ZP/90/2019 – Dostawa ekulizumabu stosowanego w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: