ZP/18/2019 – Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: