ZP/85/2019 – Dostawa gazów medycznych z serwisem zbiornika tlenu ciekłego, dzierżawa butli oraz serwisowanie butli własnych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: