Kliniki – Zakłady


Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

tel. 42 271 10 61
Kierownik Kliniki — dr hab. n. med. Mariusz Grzesiak
  Oddział Perinatologii i Ginekologii – Z-ca Kierownika dr. n med. Marcin Baum tel. 42 271 10 81
Klinika Położnictwa i Ginekologii tel. 42 271 10 61
p.o. Kierownika Kliniki dr n. med. Michał Krekora  
Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
tel. 42 271 11 81
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Krzysztof Szaflik, prof. zw. ICZMP  

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

tel. 42 271 11 01
Kierownik Kliniki – Dr hab. Marek Zadrożny, prof. nadzw. ICZMP   

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

tel. 42 271 11 61
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Nowak  

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej

tel. 42 271 11 31
Kierownik Kliniki — prof. dr hab.n.med. Andrzej Malinowski  

Klinika Neonatologii

tel. 42 271 10 41
Kierownik Kliniki — dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof.nadzw. ICZMP  

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

tel. 42 271 11 41
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Andrzej Lewiński, prof. nadzw. ICZMP  

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii

tel. 42 271 13 41
Kierownik Kliniki — dr hab n.med. Elżbieta Czkwianianc, prof. nadzw. ICZMP  

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

tel. 42 271 13 81
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Krzysztof Zeman  

Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii

tel. 42 271 14 01
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n.med. Anna Piotrowska-Piaseczna, prof. nadzw. ICZMP  

Klinika Neurochirurgii

tel. 42 271 13 61
p.o. Kierownika Kliniki — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski  

Klinika Neurologii

tel. 42 271 13 71
p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Łukasz Przysło  

Klinika Ortopedii i Traumatologii

tel. 42 271 13 51
Kierownik Kliniki — prof. dr hab. n.med. Kryspin Niedzielski, prof. nadzw. ICZMP  

Klinika Otolaryngologii

tel. 42 271 14 81
Kierownik Kliniki: — prof. dr hab.n.med. Wiesław Konopka  

Klinika Kardiologii

tel. 42 271 14 71
Kierownik Kliniki — prof.dr hab.n.med. Tomasz Moszura
 

Klinika Kardiochirurgii

tel. 42 271 14 51
p.o. Kierownik Kliniki: — dr n. med. Marek Kopala  

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych

tel. 42 271 15 91
p.o. Kierownika Kliniki – dr. n. med. Marek Maciejewski  

Klinika Okulistyki

tel. 42 271 14 91
p.o. Kierownika Kliniki — dr n. med. Dorota Matusiak  

Klinika Int.Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

tel. 42 271 14 11
Kierownik Kliniki— dr hab.n.med. Iwona Maroszyńska, prof. nadzw. ICZMP  

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

tel. 42 271 14 21
p.o. Kierownika Kliniki – lek. Paweł Ziółkowski.  

Klinika Rehabilitacji

tel. 42 271 15 01
p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Marcin Machnia  

Zakład Patomorfologii Klinicznej

tel. 42 271 12 81
p.o. Kierownika Zakładu – dr hab. n. med. Hanna Romanowicz  

Zakładu Diagnostyki Obrazowej

tel. 42 271 15 71
Kierownik Zakładu – dr hab. n. med. Piotr Grzelak  

Zakład Genetyki

tel. 42 271 12 71
p.o. Kierownika Zakładu – dr n. med. Agnieszka Gach,   

Zakład Kardiologii Prenatalnej

tel. 42 271 15 56
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska  

Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań przesiewowych (CMDLiBP)

tel. 42 271 15 11
p.o. Kierownika – mgr Jolanta Romak  

Klinika Onkologii

tel. 42 271 11 07
p.o. Kierownika Kliniki – dr n. med. Ewa Kalinka   

Szpitalny Oddział Ratunkowy

tel. 42 271 13 38
Kierownik – dr n. med. Paweł Ziółkowski