ZP/35/2019 – Dostawa pasków do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla Instytutu “CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: