Szkolenia

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej

  • Akredytacja komórek organizacyjnych Instytutu CZMP
  • Prowadzenie zagadnień związanych ze szkoleniami specjalizacyjnymi w Instytucie
  • Zgłoszenia, skierowania na staże kierunkowe w ramach specjalizacji,
  • Zgłoszenia na kursy obowiązkowe do specjalizacji

st. specjalista – Małgorzata Arent
tel. 42271-1607
e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl

Uprzejmie informuję, iż w czasie obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii, staże podyplomowe oraz staże kierunkowe do specjalizacji w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki mogą się odbywać wyłącznie po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w niniejszym komunikacie.

komunikat

Komunikat 10.03.2021 r.