Zapytania Ofertowe

     

04.12.2020   Zapytanie ofertowe na badanie laboratoryjne – zakup usługi
30.11.2020   Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego) dla Instytutu „CZMP”
07-10-2020   Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
12-08-2020   Instytut CZMP w Łodzi  zaprasza do złożenia oferty na zakup surowców wtórnych w postaci odpadów opakowaniowych:

09.07.2020   Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
24.06.2020   Stała usługa monitorowania alarmów pożarowych w obiektach ICZMP w Łodzi
12.03.2020   PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA pn.:  Udzielenie licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
18.02.2020   Wykonanie kompleksowej oceny i wyceny zrealizowanych robót budowlanych w systemie zaprojektuj wybuduj w ramach inwestycji pod tytułem Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej (z uwzględnieniem pracowni leku cytostatycznego oraz pracowni żywienia pozajelitowego) w budynku „C2” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
11.02.2020   PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania  dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
21.01.2020 ZO.DT.2/2020 Stała usługa monitorowania alarmów pożarowych w obiektach ICZMP w Łodzi.
09.01.2020   Stała obsługa wykonania serwisów i przeglądów  Systemu Poczty Pneumatycznej w obiektach ICZMP  w Łodzi.
18.12.2019   PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA pn.:  Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowanie HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu  „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie  ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.”
25.10.2019   Stała obsługa wykonania serwisów i przeglądów Systemu Poczty Pneumatycznej w obiektach ICZMP w Łodzi
09.10.2019   Wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego 2 tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”.
23.08.2019 ZO/4/2019 Dostawa teczek ofertowych z miejscem przeznaczonym na załączenie płyty CD wraz z opracowaniem projektu graficznego teczki dla Instytutu „CZMP”  w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
16.08.2019   Wykonanie audytu całej infrastruktury technicznej – w zakresie energii elektrycznej dla wszystkich obiektów wchodzących w skład kompleksu szpitalnego Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”  oraz opracowanie koncepcji (min. 2 warianty) wraz z szacunkowymi kosztami prac modernizacyjnych.
08.08.2019 ZO/3/2019 Dostawa teczek ofertowych z miejscem przeznaczonym na załączenie płyty CD wraz z opracowaniem projektu graficznego teczki dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
08.08.2019 19/DI/ZO/2019 „DOSTAWA PODZESPOŁÓW DO SERWISOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”
25.07.2019   Usunięcie zbędnych drzew i krzewów rosnących na terenie przyszłego parkingu ICZMP w Łodzi
18.07.2019   Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu/audytów energetycznych wraz z dokumentacją aplikacyjną do złożenia wniosku w ramach naboru wniosków w NFOŚiGW – Program priorytetowy Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne.
28.06.2019   Usługa polegająca na kampanii promocyjnej w formie emisji spotów radiowych dla Instytutu “CZMP” w związku z realizacją Projektu “Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
19.06.2019  ZO.DT.3/2019 Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
12.06.2019   Wykonanie audytu/audytów energetycznych wraz z dokumentacją aplikacyjną do złożenia wniosku w ramach naboru wniosków w NFOŚiGW Program priorytetowy Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne.
05.06.2019   Instytut CZMP w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż elektroodpadów, złomu oraz baterii i akumulatorów
17.05.2019 ZO/3/2019 Wykonanie suplementu (aktualizacji) projektu budowlano-wykonawczego lądowiska w zakresie dostosowania do obecnych przepisów wraz z uzgodnieniem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w związku z realizacją zadania pn.: „Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.
08.05.2019 ZO/12/2019 Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
29.03.2019 ZO/11/2019 Modernizacja stacji powietrza medycznego.
26.02.2019 ZO/2/2019 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii wraz z Pododdziałem Noworodków Instytutu „CZMP”. Pliki w załączeniu.
12.02.2019 7/DI/ZO/2019 Dostawa podzespołów do serwisowania sprzętu komputerowego
16.11.2018 ZO/39/2018 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest :  IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W ROZTWORZE DO INFUZJI 100 mg/g
04.09.2018 ZO/20/2018 ODCZYNNIKI DO BADAŃ GENETYCZNYCH
23.07.2018 ZO/11/2018 Usługa polegająca na wynajmie pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.04-00-0104/16, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
11.07.2018 3/2018 3/2018 – dostawa środków czystości oraz worków foliowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 03.07.2018 10/2018 ZO/10/2018 – wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 06.06.2018 2/2018 Dostawa materiałów zużywalnych – rękawic jednorazowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 06.06.2018 ZO/9/2018  Dostawa genetycznych testów diagnostycznych wraz z wynajmem aparatu niezbędnego do przeprowadzenia badań dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 05.06.2018 1/DI/ZOC/2018 „Dostawa podzespołów do serwisowania sprzętu komputerowego” dla Instytutu CZMP.
 04.06.2018 3/ZO/8/2018 3/ZO/8/2018 – wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 24.04.2018 1/ZO/1/2018  1/ZO/1/2018 – dostawa materiałów zużywalnych – rękawic jednorazowych oraz fartuchów włókninowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 12.04.2018 1/ZO/6/2018  1/ZO/6/2018 – wynajem sprzętu dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.