Dyrekcja

  Dyrektor ICZMP
dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska

    Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło

  Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
mgr Grzegorz Lewczuk

    Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Małgorzata Kołtuniak

    Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Dariusz Trzmielak

naczelna12   Naczelna Pielęgniarka
mgr Filomena Bielecka