ZP/87/2019 – Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą mikroskopu fluorescencyjnego oraz analizatora dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: