Dialog Techniczny

2020-04-16 DT/1/2020 – Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na zapewnieniu całodziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Instytutu „CZMP”
2018-02-20 DT/1/2018 Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego, poprzedzającego ustalenie istotnych warunków przyszłej umowy na świadczenie usługi wykonywania na rzecz zamawiającego pełnego zakresu badań patomorfologicznych
2015-03-12 DT/1/2015 Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania Instytutu CZMP wraz z transportem wewnętrznym
2014-04-25 DT/2/2014 Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu dla Instytutu CZMP

2014-04-25 DT/1/2014 Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykonaniem niezbędnej adaptacji pomieszczeń
2013-03-31 Regulamin dialogu technicznego.