Profesor Jacek Moll

 j_moll
prof. dr hab. n.med. Jacek Moll
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Przebieg kariery zawodowej

1974 – uzyskał tytuł magistra inżyniera studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
1981 – uzyskał dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi

Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego Jacek Moll rozpoczął pracę w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii A.M. w Łodzi.
W latach 1983-1986 przebywał na stypendiach naukowych w Stanach Zjednoczonych, których celem było prowadzenie badań doświadczalnych w zakresie arterializacji żył serca w Deborah Heart and Lung Center pod kierunkiem profesora P. Maroko i w Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles pod kierunkiem profesora E. Cordaya. W tym czasie, łącząc posiadaną wiedzę z zakresu mechaniki i medycyny, Jacek Moll opracował własne modele mechanicznych zastawek serca, na które uzyskał dwa patenty w Stanach Zjednoczonych oraz wzór użytkowy w Polsce. Prowadzone w trakcie stypendiów badania doświadczalne stały się podstawą do pracy doktorskiej obronionej w 1986 roku zatytułowanej „Badania doświadczalne nad ograniczeniem wielkości zawału u psa poprzez selektywną arterializacje żył serca pod zmniejszonym ciśnieniem”.
W 1987 roku Jacek Moll uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz rozpoczął pracę w Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religii. W Klinice zajmował się początkowo leczeniem chirurgicznym choroby wieńcowej i przeszczepami serca, a następnie korekcją wrodzonych wad serca u dzieci w najmłodszym wieku.
W 1990 roku uzyskał II stopień specjalizacji z Kardiochirurgii oraz objął stanowisko ordynatora Oddziału Kardiochirurgii w Instytucie Pediatrii A.M. na bazie Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, tworząc go od podstaw, a po przekształceniu w 1998 roku CZMP w Instytut pełni funkcję Kierownika Kliniki Kardiochirurgii.
Wprowadził do leczenia między innymi metodę korekcji anatomicznej u dzieci z przełożeniem wielkich pni tętniczych oraz korekcję metodą Rossa u dzieci z wadami zastawki aortalnej, a także operację Norwooda w leczeniu zespołu hipoplazji lewej komory serca.
W 1999 roku na podstawie rozprawy „Korekcja anatomiczna w przełożeniu wielkich pni tętniczych (TGA) u noworodków i niemowląt z zastosowaniem własnych modyfikacji chirurgicznych” otrzymał stopień doktora habilitowanego a następnie stanowisko docenta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
W 1992 roku Rektor A.M w Łodzi przyznał mu nagrodę II stopnia, natomiast w 1996 r uzyskał z rąk Ministra Zdrowia nagrodę indywidualną za „wkład w rozwój kardiochirurgii noworodka i niemowlęcia, a szczególnie za wprowadzenie metody korekcji anatomicznej z własnymi modyfikacjami u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych”.
W roku 1998 za pracę wykonaną w ramach współpracy z Politechniką Łódzką „Wytwarzanie nanokrystalicznego diamentu – biomateriału dla potrzeb medycyny” został wyróżniony przez Komitet Badań Naukowych nagrodą zespołową „Nobel dla Polaka”.
W 2004 roku Jacek Moll otrzymał honorowy tytuł Złotego Inżyniera w plebiscycie Przeglądu Technicznego. W 2006 roku został uhonorowany przez Akademię Inżynierską Medalem im. Gabriela Narutowicza, w 2015 roku Polska Akademia Nauk przyznała medal im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiochirurgii dziecięcej.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje 95 publikacji, streszczenia opublikowane
w materiałach naukowych zjazdów i konferencji.
Jest współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca, które powstało w 1992 roku.

Jest członkiem następujących towarzystw: Lillehei Surgical Society, International Society for Cardiovascular Surgery, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, The Society of Thoracic Surgeons, Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów, Światowego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz Stowarzyszenia Klub Kardiochirurgów Polskich.
Przynależy do zespołu redakcyjnego Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej.
Od 2002 jest członkiem Rady Naukowej ICZMP.
Pod koniec stycznia otrzymał tytuł Łodzianina Roku 2009, w 2014 został uhonorowany statuetką w kategorii medycyna „Osobowości i Sukcesy Roku 2014 Ziemi Łódzkiej” magazynu „Osobowości i Sukcesy”.
Skonstruowana przez profesora Jacka Molla sztuczna zastawka mechaniczna serca jest wykorzystywana obecnie w polskich sztucznych komorach serca opracowanych przez zespół Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.