ZP/8/2019 – Dostawa odczynników diagnostycznych do identyfikacji pałeczek E. Coli oraz testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich dla Instytutu “CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: