Profesor Krzysztof Zeman

K_Zeman
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

Przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy
  • ZEMAN Krzysztof Jan, ur. 6.03.1951, Bielsko-Biała. Specjalista chorób dzieci, immunologii klinicznej i alergologii. Studia: Wojskowa Akademia Medyczna 1976, dr 1984, dr hab. 1991, prof. 1997 r. Promotor ukończonych 20 rozpraw doktorskich. Opiekun czterech rozpraw habilitacyjnych. Członek zespołów redakcyjnych 5 czasopism naukowych. Autor ponad 400 opracowań stanowiących rozdziały w skryptach, podręcznikach i monografiach, prace oryginalne, doniesienia kazuistyczne i zjazdowe. Były rektor Wojskowej Akademii Medycznej i prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staże naukowe w Kennedy Institute of Rheumatology w Londynie. Członek: European Society for Immunodeficiencies, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Organizator cyklicznych konferencji „Pediatria oparta na przypadkach” oraz „Konsultanci rezydentom – rezydenci pediatrom”. Główne zainteresowania naukowe: diagnostyka i terapia zaburzeń odporności u dzieci. Żonaty, dwie córki, troje wnuków. Zainteresowania: turystyka.
    Obecnie: Kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii I-CZMP w Łodzi, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista wojewódzki ds. immunologii klinicznej, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Państwowych Komisji Egzaminacyjnych z pediatrii i immunologii klinicznej; członek Komisji Bioetycznych ICZMP i UMed w Łodzi, członek Rady Naukowej ICZMP.