Zamówienia Publiczne 2016

 

2017.01.03 ZP/151/2016 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2016.12.28 ZP/147/2016 Dostawa urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy otrzewnowej ADO i CADO oraz cewników dla Instytutu „CZMP”
2016.12.23 ZP/144/2016 Realizacja usługi przewozu preparatów i wyników badań cytologicznych w ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP” do wskazanych przez zakład jednostek ZOZ na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
2016.12.23 ZP/141/2016 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2016.12.22 ZP/148/2016 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2016.12.20 ZP/131/2016 Dostawa odczynników do badań immunologicznych, diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych oraz zestawów odczynnikowych do oznaczeń przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE wraz z dzierżawą analizatorów dla CMDL Instytutu „CZMP”
2016.12.13 ZP/140/2016 Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu ICZMP z wyłączeniem budynków
2016.12.09 ZP/143/2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2016.12.06 ZP/129/2016 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – budowę nowej kotłowni na biomasę, wraz z adaptacją istniejącego budynku pralni na potrzeby kotłowni oraz wykonanie rurociągu ciepła i technologii towarzyszących kotłowni w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2016.12.05 ZP/93/2016 Dostawa produktów leczniczych – do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”
2016.12.05 ZP/135/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Klinik Instytutu CZMP
2016.12.05 ZP/115/2016 Dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu CZMP
2016.11.25 ZP/124/2016 Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2016.11.25 ZP/142/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP
2016.11.18 ZP/137/2016 Dostawa zestawów implantów zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku wraz z osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku oraz implantów ślimakowych z procesorem dźwięku dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu CZMP
2016.11.10 ZP/130/2016 Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi (ACT) (HEMOCHRONY) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu CZMP
2016.11.09 ZP/133/2016 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane związane z wymianą okien, ich obróbką i likwidacją mostków termicznych w strefie okiennej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, w Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj , w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2016.11.04 ZP/136/2016 Dostawa produktów leczniczych dla Kliniki Neonatologii Instytutu CZMP
2016.11.04 ZP/139/2016 Dostawa wyposażenia dla nowej Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP” – sprzęt medyczny
2016.11.04 ZP/138/2016 Dostawa wyposażenia dla nowej Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP” – meble biurowe, meble medyczne, drobne wyposażenie
2016.10.28 ZP/134/2016 Zakup infrastruktury informatycznej, stworzenie pilotażowego rejestru przyczyn niepłodności oraz zakupu licencji dostępu do bazy Medline-Complete dla Instytutu „CZMP”
2016.10.25 ZP/125/2016 Prace projektowe oraz adaptacyjne niezbędne do wykonania, celem utworzenia Pracowni Naukowej Nadciśnienia Tętniczego, Pracowni Naukowej Technik Obrazowych oraz Pracowni Naukowej w Naukowym Centrum Zdrowia Kobiet i Badań nad Zaburzeniami Płodności w Instytucie „CZMP”
2016.10.25 ZP/132/2016 Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP
2016.10.25 ZP/127/2016 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu CZMP
2016.10.25 ZP/128/2016 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań hormonalnych z zakresu chorób zakaźnych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP
2016.10.17 ZP/121/2016 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Naukowej Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „CZMP”
2016.10.17 ZP/126/2016 Dostawa wyposażenia stanowiska do badania nasienia dla Instytutu „CZMP”
2016.10.17 ZP/123/2016 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów dla Instytutu „CZMP”
2016.10.12 ZP/118/2016 Dostawa leków w programach lekowych dla Instytutu ICZMP
2016.10.03 ZP/119/2016 Dostawa sekwenatora kapilarnego dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Instytutu CZMP
2016.10.03 ZP/97/2016 Dostawa odczynników diagnostycznych, zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki drobnoustrojów i krążków do oznaczania lekowrażliwości dla Samodzielnej Pracowni Zakażeń Szpitalnych Instytutu CZMP
2016.09.26 ZP/111/2016 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych, zestawów do izolacji DNA oraz odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą zestawu do automatycznego wykonywania ww. badań dl
2016.09.23 ZP/120/2016 Dostawa wyposażenia dla Kliniki Interny Instytutu „CZMP”
2016.09.23 ZP/107/2016 Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Kliniki Interny Instytutu CZMP
2016.09.16 ZP/109/2016 Roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury Szpitala Ginekologiczno-Położniczego, mające na celu utworzenie Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
2016.09.16 ZP/113/2016 Usługa prania bielizny szpitalnej dla ICZMP
2016.09.15 ZP/117/2016 Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu „CZMP”
2016.09.14 ZP/114/2016 Wykonanie remontu pomieszczeń budynku technicznego D-2 (hydrofornia) w ICZMP w Łodzi
2016.09.14 ZP/116/2016 Wykonanie prac projektowych oraz remontowo-budowlanych niezbędnych do wykonania w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznych w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Instytutu CZMP w Łodzi
2016.09.13 ZP/112/2016 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie CZMP
2016.09.05 ZP/110/2016 Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału”.
2016.08.29 ZP/105/2016 Usługa kompleksowej całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Instytutu „CZMP”. Konwojowanie walorów pieniężnych wraz z ochroną fizyczną spełniająca wymagania obowiązujących przepisów
2016.07.27 ZP/102/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2016.07.27 ZP/87/2016 Dostawa sprzętu dializacyjnego, zestaw drenów dla noworodków kompatybilny z biopompą Maquet BE-H100200, płynu substytucyjnego do ciągłej terapii nerkozastępczej, dla Instytutu CZMP
2016.07.27 ZP/98/2016 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla Instytutu CZMP
2016.07.27 ZP/92/2016 Dostawa worków foliowych i pokrowców na zwłoki dla Instytutu „CZMP”
2016.07.27 ZP/77/2016 Dostawa leków cytotoksycznych dla Instytutu „CZMP”
2016.07.26 ZP/104/2016 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2016.07.26 ZP/88/2016 Rozbudowa Cyfrowego Systemu Mamografii Amulet Innovality dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu „CZMP”
2016.07.25 ZP/94/2016 Dostawa anatomicznych protez piersi i ekspanderów dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu „CZMP”
2016.07.21 ZP/106/2016 Zaprojektowanie i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu łazienek, pochylni zewnętrznych, wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany nawierzchni i naprawy dylatacji, dostawy i montażu nowych wind, instalacji elektrycznej w ramach projektu pn: „Dostosowanie Infrastruktury Szpitala Pediatrycznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do potrzeb osób niepełnosprawnych”
2016.07.20 ZP/108/2016 Dostawa platformy do sekwencjonowania NGS dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.07.20 ZP/101/2016 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu „CZMP”
2016.07.08 ZP/84/2016 Dostawa protez, implantów, elektrod nasierdziowych, zastawek serca oraz systemów hemostatycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu CZMP
2016.07.07 ZP/96/2016 Dostawa kompletu baterii do UPS firmy EATON wraz z wymianą filtrów i przeglądem, baterii oświetlenia ewakuacyjnego oraz prostowników wraz z montażem dla Instytutu „CZMP”
2016.06.29 ZP/103/2016 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami, jednorazowego użytku, dla Instytutu „CZMP”
2016.06.29 ZP/95/2016 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, monochromatycznych, z pełną obsługą serwisową oraz systemem identyfikacji dla Instytutu CZMP
2016.06.28 ZP/86/2016 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2016.06.06 ZP/99/2016 Dostawa urządzeń audiowizualnych wraz z instalacją oraz adaptacją pomieszczeń celem modernizacji auli w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A ICZMP w Łodzi
2016.06.02 ZP/100/2016 Usługa serwisowania: 1.      systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2.      aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z.o.o., 3.      systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2016.05.18 ZP/91/2016 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 3 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi
2016.05.06 ZP/89/2016 Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu „CZMP”
2016.05.06 ZP/90/2016 Usługa serwisowania: 1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki
2016.04.17 ZP/82/2016 Dostawa implantów ortopedycznych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.04.17 ZP/85/2016 Usługa serwisowania: 1.      systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2.      aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3.      systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki
2016.04.16 ZP/81/2016 Roboty budowlane związane z obróbką okien i likwidacją mostków termicznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”, dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 – projekt i wykonanie.
2016.04.16 ZP/83/2016 Dostawa implantów neurochirurgicznych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.04.16 ZP/38/2016 Dostawa aparatury medycznej i naukowo – badawczej dla Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.04.16 ZP/64/2016 Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2016.04.16 ZP/78/2016 Dostawa wraz z montażem wyposażenia niezbędnego do usunięcia skutków awarii rezonansu magnetycznego Achieva 3.0 T firmy Philips dla Instytutu „CZMP”
2016.04.16 ZP/57/2016 Dostawa sprzętu dializacyjnego, zestaw drenów dla noworodków kompatybilny z biopompą Maquet BE-H100200, jednorazowych układów oddechowych do CPAP-u bąbelkowego, nebulizatorów pediatrycznych dla Instytutu „CZMP”
2016.04.16 ZP/76/2016 Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej inwentaryzacji, współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego modułem Środki Trwałe i Wyposażenie firmy Asseco Poland S. A.
2016.04.15 ZP/79/2016 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów do wykonywania badan parametrów krytycznych na analizatorach ABL serii 830 będących własnością ICZMP oraz zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla CMDL Instytutu CZMP
2016.04.14 ZP/39/2016 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami, jednorazowego użytku, podgrzewaczy do butelek, pieluch jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2016.04.14 ZP/48/2016 Prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonania, celem zrealizowania wymagań standardu akredytacyjnego „Zarządzanie środowiskiem opieki”. Budynek Szpitala Pediatrycznego B oraz Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi
2016.04.13 ZP/80/2016 Dostawa systemu analizy mikroskopowej ze zintegrowaną bazą obrazów dla Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka w Zakładzie Genetyki Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.04.12 ZP/73/2016 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora Light Cylcer 2,0 oraz odczynników diagnostycznych do badań biochemicznych dla CMDL Instytutu CZMP
2016.04.12 ZP/74/2016 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego NFZ dla Instytutu CZMP
2016.04.11 ZP/71/2016 Dostawa termometrów, termohigrometrów i barometru dla Instytutu CZMP
2016.04.11 ZP/72/2016 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2016.04.08 ZP/37/2016 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP
2016.04.08 ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2016.04.08 ZP/15/2016 Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, środków do uzdatniania wody, baterii, akumulatorków, listew do komputera, przedłużaczy z uziemieniem, filtrów do klimatyzacji dla Instytutu CZMP
2016.04.06 ZP/75/2016 Usługa serwisowania: 1 systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2 aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3 systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2016.04.06 ZP/70/2016 Robota budowlana związana z kontynuacją remontu sieci hydrantowej p. poż, celem dostosowania obiektów ICZMP w Łodzi do najpilniejszych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej
2016.04.06 ZP/30/2016 Dostawa środków do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
2016.04.04 ZP/61/2016 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP
2016.04.01 ZP/50/2016 Dostawa odzieży ochronnej  dla pracowników Instytutu CZMP.
2016.03.30 ZP/55/2016 Dostawa książek, druków medycznych, recept refundowanych i artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu „CZMP”
2016.03.21 ZP/67/2016 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane: wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, wymianę filarków okiennych zespolonych  z oknami, świetlików oraz przeszkleń w Budynku Szpitala Pediatrycznego „B: w formule „zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”
2016.03.18 ZP/68/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytut CZMP
2016.03.18 ZP/19/2016 Dostawa laryngoskopów i akcesoriów do laryngoskopów dla Instytutu „CZMP”
2016.03.17 ZP/66/2016 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu CZMP
2016.03.17 ZP/26/2016 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”
2016.03.15 ZP/58/2016 Dostawa odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów (wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego) dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej  Instytutu CZMP
2016.03.14 ZP/62/2016 Dostawa kompletu baterii do UPS firmy EATON wraz z wymianą filtrów i przeglądem dla Instytutu „CZMP”
2016.03.11 ZP/65/2016 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, monochromatycznych, z pełną obsługą serwisową dla Instytutu CZMP
2016.03.11 ZP/6/2016 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu CZMP
2016.03.11 ZP/59/2016 Usługa udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”
2016.03.11 ZP/54/2016 Dostawa implantów wraz z akcesoriami  do systemów zastawkowych do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla  Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2016.03.10 ZP/63/2016 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytutu CZMP
2016.03.08 ZP/3/2016 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2016.03.08 ZP/9/2016 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2016.03.07 ZP/60/2016 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego NFZ dla Instytutu CZMP
2016.03.04 ZP/56/2016 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP
2016.03.02 ZP/53/2016 Dostawa cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.03.01 ZP/49/2016 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” – w miejscu na ogłoszenia
2016.03.01 ZP/29/2016 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu CZMP
2016.03.01 ZP/52/2016 Dostawa zastawki stosowanej w zabiegach kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2016.02.23 ZP/35/2016 Usługa prania bielizny szpitalnej dla Instytutu CZMP
2016.02.19 ZP/34/2016 Dostawa urządzeń audiowizualnych wraz z instalacją oraz adaptacją pomieszczeń celem modernizacji auli w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A ICZMP w Łodzi
2016.02.18 ZP/51/2016 Dostawa zastawki stosowanej w zabiegach kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2016.02.16 ZP/44/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do procedur wysokospecjalistycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2016.02.12 ZP/2/2016 Dostawa nici chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2016.02.12 ZP/41/2016 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację układu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dla ICZMP w Łodzi, w Budynku Szpitala Pediatrycznego B, ul. Rzgowska 281/289 w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”
2016.02.11 ZP/36/2016 Dostawa odczynników do badań diagnostycznych, biochemicznych oraz immunologicznych dla CMDL Instytutu CZMP
2016.02.11 ZP/47/2016 Dostawa utensyliów aptecznych dla Instytutu „CZMP”
2016.02.11 ZP/46/2016 Dostawa produktów leczniczych  w trybie importu docelowego dla Instytutu CZMP
2016.02.11 ZP/45/2016 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego NFZ dla Instytutu CZMP
2016.02.11 ZP/43/2016 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP
2016.02.11 ZP/4/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do procedur wysokospecjalistycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2016.02.10 ZP/5/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla Instytutu CZMP
2016.02.09 ZP/33/2016 Prace remontowe – wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A, ICZMP w Łodzi oraz prace remontowe w Hotelu Eskulap należącym do ICZMP w Łodzi
2016.02.04 ZP/42/2016 Usługa serwisowania: 1.1 systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 1.2 aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 1.3 systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”.
2016.02.04 ZP/21/2016 Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiologicznych dla Kliniki Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki Instytutu CZMP.
2016.02.04 ZP/40/2016 Asortyment do długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP” w Łodzi
2016.02.02 ZP/31/2016 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
2016.01.29 ZP/14/2016 Dostawa sprzętu dla potrzeb Klinik Instytutu CZMP
2016.01.28 ZP/12/2016 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – ocieplenie stropodachu wentylowanego dla ICZMP w Łodzi, w Budynku Szpitala Pediatrycznego B, ul. Rzgowska 281/289 w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”
2016.01.26 ZP/32/2016 Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi
2016.01.25 ZP/20/2016 Dostawa protez i implantów stosowanych w chirurgii ogólnej, ortopedii i ginekologii dla Instytutu CZMP
2016.01.25 ZP/13/2016 Świadczenie usługi w zakresie dystrybucji gotowych posiłków dla pacjentów Instytutu „CZMP”
2016.01.22 ZP/18/2016 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP
2016.01.22 ZP/8/2016 Dostawa implantów wraz z akcesoriami  do systemów zastawkowych do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla  Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2016.01.21 ZP/25/2016 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu CZMP
2016.01.21 ZP/17/2016 Dostawa foteli ginekologicznych i fotela zabiegowego dla Instytutu CZMP w Łodzi<


© 2015 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. 42 271 10 00