Zbiory i usługi

Zbiory
Struktura zbiorów Biblioteki Naukowej odzwierciedla główne kierunki działania Instytutu CZMP.
Gromadzone są książki i czasopisma naukowe z zakresu ginekologii, położnictwa, perinatologii, neonatologii, pediatrii oraz diagnostyki. 
Katalogowane są także prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne osób uzyskujących stopień naukowy w ICZMP.
Od 1998 roku w Bibliotece Naukowej gromadzone są i rejestrowane w bazie bibliograficznej Expertus kserokopie publikacji naukowych pracowników Instytutu.
 
Usługi realizowane przez bibliotekę
Za pośrednictwem biblioteki pracownicy ICZMP mogązamawiać artykuły z czasopism naukowych oraz, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, książki, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach.
Zamówienie powinno zawierać: imię i nazwisko zamawiającego, e-mail/numer telefonu oraz następujące dane bibliograficzne:

  • dla kserokopii wybranych publikacji – tytuł czasopisma, rok publikacji, tom, nr i strony artykułu, ew. nazwisko autora i tytuł artykułu
  • dla książek – autor, tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania
  • Zamówienia można składać bezpośrednio w Bibliotece Naukowej lub mailem biblioteka@iczmp.edu.pl
    Koszty realizacji (kopia + ew. koszty przesyłki) ponosi zamawiający.
Biblioteka Naukowa wykonuje, na zamówienie pracowników Instytutu, zestawienia tematyczne z dostępnych w Bibliotece bibliograficznych baz danych.