Zamówienia Publiczne 2017

Archiwum:
2016, 2015, 2014, 2013

W dniu 02.01.2018 r. administracja szpitala będzie zamknięta.
Informujemy, że dniem wolnym od pracy za 6 stycznia 2018 r. będzie w ICZMP 2 stycznia 2018 r. (wtorek). W związku z tym tego dnia wszystkie poradnie specjalistyczne, rejestracja, punkt pobrań oraz administracja szpitala nie będą pracowały.

2017.12.29 ZP/152/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”.
2017.12.28 ZP/151/2017 Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu „CZMP” oraz hotelu Eskulap z wyłączeniem budynków.
2017.12.22 ZP/150/2017 Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych dla Instytutu „CZMP”
2017.12.14 ZP/148/2017 Dostawa worków foliowych i pokrowców na zwłoki dla Instytutu CZMP
2017.12.14 ZP/142/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2017.12.13 ZP/129/2017 Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych dla Klinik Instytutu CZMP
2017.12.08 ZP/141/2017 Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.12.07 ZP/147/2017 Dostawa aparatury medycznej – aparatu do szybkich przetoczeń dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP”
2017.12.07 ZP/145/2017 Dostawa aparatury medycznej – foteli transportowo-wypoczynkowych dla Izby Przyjęć Instytutu „CZMP”
2017.12.05 ZP/143/2017 Dostawa aparatury medycznej – stanowisk termicznych dla noworodków, aparatu USG, KTG i pulsoksymetru dla Bloków Porodowych oraz Izby Przyjęć Instytutu „CZMP”
2017.12.05 ZP/140/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemu TECOTHERM dla Instytutu „CZMP”
2017.12.01 ZP/116/2017 Dostawa sprzętów medycznych jednorazowych w tym strzykawek, filtrów i kraników dla Instytutu „CZMP”
2017.11.24 ZP/138/2017 Dostawa echokardiografu stacjonarnego dla Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „CZMP”
2017.11.24 ZP/137/2017 Zakup serwerów oraz przestrzeni na przechowywanie danych w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie dziecięcej opieki zdrowotnej (DOK) dla Instytutu „CZMP”
2017.11.22 ZP/136/2017 Dostawa aparatu do hemodializ dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
2017.11.22 ZP/135/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „CZMP”
2017.11.21 ZP/133/2017 Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych Instytutu „CZMP”
2017.11.21 ZP/132/2017 Dostawa zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych do oznaczania autoprzeciwciał dla CMDL Instytutu „CZMP”
2017.11.21 ZP/131/2017 Dostawa szybkich testów z zakresu serologii chorób zakaźnych dla CMDL Instytutu „CZMP”
2017.11.20 ZP/130/2017 Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego dla Instytutu „CZMP”
2017.11.17 ZP/127/2017 Dostawa zastawki sercowo płucnej wszczepialnej przezcewnikowo dla Instytutu „CZMP”
2017.11.17 ZP/128/2017 Dostawa fotela zabiegowego dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP”
2017.11.17 ZP/125/2017 Dostawa aparatury medycznej – pomp przepływowych dla Bloków Porodowych Instytutu „CZMP”
2017.11.17 ZP/126/2017 Dostawa aparatury medycznej – inkubatorów transportowych oraz aparatów do wspomagania oddechu u wcześniaków i noworodków dla Kliniki Neonatologii Instytutu „CZMP”
2017.11.13 ZP/123/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Bloków Porodowych oraz Izby Przyjęć Instytutu „CZMP”
2017.11.13 ZP/122/2017 Dostawa opatrunków i innych wyrobów medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.11.09 ZP/121/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.11.08 ZP/118/2017 Dostawa leków w programach lekowych dla ICZMP
2017.11.06 ZP/117/2017 Dostawa urządzeń i akcesoriów do iniekcji i infuzji, cewnikowania i drenażu jam ciała, akcesoriów do wsparcia oddechowego i akcesoriów do badań EKG dla Instytutu „CZMP”
2017.10.24 ZP/113/2017 Dostawa zestawów odczynnikowych i sprzętu zużywalnego do wykonania badań ogólnych moczu wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu analitycznego do badań właściwości fizyko-chemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu oraz podłóż do hodowli drobnoustrojów i płytek odciskowych wraz z aplikatorem dla Instytutu „CZMP”
2017.10.20 ZP/114/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu „CZMP”
2017.10.20 ZP/115/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Transplantologii, Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
2017.10.13 ZP/112/2017 Prace Remontowe mające na celu modernizację pomieszczeń Działu Centralnej Sterylizatornii oraz innych pomieszczeń Instytutu „CZMP”
2017.10.12 ZP/111/2017 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową urządzeń drukujących zamawiającego oraz systemem identyfikacji dla Instytutu „CZMP” 
2017.10.12 ZP/110/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Działu Centralnej Sterylizatornii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi oraz Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
2017.10.11 ZP/109/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP”
2017.10.11 ZP/108/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
2017.10.09 ZP/103/2017 Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu CZMP
2017.10.09 ZP/106/2017 Dostawa bilogicznej zastawki serca dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2017.10.05 ZP/100/2017 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP”
2017.10.04 ZP/104/2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla Instytutu „CZMP”
2017.10.04 ZP/102/2017 Dostawa odczynników diagnostycznych, krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zestawów do oznaczania alleli związanych z celiakią wraz z dzierżawą dodatkowego wyposażenia, zestawów do oznaczania kwasu wanilinomigdałowego w moczu metodą kolumienkową oraz zestawów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora bakteriologicznego dla Instytutu „CZMP”
2017.10.04 ZP/107/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pulsoksymetrów NELLCOR, respiratorów BENNET oraz oksymetrów INVOS dla Instytutu „CZMP”
2017.10.04 ZP/105/2017 Dostawa mleka i odżywek w płynie (RTF) dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.09.28 ZP/101/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”.
2017.09.21 ZP/96/2017 Dostawa produktów leczniczych finansowanych w ramach procedur chemioterapii i programów lekowych dla Instytutu „CZMP”
2017.09.20 ZP/87/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do krioterapii noworodków oraz do podaży tlenku azotu dla Instytutu CZMP
2017.09.18 ZP/97/2017 Dostawa surowców farmaceutycznych do receptury i produkcji aptecznej oraz innych produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.09.15 ZP/95/2017 Dostawa narzędzia badawczego neurodiagnostyki obrazowej działającej w oparciu o 3-teslową instalację rezonansu magnetycznego dla Instytutu „CZMP”
2017.09.14 ZP/90/2017 Dostawa implantów stosowanych w chirurgii kręgosłupa dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
2017.09.13 ZP/86/2017 Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Instytutu „CZMP”
2017.09.13 ZP/92/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.09.11 ZP/99/2017 Dostawa surfaktantów płucnych, mykofunginy i pochłaniacza do aparatów do anestezji dla Instytutu „CZMP”
2017.09.11 ZP/98/2017 Dostawa środków kontrastowych na potrzeby diagnostyki obrazowej dla Instytutu „CZMP”
2017.09.11 ZP/73/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych z użyciem mikromacierzy CGH dla Instytutu „CZMP”
2017.09.11 ZP/72/2017 Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
2017.09.07 ZP/91/2017 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów z krwi, płynów ustrojowych i płynu mózgowo-rdzeniowego z dzierżawą aparatu do hodowli i detekcji wzrostu oraz zestawów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z dzierżawą analizatora bakteriologicznego dla Instytutu CZMP
2017.09.04 ZP/82/2017 Dostawa sprzętu dializacyjnego dla Instytutu CZMP
2017.08.31 ZP/89/2017 Dostawa protez naczyniowych i membran chirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2017.08.31 ZP/79/2017 DOSTAWA TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ DLA KLINIK „CZMP”
2017.08.30 ZP/84/2017 Dostawa aparatów do znieczulania dla Instytutu „CZMP”
2017.08.28 ZP/88/2017 Dostawa implantów ślimakowych i procesorów słuchu dla Instytutu „CZMP”
2017.08.23 ZP/80/2017 Dostawa mleka i odżywek w płynie (RTF) dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.08.23 ZP/74/2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla Instytutu „CZMP”
2017.08.11 ZP/85/2017 Dostawa produktów farmaceutycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.08.10 ZP/83/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu CZMP
2017.08.08 ZP/77/2017 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.08.03 ZP/78/2017 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.08.02 ZP/75/2017 Dostawa łat do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych oraz polisacharydowego systemu hemostatycznego dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2017.07.27 ZP/64/2017 Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z budową lądowiska dla helikopterów
2017.07.27 ZP/69/2017 Dostawa artykułów elektrycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.27 ZP/76/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP”
2017.07.25 ZP/70/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.18 ZP/71/2017 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
2017.07.13 ZP/67/2017 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
2017.07.12 ZP/68/2017 Dostawa zastawki stosowanej w zabiegach kardiologicznych dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki dla Instytutu „CZMP”
2017.07.11 ZP/65/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.10 ZP/60/2017 Dostawa sprzętu aspiracyjno-próżniowego do pobierania materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.07 ZP/66/2017 Dostawa produktów farmaceutycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.07 ZP/59/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2017.07.06 ZP/63/2017 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”
2017.07.03 ZP/62/2017 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
2017.06.30 ZP/57/2017 Usługa przeglądu aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2017.06.27 ZP/61/2017 Dostawa e-testów do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i zestawów do ureaplasma spp. oraz mycoplasma hominis, zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciała anty-DNA met. IFA oraz zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych do oznaczania kalprotektyny do analizatora Liaison XL dzierżawionego przez Instytut „CZMP” i odczynników diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.06.22 ZP/58/2017 Dostawa płynów do dializy i terapii nerkozastępczej oraz asortymentu do dializy otrzewnej ADO i CADO dla Instytutu „CZMP”
2017.06.22 ZP/54/2017 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP”
2017.06.21 ZP/56/2017 Dostawa aparatury medycznej – aparatów do znieczulania, pulsoksymetrów, modułów IBP oraz systemu centralnego monitorowania dla Instytutu „CZMP”
2017.06.13 ZP/55/2017 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP
2017.06.13 ZP/47/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.06.09 ZP/53/2017 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami jednorazowego użytku dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.06.08 ZP/51/2017 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
2017.06.06 ZP/50/2017 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.06.05 ZP/46/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do procedur wysokospecjalistycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2017.06.01 ZP/52/2017 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu „CZMP”
2017.05.31 ZP/48/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu CZMP
2017.05.18 ZP/45/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2017.05.09 ZP/44/2017 Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu CZMP
 2017.04.24 ZP/37/2017 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
 2017.04.24 ZP/43/2017 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
 2017.04.11 ZP/34/2017 Dostawa artykułów elektrycznych oraz baterii i akumulatorków dla Instytutu „CZMP”
 2017.04.05 ZP/35/2017

Usługa serwisowania:

1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,

2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,

3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 2017.04.03 ZP/31/2017 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.31 ZP/33/2017 Wykonanie prac mających na celu remont i wyposażenie świetlic w Klinikach Okulistyki, Otolaryngologii, Neurologii i Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
 2017.03.29 ZP/30/2017 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii dla Instytutu CZMP
 2017.03.29 ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP
 2017.03.28 ZP/27/2017 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.28 ZP/25/2017 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.22 ZP/29/2017 Usługa odbioru odpadów medycznych i innych wytworzonych w Instytucie „CZMP”
 2017.03.21 ZP/28/2017 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu „CZMP”
 2017.03.07 ZP/22/2017 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, odczynników do cytometrów przepływowych FACSCalibu i FACSCanto będących własnością ICZMP, odczynników diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”
 2017.03.06 ZP/26/2017 Dostawa wraz z montażem baterii umywalkowych i baterii prysznicowych, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
 2017.02.28 ZP/23/2017 Zamówienie uzupełniające do zamówienia na usługę prania bielizny szpitalnej dla Instytutu CZMP
 2017.02.28 ZP/20/2017 Dostawa smoczków jednorazowych i wielorazowych na butelki i RTF-y dla Instytutu „CZMP”
2017.02.24 ZP/24/2017 Dostawa bielizny pościelowej oraz koszul położniczych i operacyjnych dla Instytutu CZMP
 2017.02.23 ZP/13/2017 Dostawa implantów wraz z akcesoriami do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”
 2017.02.23  ZP/18/2017 Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla Instytutu „CZMP”
017.02.20 ZP/2/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2017.02.16 ZP/19/2017 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
2017.02.16 ZP/21/2017 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2017.02.13 ZP/17/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – modernizację oświetlenia w Budynku „B” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2017.02.13 ZP/14/2017 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2017.02.08 ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2017.02.06 ZP/16/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – budowę nowej kotłowni na biomasę, wraz z adaptacją istniejącego budynku pralni na potrzeby kotłowni oraz wykonanie rurociągu ciepła i technologii towarzyszących kotłowni w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ”
2017.01.31 ZP/10/2017 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2017.01.31 ZP/12/2017 Usługa wykonania projektu budowlanego dla przebudowy i remontu Bloków Porodowych, Izby Przyjęć, Internatu, Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
2017.01.30 ZP/8/2017 Dostawa asortymentu do badań urodynamicznych i cewników pH-metrycznych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2017.01.26 ZP/11/2017 Dostawa papierów medycznych dla Instytutu „CZMP”
2017.01.25 ZP/9/2017 Usługa przeglądu aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP”
2017.01.20 ZP/6/2017 Dostawa sprzętu dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności dla Instytutu „CZMP”
2017.01.17 ZP/4/2017 Usługa odbioru odpadów pozostałych po segregacji o kodzie 150106 wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2017.01.17 ZP/3/2017 Usługa prania bielizny szpitalnej i hotelowej dla Instytutu „CZMP”
2017.01.13 ZP/7/2017 Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane – budowę nowej kotłowni na biomasę, wraz z adaptacją istniejącego budynku pralni na potrzeby kotłowni oraz wykonanie rurociągu ciepła i technologii towarzyszących kotłowni w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, w ramach projektów pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym „A” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” oraz „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ”
2017.01.12 ZP/1/2017 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytut „CZMP”
2017.01.04 ZP/5/2017 Dostawa produktów leczniczych – do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”