Kliniki – Pawilon „B”

Klinika Kardiologii tel. 42271-1478
Klinika Kardiochirurgii tel. 42271-1451
Klinika Ortopedii i Traumatologii tel. 42 271 13 51
Klinika Neurochirurgii tel. 42271-1361
Klinika Neurologii tel. 42271-1371
Klinika Otolaryngologii tel. 42 271 14 81
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii tel. 42271-1341
Klinika Okulistyki tel. 42 271 14 91
Klinika  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  Medycznej tel. 42 271 14 21
Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii tel. 42 271 14 01
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii tel. 42271-1381
Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt tel. 42271-1411
Klinika Rehabilitacji tel. 42271-1501
Zakład Kardiologii Prenatalnej tel. 42 271 15 56
Zakład Diagnostyki Obrazowej tel. 42 271 15 71