ZP/61/2019 – Dostawa zestawów systemu implantów zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku wraz z osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku do przeprowadzenia implantacji dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: