Kliniki – Pawilon „A”

Klinika Neonatologii tel. 42 271 10 41
Klinika Perinatologii i Ginekologii tel. 42 271 10 81
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 61
Klinika Położnictwa i Ginekologii tel. 42 271 10 61
Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej tel. 42 271 11 30
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi tel. 42 271 11 01
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych tel. 42 271 11 41
Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu tel. 42 271 11 81
Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych tel. 42 271 15 91
Zakład Genetyki tel. 42 271 12 71
Zakład Patomorfologii Klinicznej tel. 42 271 12 81
Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych tel. 42 271 15 11