ZP/40/2019 – Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w przeszczepach więzadeł dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: