ZP/10/2019 – Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych przeprowadzanych w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: