Bazy danych

 

 •  MEDLINE with fulltext – największa bibliograficzna baza piśmiennictwa medycznego, udostepniająca pełne teksty artykułów z ponad 1470 czasopism. Dostęp do zasobów bazy: ze wszystkich komputerów podłączonych do sieci Instytutu oraz – dla pracowników ICZMP – z komputerów domowych.
  Po login i hasło dla dostępu domowego zapraszamy do Biblioteki Naukowej.
 • Polska Bibliografia Lekarska – rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. PBL zawiera obecnie blisko 400.000 rekordów. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim. Baza obejmuje piśmiennictwo od roku 1979 do chwili obecnej.
   Dostęp do zasobów bazy: w Bibliotece Naukowej ICZMP
 • Wirtualna Biblioteka Nauki
    • Web of Knowledge – najważniejsza światowa baza bibliograficzno-bibliometryczna, rekordy zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), umożliwia także sprawdzenie wartość ImpactFactor dla czasopisma czy wyliczenie Indeksu Hirscha
    • JournalCitationReports – baza służy do oceny wartości czasopism naukowych, tworzona jest w oparciu o cytowania publikowanej literatury, umożliwia sprawdzenie wartości IF czasopisma (do 5-ciu lat wstecz), 5-cio letniego IF, kwartyla
    • Elsevier (ScienceDirect) – pełnotekstowa baza zawierająca czasopisma wydawnictwaElsevier(ponad 1700 tytułów, roczniki od 1995)
    • SpringerLink – pełnotekstowa baza zawierająca czasopisma wydawnictwa Springer (ponad 1800 tytułów, roczniki od 1996) także większość e-książek Springer, w tym archiwa serii książkowych wydanych do 2008 roku, ok. 5000 książek wydanych w latach 2004-2005, oraz ok. 10.000 książek wydanych w latach 2009-2011
    • Wiley-Blackwell – pełnotekstowa baza zawierająca czasopisma wydawnictwa Wiley-Blackwell(ponad 1200 tytułów)
    • Science
    • Nature
    • Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access). Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www.Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: ze wszystkich komputerów podłączonych do sieci Instytutu
  • Czasopisma Open Access – recenzowane czasopisma naukowe, które – dzięki alternatywnym modelom finansowania – udostępniają bezpłatnie, za pośrednictwem internetu, znaczną część swoich tekstów lub pełną zawartość czasopisma wszystkim zainteresowanym ….więcej