Horyzont 2020

Horizon 2020 indicators. Assessing the results and impact of Horizon


Horyzont2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Program zakłada stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 • Doskonała baza naukowa
 • Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Wyzwania społeczne

Środki z programu Horyzont 2020 będą dystrybuowane w drodze konkursów, a granty trafią do indywidualnych naukowców, zespołów naukowych, przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o programie H2020 w serwisie YT oraz zapoznania się z prezentacją.


Granty indywidualne Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships (IF), organizowanego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Więcej informacji.

Poszukiwanie partnerów MSCA IF


Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej

KPK zachęca do rejestracji w bazie ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE, w tym programu Horyzont 2020. Eksperci, wybrani z bazy przez Komisję lub jej agencje wykonawcze, będą m.in. oceniać składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków.

Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługują się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji jak również fachowcy reprezentujący inne sektory. Zgłaszać mogą się osoby z całego świata, jednakże Komisja Europejska zakłada, że większość ekspertów będzie pochodzić z państw członkowskich UE.

Rejestracja możliwa jest przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, ale warto zarejestrować się już teraz.

Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych, a także kształtowania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To również znakomita okazja pogłębienia wiedzy, jak najlepiej przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces.

Rejestracji dokonuje się poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal).

Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Źródło: KPK PB UE


Uczestnictwo Polski w programie Horyzont 2020 - raport

Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE przygotował skrócony raport podsumowujący udział polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 po 79 konkursach. Analiza dotyczy konkursów przeprowadzonych przez KE od 13 grudnia 2013 r. i obejmuje złożone wnioski i projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały podpisane przed 25 lutego 2015 r. Zapraszamy do lektury.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filar: Wyzwania społeczne
Poddziałanie: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Spersonalizowana medycyna i opieka

Temat: Zaawansowane systemy ICT na rzecz zintegrowanej opieki medycznej („Advanced ICT systems and services for integrated care”)

H2020-PHC-2015-single-stage-jednoetapowy
Zakres:

 • rozwój solidnych i opłacalnych systemów ułatwiających monitorowanie stanu pacjenta, jego aktywności i stosowania zaleceń terapeutycznych;
 • analiza i interpretacja baz danych mająca na celu poprawę procesu decyzyjnego opiekunów i pacjentów;
 • interakcja wielu podmiotów oraz wymiana wiedzy w zintegrowanych zakładach opieki poprzez cyfrowe platformy współpracy;
 • rozwój usług ukierunkowanych na pacjenta w celu wspierania jego samodzielności;
 • rozwój nowych możliwości opieki nad pacjentami, nowych programów szkoleniowych dla pracowników opieki zdrowotnej oraz nowych modeli organizacyjnych zmierzających do polepszenia koordynacji usług zdrowotnych, jak również podniesienia umiejętności i współpracy pracowników służby zdrowia, opiekunów społecznych i nieformalnych;
 • personalizacja programów zarządzania opieką poprzez analizę danych multimodalnych, algorytmów stratyfikacji ryzyka dla chorób przewlekłych oraz przyczyn zachorowalności, algorytmów predykcyjnych stanu pacjenta i personalizacji narzędzi dla pacjentów;
 • tworzenie nowej wiedzy z zakresu zarządzania chorobami współistniejącymi i polifarmakoterapią;

Termin składania wniosków: 21.04.2015 r. 17:00:00 (czasu lokalnego – brukselskiego)

Rodzaj projektów: badawczo-innowacyjne

Więcej informacji:

 


Filar: Wyzwania społeczne
Poddziałanie: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Spersonalizowana medycyna i opieka

Temat: Zarządzanie własnym zdrowiem oraz upodmiotowienie pacjenta z wykorzystaniem narzędzi ICT („Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT”)

H2020-PHC-2015-single-stage-jednoetapowy
Zakres:
 • indywidualne poradnictwo zdrowotne oparte na profilach pacjentów i zastosowanie urządzeń przenośnych;
 • zwiększenie umiejętności pacjentów w zakresie zarządzania własnym zdrowiem, w szczególności przy chorobach przewlekłych, współistniejących, w przypadku rehabilitacji, podniesienie wiedzy na temat skutków zdrowotnych;

Termin składania wniosków: 21.04.2015 r. 17:00:00 (czasu lokalnego – brukselskiego)

Rodzaj projektów: badawczo-innowacyjne

Więcej informacji: