ZP/39/2019 – Budowa systemu parkingowego z dostawą i montażem urządzeń wraz z elementami służącymi użytkowaniu systemu oraz wykonaniem zasilania elementów systemu w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: