Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Z dokładnym opisem procedury uzyskania tytułu profesora  można zapoznać się  pod adresem : https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html


Uchwała w sprawie poparcia wniosku dr hab. Joannie Skręt Magierło

Uchwała w sprawie poparcia wniosku dr hab. Iwonie Bojar

Uchwała w sprawie poparcia wniosku dr hab. Zofii Michalewskiej

Protokół w spr. poparcia wniosku profesora St. Kłęka

Uchwała w spr. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora St. Kłękowi