Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
1/2022 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika ds. płac 11.01.2021
42/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. przygotowania danych z rezonansu magnetycznego 27.12.2021
41/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni   Informatyka w Sekcji Informatyki. 02.12.2021
40/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystenta w Pracowni COVID – 19 Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych  01.12.2021
39/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni  Lekarza specjalistę w zakresie ginekologii i położnictwa 08.11.2021
38/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  pracownika na stanowisko inspektora BHP  w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska 21.10.2021
37/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni w Zespole Poradni Specjalistycznych lekarzy specjalistów 21.10.2021
10/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarza specjalistę
w zakresie neonatologii
zatrudnienie w klinice lub poradni ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej

05.02.2020