ZP/112/2019 – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: