Konferencje ICZMP

27.10.2017 -Nowości w kardiologii prenatalnej - Łódź 2017

Tytuł: Nowości w kardiologii prenatalnej – Łódź 2017
Termin: 27 październik 2017 r.
Miejsce: Łódź
Organizator: Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP, Klinika Położnictwa & Ginekologii ICZMP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Patronat: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII KonferencjiNaukowo-Szkoleniowej Kardio-Prenatal pod tytułem : Nowości….

REJESTRACJA PROGRAM

Kierownictwo naukowe konferencji :
Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska – Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Dr n. med. M. Grzesiak – Kierownik Kliniki Położniczo-Ginekologicznej ICZMP

Patronat nadkonferencją sprawują:
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
– Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
– Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie prenatalną diagnostykę obrazową, położnictwo, neonatologię, kardiologię i kardiochirurgię, infekcje okołoporodowe oraz ciekawe przypadki Gośćmi specjalnymi Konferencji będą:
Prof. Reuven Achiron z Izraela
Prof. E. Helwich – Konsultant Krajowy ds. neonatologii
Prof. M. k. Borszewska-Kornacka – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Prof. E. Malec, Monachium
Prof. J. Białkowski – Konsultant Krajowy ds. kardiologii dziecięcej Prof. K. Zeman-ICZMP

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt //: biuro@provena.com.pl, tel 695 271 227


2-5.03.2017 - XIV Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

Tytuł: Syringomyelia i zespół Chiari. Powikłania w leczeniu wodogłowia. Tematy wolne.
Termin: 02-05 marca 2017 r.
Miejsce: Zakopane
Organizator: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, Klinika Neurochirurgii
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Lech Polis
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski

Program wydarzenia