Specjalizacje

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY

 

STAŻE KIERUNKOWE

OSOBY spoza ICZMP – Zgłoszenie staży kierunkowych realizowanych w ICZMP 

PRACOWNICY ICZMP – Zgłoszenie kursów, staży kierunkowych w ramach specjalizacji- formularz zgłoszenia

 

Obowiązujące Akty prawne  

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 

Wykaz Klinik i Zakładów ICZMP posiadających akredytację MZ do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego:

Miejsca akredytacyjne w specjalnościach: w podstawowej i szczegółowej dziedzinie medycyny

Zgłoszenie kursów, staży kierunkowych w ramach specjalizacji- formularz zgłoszenia

 

  Specjalizacja Klinika /Zakład Przyznana liczba miejsc Liczba specjalizacji w trakcie realizacji Wolne miejsca  
  Alergologia Kl. Gastroenterologii,Alergologii i Pediatrii 4 3 1
  Anestezjologia i intensywna terapia Kl. Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Medycznej 6 5 1
    Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii  1 1 0
  Audiologia i foniatria Kl.Otolaryngologii 3 3 0
  Chirurgia dziecięca Kl. Chirurgii i Urologii Dziecięcej 7 6 1
  Chirurgia onkologiczna Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi 4 0 4
  Choroby wewnętrzne Kl.Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 14 7 7
  Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych  7 3 4
  Diabetologia Kl.Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 4 4 0
  Endokrynologia Kl.Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 10 10 0
  Endokrynologia i diabetologia dziecięca Kl.Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 6 6 0
  Gastroenterologia  Kl. Gastroenterologii, Alergologii  i Pediatrii 3 2 1
  Gastroenterologia dziecięca  Kl. Gastroenterologii, Alergologii  i Pediatrii 7 2 5
  Genetyka kliniczna Zakład Genetyki  6 2 4
  Ginekologia onkologiczna Kl.Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej  i Ginekologii Onkologicznej 3 2 1
    Kl.Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej 8 5 3
  Immunologia kliniczna Kl.Pediatrii, Immunologii i Nefrologii 3 2 1
  Kardiochirurgia Kl.Kardiochirurgii 4 1 3
  Kardiologia dziecięca Kl.Kardiologii 10 8 2
  Nefrologia Kl. Pediatrii, Immunologii i Nefrologii 6 1 5
  Nefrologia dziecięca Kl. Pediatrii,  Immunologii i Nefrologii 5 3 2
  Neonatologia Kl. Neonatologii 20 12 8
  Neonatologia Kl. Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt 10 8 2
  Neurochirurgia Kl.Neurochirurgii  3 2 1
  Neurologia dziecięca Kl. Neurologii 9 6 3
  Medycyna rodzinna Zakład Medycyny Rodzinnej 2 1 1
  Okulistyka Kl.Okulistyki 2 1 1
  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Kl. Ortopedii i Traumatologii 6 3 3
  Otorynolaryngologia Kl. Otolaryngologii 2 0 2
  Otorynolaryngologia dziecięca Kl. Otolaryngologii 6 3 3
  Patomorfologia Zakład Patomorfologii Klinicznej 2 1 1
  Pediatria Kl. Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii 19 14 5
  Kl. Inten.Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt 6 5 1
  Kl.Pediatrii, Immunologii i Nefrologii 17 14 3
  Kl. Kardiologii 6 6 0
  Pediatria metaboliczna Kl.Endokrynologii i Chorób Metabolicznych 3 3 0
  Perinatologia Klinikę Położnictwa, Perinatologii i Ginekologi 6 3 3
  Kl. Ginekologii, Rozrodczosci i Terapii Płodu 2 2 0
  Położnictwo i gin Kl. Ginekologii, Rozrodczosci i Terapii Płodu 6 5 1
  Kl. Ginekologii – Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej 19 13 6
  Kl. Ginekologii  Operacyjnej, Endoskopowej  i Ginekologii Onkologicznej 10 9 1
  Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologi 25 22 3
  Radiologia i diagnostyka obrazowa Zakład Diagnostyki Obrazowej  14 11 3
  Urologia dziecieca Kl.Chirurgii i Urologii Dziecięcej 2 0 2
           
        220 98