e – Rejestracja

ICZMP - RollUp 800x2000+5mm.inddSystem Internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Bez ruszania się z domu, bez czekania w kolejkach …