ZP/46/2019 – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i modernizację części pomieszczeń na potrzeby utworzenia apteki szpitalnej (z uwzględnieniem pracowni leku cytostatycznego oraz pracowni żywienia pozajelitowego) w budynku „C2” Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: