Rada Naukowa

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w toku przeprowadzonych wyborów do Rady Naukowej na kadencję 2021-2025, które odbyły się 17 czerwca 2021 roku, zostało wybranych 15 pracowników naukowych Instytutu.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na kadencję 2021 -2025


Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbędą się wybory do Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” na kadencję 2021-2025 Wszyscy Pracownicy ICZMP są uprawnieni do głosowania.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w wyborach w w/w dniu. Proszę o zapoznanie się z Harmonogramem Wyborów oraz Oświadczeniem dla kandydatów

Szczegółowe informacje oraz Regulaminy Wyborów dostępne są w Zarządzeniach Dyrektora: nr 18/2021 oraz nr 26/2021

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wszystkich Pracowników. 

 

Harmonogram Wyborów do Rady Naukowej 2021-2025 – obwieszczenie I 04.2021

Oświadczenie kandydata do RN 2021-2025


 

W dniu 27 września 2017 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2017-2021 posiedzenie Rady Naukowej ICZMP.

W wyniku ukonstytuowania się Rady na Przewodniczącego został wybrany     prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

 

Zastępcami przewodniczącego zostali:

prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

 

Sekretarzem Rady Naukowej została:
prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrkowska

 

Rada Naukowa ICZMP liczy 30 członków,

w tym 15 członków wskazanych przez Ministra Zdrowia.

 

Obsługę Rady Naukowej prowadzi:

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
Anna Lis

tel. 42 271-16-02
e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl

 

Skład Rady Naukowej 2017 – 2021 ICZMP

Regulamin Rady naukowej na kadencje 2017-2021

Harmonogram Posiedzeń RN

Komisja ds. stopni i tytułów 2017 – 2021 ICZMP

Komisja ds. oceny pracowników naukowych 2017 – 2021 ICZMP

 

  
 
 

 
 Rada Naukowa – Kadencja 2011 – 2015
Rada Naukowa – Kadencja 2015 – 2019
     
    data aktualizacji 25.09.2015