NCN

Aktualności
NCNNCBiR MZHoryzont 2020 Inne

 


W dniu 1 grudnia br. odbyło się szkolenie pt. „Granty na Granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, które zorganizowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu zamieszczonymi w prezentacji.

 icona_pdfPrezentacja NCN Grudzień 2014


biznes_dla_edukacji_newsNarodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków dla osób, które planują składać projekty w ramach konkursów Sonata Bis 4, Maestro 6 oraz Harmonia 6. Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 września 2014 r. Kliknij i przeczytaj szczegółowe informacje o konkursach NCN.

harmWykorzystaj swoje kontakty międzynarodowe! Złóż wniosek w konkursie NCN – HARMONIA 6!!!

 

 


 

logo_ncn

Zapraszamy do zapoznania się z zakwalifikowanymi do finansowania przez NCN,  przykładowymi projektami składanymi w różnych konkursach (MAESTRO, HARMONIA, FUGA etc.) 

http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow


 

Statystyki konkursów:  OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6


Ogłoszenie konkursów: MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

SONATA BIS 4– na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez kierownika  projektu , będącego osobą posiadającą stopień naukowy lub tytuł naukowy, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Poza kierownikiem  osoby realizujące  projekt nie mogą posiadać stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 16 września 2014 r.


Celem ułatwienia składania  pomysłów na wnioski przygotowano formularz, który powinien ułatwić zainteresowanym w przedstawieniu wstępnych propozycji. Do końca kwietnia prosimy o wypełnienie formularza i zwrotne jego wysłanie.  


Służymy pomocą w przygotowaniu wniosku od strony administracyjnej, w poszukiwaniu partnerów naukowych i MŚP i tworzeniu konsorcjum.
Wszelkich konsultacji udzielamy codziennie od godz. 11-13 w pokoju nr 8, budynek A, poziom II, bądź pod numerem telefonu 42 271 16 05.

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (042) 271-16-05, faks. (042) 646 66 53
Email: naukaibadania.iczmp@gmail.com