Profesor Jadwiga Moll

molowa
Prof. dr hab.n.med. Jadwiga Moll
Kierownik Kliniki Kardiologii ICZMP
Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
  • Od 1990 r. Profesor Jadwiga Moll pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, początkowo jako adiunkt Kliniki, a następnie zastępca kierownika Kliniki oraz kierownik Pracowni Echokardiografii.
  • Do 2013 roku dorobek naukowy obejmuje 136 publikacji oraz 249 streszczeń prac przedstawianych na sympozjach, zjazdach i konferencjach w kraju i zagranicą.
  • Profesor Jadwiga Moll jest nauczycielem akademickim, wykształciła wielu pediatrów i kardiologów dziecięcych.
  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego, wprowadza studentów w pracę lekarską i naukową.
  • Współorganizator kolonii rehabilitacyjnych dla pacjentów Kliniki zwłaszcza dzieci po wieloetapowym leczeniu serca z funkcjonalnie pojedynczą komorą .
  • Ekspert Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii.
  • Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca.
  • W 2009 roku otrzymała razem z mężem prof. Jackiem Mollem ORDER UŚMIECHU oraz nagrodę Św. Kamila.
  • W 2013 roku została konsultantem z kardiologii dziecięcej dla województwa łódzkiego.
Zabiegi i procedury unikatowe wykonywane w Klinice kierowanej przez Panią Profesor Jadwigę Moll - rozmowa

Beata Aszkielaniec (rzecznik prasowy ICZMP): Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi w kierowanej przez Panią Profesor Klinice?

Prof. Jadwiga Moll: Nasza działalność  zawodowa i naukowa skupia się wokół następujących zagadnień: doskonalenia diagnostyki echokardiograficznej złożonych wad serca, wprowadzania nowych technik takich jak echo3D, doppler tkankowy, próby obciążeniowe, monitorowanie echokardiograficzne  transtorakalne i przezprzełykowe zabiegów interwencyjnych i kardiochirurgicznych. Specjaliści w Klinice Kardiologii zajmują się  oceną wyników leczenia kardiochirurgicznego złożonych wad serca, w których zastosowano nowe, oryginalne metody korekcji lub naprawy ( korekcja anatomiczna przełożenia wielkich pni tętniczych TGA, met Rossa w wadach aortalnych, jednoczasowe operacje złożonych anomalii układu sercowo – naczyniowego, metoda Norwooda, etapowe leczenie serca z funkcjonalnie pojedynczą komorą). Ustalamy algorytmy postępowania w poszczególnych wadach serca przewodozależnych  u noworodków  od okresu prenatalnego. Kardiolodzy interwencyjni dr hab. prof. ICZMP  Tomasz Moszura, dr med. Paweł Dryżek wprowadzają bardzo nowoczesne metody leczenia zastępujące w niektórych wadach leczenie kardiochirurgiczne.

BA:  Z jakimi Klinikami w Instytucie Pani Zespół najczęściej wspólpracuje?

PJM: Ściśle współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii ICZMP oraz Klinikami Neonatologii, Zakładem Kardiologii Prenatalnej, korzystamy też z pomocy psychologów, którzy zajmują się oceną jakości życia ( przy pomocy testów psychologicznych ). W naszej Klinice znajduje się też Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,  Pracownia Echokardiografii, Pracownia Zaburzeń Rytmu i Prób Wysiłkowych, Samodzielna Pracownia Cewnikowań Serca i Angiokardiografii oraz Paradnia Kardiologiczna.