ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

    Archiwum:
2017,2016201520142013

 

2018.12.21 ZP/133/2018 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi
2018.12.21 ZP/131/2018 Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP”
2018.12.18 ZP/127/2018 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” w tym terenów wokół hotelu Eskulap.
2018.12.13 ZP/128/2018 Dostawa odczynników diagnostycznych, krążków do oznaczania lekowrażliwości, e-testów oraz odczynników do diagnostyki biochemicznej drobnoustrojów dla Instytutu “CZMP”.
2018.12.12 ZP/126/2018 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu “CZMP”
2018.12.05 ZP/130/2018 Dostawa Trastuzumabum dla Instytutu „CZMP”
2018.11.30 ZP/129/2018 Dostawa drenów i filtrów stosowanych w procedurach ECMO dla Instytutu “CZMP”.
2018.11.22 ZP/125/2018 Roboty budowlane w Izbie Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Bloku Porodowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”,
2018.11.21 ZP/124/2018 Dostawa filtrów kieszeniowych, kasetowych i bakteryjnych dla Bloków Operacyjnych i Klinik Instytutu “CZMP”.
2018.11.15 ZP/123/2018 Dostawa materiałów budowlanych, baterii, akumulatorków, nici lnianych (szpagat), drutów, plomb aluminiowych oraz gum do KTG dla Instytutu „CZMP”.
2018.11.06 ZP/119/2018 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2018.11.06 ZP/121/2018 Zakup wyposażenia do Banku Mleka Kobiecego umożliwiającego realizację zadania „utworzenie Banku Mleka Kobiecego w Instytucie „CZMP” zgodnie z programem „Za Życiem”
2018.11.06 ZP/122/2018 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu “CZMP”
2018.11.06 ZP/120/2018 Dostawa papierów medycznych dla Instytutu „CZMP”
2018.11.06 ZP/116/2018 Dostawa pasyreotydu dla pacjentów objętych programem leczenia akromegalii dla Instytutu „CZMP”
2018.10.31 ZP/117/2018 Dostawa implantów ortopedycznych, systemów stabilizacyjnych zewnętrznych oraz elementów stosowanych w zespoleniach kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2018.10.24 ZP/118/2018 Dostawa mebli i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.10.22 ZP/113/2018 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami jednorazowego użytku dla Klinik Instytutu “CZMP”.
2018.10.19 ZP/115/2018 Dostawa Ultrasonokardiografu dla Instytutu „CZMP”
2018.10.19 ZP/114/2018 Dostawa Echokardiografu wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem dla Instytutu „CZMP”
2018.10.17 ZP/110/2018 Zakup zintegrowanego z angiografem AlluraXper FD20 systemu EchoNavigacji wraz z redukcją dawki promieniowania dla Instytutu „CZMP”
2018.10.17 ZP/111/2018 Dostawa sprzętu fetoskopowego oraz kardiotokografów z funkcją monitorowania w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”
2018.10.17 ZP/105/2018 Roboty budowlane mające na celu przebudowę i modernizację części pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej  (z uwzględnieniem pracowni leku cytostatycznego oraz pracowni żywienia pozajelitowego) w budynku „C2” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018.10.17 ZP/108/2018 Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.10.16 ZP/109/2018 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2018.10.15 ZP/99/2018 Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku  z realizacją projektu pn. „Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”
2018.10.11 ZP/107/2018 Dostawa wedulizumabu stosowanego w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i leków stosowanych w leczeniu nowotworów dla Instytutu “CZMP”.
2018.10.11 ZP/112/2018 Dostawa łat sercowo-naczyniowych oraz specjalistycznych hemostatyków wchłanialnych stosowanych w zabiegach chirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
2018.10.11 ZP/104/2018 Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.10.10 ZP/106/2018 Dostawa akcesoriów do podciśnieniowego systemu leczenia ran NPWC dla Instytutu „CZMP”
2018.10.08 ZP/102/2018 Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu “CZMP”
2018.10.04 ZP/103/2018 Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu “CZMP”
2018.09.28 ZP/101/2018 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych dla Instytutu “CZMP”
2018.09.24 ZP/90/2018 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2018.09.21 ZP/100/2018 Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą 4 analizatorów dla Instytutu “CZMP”.
2018.09.20 ZP/97/2018 Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących
2018.09.12 ZP/75/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”.
2018.09.10 ZP/94/2018 Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2018.09.06 ZP/96/2018 Dostawa akcesoriów i osprzętu do respiratorów Babylog VN 500 wykorzystywanych w Oddziałach Intensywnej Opieki Neonatologicznej Instytutu „CZMP”,
2018.09.06 ZP/95/2018 Dostawa obłożeń jednorazowych – sterylnej osłony na uchwyt do lampy Kendromed SIM LED 7000/7000 dla Instytutu „CZMP”
2018.09.03 ZP/91/2018 Dostawa akcesoriów stosowanych z aparaturą do wsparcia oddechowego dla Instytutu „CZMP”
2018.08.31 ZP/93/2018 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji w myjniach i dezynfektorach dla Instytutu „CZMP”
2018.08.30 ZP/92/2018 Dostawa implantów blokujących zatokę stępu i gwoździ kostnych dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2018.08.10 ZP/88/2018 Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) – jednorazowego użytku filtrów antybakteryjnych i antywirusowych, dla Instytutu „CZMP”
2018.08.10 ZP/89/2018 Dostawa nalepek, etykiet oraz recept dla lekarzy Instytutu “CZMP” ”
2018.08.09 ZP/73/2018 Usługa kompleksowej całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów Instytutu „CZMP”. Konwojowanie walorów pieniężnych wraz z ochroną fizyczną spełniająca wymagania obowiązujących przepisów.”
2018.08.08 ZP/85/2018 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2018.08.06 ZP/83/2018 Dostawa implantów ślimakowych i procesorów słuchu dla Instytutu „CZMP”
2018.08.03 ZP/84/2018 Dostawa zestawów do hodowli, identyfikacji, oceny ilościowej i lekowrażliwości Ureaplasma spp. oraz Mycoplasma Hominis, podłóż do szybkiej diagnostyki szczepów VanA/VanB VRE, odczynników do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immuno-serologicznego, odczynników do wykrywania antygenów pałeczek Escherichia Coli, testów immunochromatograficznych do wykrywania i różnicowania klas karbapenemaz oraz zestawów odczynnikowych i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania DNA wirusa HPV do analizatora Cobas dla Instytutu „CZMP”
2018.08.03 ZP/80/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń oraz sprzętu medycznego wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”.
2018.08.01 ZP/86/2018 Dostawa podkładów chłonnych oraz aplikatorów do dezynfekcji pola wkłucia centralnego dla Instytutu „CZMP”
2018.07.31 ZP/87/2018 Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego na rzecz Instytutu “CZMP” realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2018.07.31 ZP/78/2018 Dostawa zintegrowanego systemu naukowo-badawczego EchoNavigacji wraz z redukcją dawki promieniowania dla Instytutu „CZMP”.
2018.07.26 ZP/79/2018 Dostawa akcesoriów i osprzętu do respiratorów Babylog VN 500 i Flo-Disc MVP 10 wykorzystywanych w Oddziałach Intensywnej Opieki Neonatologicznej Instytutu „CZMP”
2018.07.26 ZP/82/2018 Dostawa pasyreotydu dla pacjentów objętych programem leczenia akromegalii dla Instytutu „CZMP”
2018.07.26 ZP/81/2018 Dostawa smoczków jednorazowych na butelki i RTF-y dla Instytutu „CZMP”
2018.07.23 ZP/76/2018 Dostawa sildenafilu stosowanego w ramach programu lekowego leczenia nadciśnienia płucnego dla Instytutu “CZMP”.
2018.07.19 ZP/77/2018 Dostawa mebli i wyposażenia dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.07.16 ZP/74/2018 Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej wraz z akcesoriami do jej podawania dla Instytutu “CZMP”.
2018.07.13 ZP/72/2018 Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego na rzecz Instytutu „CZMP”.
2018.07.13 ZP/69/2018 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.07.13 ZP/70/2018 Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.
2018.07.09 ZP/71/2018 Usługa transportu sanitarnego dla Instytytu „CZMP”.
2018.07.05 ZP/68/2018 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.29 ZP/67/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2018.06.28 ZP/64/2018 Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) dla Instytutu „CZMP”
2018.06.26 ZP/54/2018 Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) dla Instytutu „CZMP”
2018.06.26 ZP/66/2018 Dostawa trastuzumabu i bevacyzumabu w postaciach do podania parenteralnego wykorzystywanych do leczenia nowotworów dla Instytutu „CZMP”
2018.06.21 ZP/60/2018 Dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
2018.06.19 ZP/57/2018 Dostawa pegfilgrastminy w roztworze do wstrzykiwań dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.19 ZP/59/2018 Dostawa odczynników do aparatu QuantStudio 3D Digital PCR dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2018.06.14 ZP/61/2018 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.14 ZP/62/2018 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”.
2018.06.11 ZP/58/2018 Prace instalacyjne w zakresie gazów medycznych, wod-kan oraz poczty pneumatycznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2018.06.07 ZP/56/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
2018.06.05 ZP/55/2018 Usługa odbioru odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.05.30 ZP/52/2018 Dostawa ekulizumabu stosowanego w ramach programu lekowego leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
2018.05.30 ZP/50/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2018.05.28 ZP/51/2018 Dostawa siatek chirurgicznych i zestawów stosowanych w leczeniu zaburzeń statyki narządów rodnych i żeli zapobiegającym zrostom dla Instytutu „CZMP”.
2018.05.25 ZP/53/2018 Dostawa leków wykorzystywanych w programach lekowych leczenia chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.05.24 ZP/49/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
2018.05.23 ZP/48/2018 Dostawa zestawów odczynnikowych z zakresu diagnostyki serologicznej chorób zakaźnych, badań hormonalnych, boreliozy i krztuśca, zestawów ELISA do oznaczeń IGFBP-3 oraz testów do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE – panel mleko i gluten, wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”
2018.05.07 ZP/46/2018 Usługa odbioru odpadów wyworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.04.27 ZP/45/2018 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.24 ZP/47/2018 Dostawa igieł iniekcyjnych jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2018.04.19 ZP/43/2018 Dzierżawa laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) dla Instytutu „CZMP”
2018.04.19 ZP/44/2018 Dostawa pampersów, pieluch jednorazowych, bielizny pościelowej oraz koszul położniczych i operacyjnych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.16 ZP/35/2018 Dostawa osprzętu do badań urodynamicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatu do pomiaru i analizy pH dla Instytutu „CZMP”
2018.04.16 ZP/16/2018 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.04.13 ZP/41/2018 Dostawa sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w ramach procedur wysokospecjalistycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.11 ZP/38/2018 ZP/38/2018 – Dostawa odczynników genetycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.10 ZP/42/2018 ZP/42/2018 – Dostawa środków dietetycznych specjalnego znaczenia, środków leczniczych i akcesoriów stosowanych w żywieniu doustnym, dojelitowym i pozajelitowym oraz leków dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.05 ZP/37/2018 ZP/37/2018 – Dostawa zastawek ciśnieniowych oraz drenów komorowych dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu „CZMP”.
2018.04.04 ZP/34/2018 ZP/34/2018 – Dostawa leków wykorzystywanych w programach lekowych leczenia chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.04.03 ZP/36/2018 ZP/36/2018 – Usługa odbioru odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP”.
2018.03.29 ZP/40/2018 ZP/40/2018 – Usługa serwisowania:
1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,  dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2018.03.27 ZP/33/2018 ZP/33/2018 – Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.16 ZP/32/2018 ZP/32/2018 -Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE dla pojedynczych alergenów wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.15 ZP/31/2018 ZP/31/2018 Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.03.14 ZP/30/2018 ZP/30/2018 – Dostawa okulistycznego optycznego tomografu koherentnego dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP”.
2018.03.13 ZP/23/2018 ZP/23/2018 – Dostawa mechanicznych zastawek serc dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.12 ZP/29/2018 ZP/29/2018 – Roboty budowlane mające na celu remont Klinik Instytutu „CZMP” .
2018.03.09 ZP/24/2018 ZP/24/2018 – DOSTAWA HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI DO JEJ PODAWANIA DLA INSTYTUTU „CZMP”.
2018.03.07 ZP/28/2018 ZP/28/2018 – Dostawa opatrunków specjalistycznych, substytutu opony twardej i protez uzupełniających ubytki kości czaszki dla Instytutu „CZMP”.
2018.03.02 ZP/22/2018 ZP/22/2018  Dostawa kriostatu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości nowoczesnej diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych i piersi w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2018.03.02 ZP/21/2018 ZP/21/2018 – Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z budową lądowiska dla helikopterów.
2018.02.27 ZP/10/2018 ZP/10/2018 Dostawa punktowych testów skórnych oraz zestawów do wykonywania testów płatkowych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.02.27 ZP/20/2018 ZP/20/2018 – Dostawa implantów ślimakowych i procesorów słuchu dla Instytutu „CZMP”
2018.02.20 ZP/18/2018 ZP/18/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów parametrów krytycznych serii ABL 800 firmy Radiometer wraz z umową serwisową i analizatora kasetowego ABL 90 będących własnością Instytutu „CZMP” oraz zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 4 analizatorów parametrów krytycznych dla Instytutu „CZMP”.
2018.02.20 ZP/13/2018 ZP/13/2018 – Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.14 ZP/14/2018 ZP/14/2018 – Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej i długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/15/2018 ZP/15/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/17/2018 ZP/17/2018 – Dostawa utensyliów dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/8/2018 ZP/8/2018 – Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą 2 analizatorów, systemu back up, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego oraz odczynników do manualnej metody oznaczania grup krwi i wskaźnika Rh dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/12/2018 ZP/12/2018 – Dostawa leków w programach lekowych dla Instytutu „CZMP”
2018.02.05 ZP/5/2018 ZP/5/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitorów wykorzystywanych w klinikach Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/7/2018 ZP/7/2018 – Dostawa leków w programach lekowych oraz zaopatrzenia w immunoglobulinum humanum anty-D dla Instytutu „CZMP”
2018.01.25 ZP/2/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/9/2018 Dostawa odczynników do badań genetycznych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.24 ZP/6/2018 Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego, testów do oznaczania 17-OH progesteron metodą Elisa, autoprzeciwciał metodą CLIA oraz przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE (paneli) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP”
2018.01.23 ZP/11/2018 Dostawa preparatów żywieniowych dla pacjentów żywionych dojelitowo – diety RTF dla Klinik Instytutu „CZMP”
2018.01.22 ZP/3/2018 Dostawa materiałów szewnych dla Instytutu „CZMP”
2018.01.09 ZP/1/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Klinik Instytutu „CZMP”