 300 publikacji w kraju i za granicą

Opiekun pracy habilitacyjnej, 7 zakończonych przewodów doktorskich (3 kolejne w trakcie realizacji), opiekun ponad 20 prac magisterskich

Indeks Hirscha 12

Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Zakładzie kierowanym przez Panią Profesor Marię Respondek Liberską - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Pani Profesor Zakład Kardiologii Prenatalnej to miejsce, do którego trafiają pacjentki z całej Polski.

 

Profesor Maria Respondek Liberska: To pierwsza tego typu placówka w Polsce w szpitalu pediatrycznym, faktycznie służąca ciężarnym z całego kraju. Chodzi o to, aby jak najlepiej  i jak najbliżej przygotować chore płody do walki o ich zdrowie, po urodzeniu.  W naszym Zakładzie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oferujemy ciężarnym z problemami kardiologicznymi u płodów pełną diagnostykę kardiologiczną wraz z ustaleniem rokowania i zasad dalszego postępowania. Mamy najnowocześniejszy, bardzo dobry jakościowo sprzęt (wysokiej klasy ultrasonografy z odpowiednim oprzyrządowaniem) jesteśmy wielce doświadczonym zespołem lekarzy (w naszych archiwach spoczywa dokumentacja ponad 18 000 badań kardiologicznych u płodów!). Diagnostyka ultrasonograficzna przeprowadzona m.in. w trakcie trwania ciąży pozwala na wczesne wykrycie wielu wad wrodzonych płodu. Umożliwia to jak najszybsze rozpoczęcie leczenia płodu i noworodka. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wykonujemy badania USG „genetyczne” oraz ECHO serca płodu. Optymalny termin do badania serca płodu: Ciąże Wysokiego Ryzyka (Ciąże po IVF, poszerzenie NT, problem z NB, TR, wywiad rodzinny) – 13-14 tydz. ciąży Ciąża Niskiego Ryzyka: 18-20 tydz. Każda anomalia poza sercowa jest wskazaniem do badania serca płodu.

 

BA: Pani Profesor w szpitalu pediatrycznym ciężarne? Skąd ten pomysł?

 

PMRL: To  nowatorskie myślenie zarówno w Polsce jak i w Europie. Takich rozwiązań dotąd nie stosowano, a podpatrzyłam je w jednym z wiodących na świecie ośrodków zajmujących się terapią płodów, w Children’s Hospital of Philadelphia. To właśnie Amerykanie wpadli na pomysł, iż ciężarne spodziewające się chorego potomka (a najczęściej są to wady serca) powinny rodzić w otoczeniu nie tylko położników i położnych ale i „teamu” kardiologicznego, który jak najszybciej wdroży odpowiednie postępowanie. Może to być pierwsza, „złota” godzina po odcięciu pępowiny (np. w przypadku krytycznej stenozy aortalnej lub płucnej), a może to być konieczność podania odpowiednich leków (jak np. w wadach serca przewodo-zależnych), albo konieczność uspokojenia mamy, że jej dziecko można operować w trybie planowym, za kilka lub kilkanaście tygodni (np. w przebiegu wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego).

 

BA: Pani i Zespół, którym Pani Profesor kieruje przeprowadza procedury unikatowe w skali kraju.

 

PMRL: Tak, możemy się pochwalić prenatalną kwalifikacją do zabiegów u noworodków w pierwszych godzinach po odcięciu pępowiny, przeprowadzamy testy tlenowe u płodów z wybranymi anomaliami klatki piersiowej i płuc, prowadzimy interdyscyplinarne konsultacje w gronie kardiologów dziecięcych, kardiologów prenatalnych, neonatologów, chirurgów, położników, genetyków tak aby cały zespół był perfekcyjnie przygotowany do pracy, „walcząc” o życie i zdrowie najmniejszych pacjentów.