Projekty realizowane w Instytucie „CZMP”

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia regionalnej społeczności, poprzez zwiększenie ilości kobiet korzystających z udziału w programie wczesnego wykrywania raka piersi. W rezultacie 1000 kobiet weźmie udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, co znacznie zwiększy świadomość w tematyce nowotworowych chorób piersi, z czego 700 kobiet będzie miało możliwość badania mammograficznego. Dodatkowo 160 osób z kadry medycznej zostanie przeszkolona, poprzez co zwiększy się wiedza na temat nowotworów piersi.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców woj. łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, osób powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia programem profilaktycznym. W ramach grupy docelowej będziemy docierać do mieszkańców województwa w szczególności tam, gdzie zgłaszalność na badania jest najniższa, czyli do powiatów: radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego.

Biuro projektu: ICZMP, Dział Współpracy Naukowej i Badawczej, budynek A, pokój 15, czynne pn.-pt. w godz. 8:00-15:35.

Planowane webinaria dla kadry POZ będą realizowane od lutego 2021 do sierpnia 2023 r. – więcej informacji wkrótce.

Wartość projektu: 401 953,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  343 615,75 zł


 

 

 

 

 

Na tej stronie mogą się Państwo zapoznać z realizowanymi przez Instytut CZMP projektami finansowanymi ze środków unijnych i programów pomocowych.


 

 


ZAKOŃCZONE

  • Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-008/12 Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Projekt WND-RPLD.02.07.00-00-022/11 – Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-063/08 – Remont Bloku Operacyjnego „A” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-062/08 – Zwiększenie dostępności i jakości diagnostycznych świadczeń zdrowotnych przez doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-060/08 – Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

  • PL0047 – System internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

  • PL0474 – Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  • PL0270 -Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

data ostatniej aktualizacji 27.03.2014