ZP/37/2019 – Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu „CZMP”, celem utworzenia Pracowni Badań Otoneurologicznych i Pracowni Oceny Aktywności Disacharydaz

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: