ZP/12/2019 – Dostawa masek krtaniowych, cewników stosowanych w zabiegach fetoskopowych oraz cewników pępowinowych dla Instytutu “CZMP”

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się

z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl