Aktualności

 

19.11.2015 - Zapowiedź otwarcia II konkursu ERANet-LAC

Od 1 grudnia 2015 r. do 10 marca 2016 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach II edycji konkursu ERANet-LAC. Do konkursu będzie można składać wnioski dotyczące międzynarodowych projektów badawczych dotyczących bioróżnorodności, zmian klimaty, biogospodarki, energii, zdrowia i ICT.

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na projekty realizowane przez podmioty z wybranych krajów Europy oraz Ameryki Południowej. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy.
Szczegóły konkursy zostaną podane w dniu ogłoszenia konkursu. Ogłoszenie wstępne II konkursu ERANet-LAC:
http://eranet-lac.eu/assets/moxiemanager/20151112_Joint-Call-Pre-Announcement_1700.pdf
eranet_lac

 


18.11.2015 - Otwarcie nowych konkursów w HORYZONCIE 2020 - mechanizm finansowania badań naukowych

W dniu 3 grudnia br. odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Otwarcie nowych konkursów w HORYZONCIE 2020 – mechanizm finansowania badań naukowych” organizowane przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Spotkanie skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, doktorantów, fundacji i stowarzyszeń zainteresowanych udziałem i składaniem wniosków projektowych do nowego programu ramowego – „HORYZONT 2020”.

 

Podczas spotkania informacyjnego uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym „Horyzont 2020”, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie kładziony nacisk w finansowaniu na lata 2016-2017. Ponadto, zostaną przekazane informacje nt. dokumentacji konkursowej oraz jakie kroki należy poczynić, by prawidłowo złożyć wniosek projektowy. Dodatkowo uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zapoznania się z korzyściami jakie niesie ze sobą bycie ekspertem Komisji Europejskiej.

Spotkanie informacyjne poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Horyzont 2020 to inicjatywa (na lata 2014-2020) skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Przeznaczony jest dla naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji badawczych na realizację innowacyjnych projektów. Program stwarza możliwości finansowania badań w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Począwszy od nauk ścisłych oraz nauk o życiu, a skończywszy na naukach społecznych, ekonomicznych i humanistycznych. Horyzont 2020 to ponadto szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie środków na przekształcenie odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi. Aktualnie zaczyna się kolejny, dwuletni okres programowania na lata 2016-2017 z nowymi tematami i konkursami.

 

Więcej informacji o spotkaniu oraz rejestracja:

http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1265


18.11.2015 - OPUS 10, SONATA 10, PRELUDIUM 10, POLONEZ – dostępne formularze oraz instrukcje wypełniania wniosków

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 10, SONATA 10, PRELUDIUM 10, POLONEZ.
Dodatkowo na stronie Narodowego Centrum Nauki dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w ww. konkursach:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-11-13-instrukcje-o10-p10-s10

Nabór wniosków zostanie zakończony 15 grudnia 2015 r.

logo_ncn


04.11.2015 - PLUS IP - zdobądź fundusze na badania!

Polscy badacze mogą już korzystać ze strony internetowej Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia współpracę i kontakt polskiej nauki z amerykańskimi inwestorami.

PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program) to program wsparcia dla uczelni i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej.

Strona internetowa będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi kontakt między obydwiema stronami. Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów i zachęcać amerykańskie firmy do zainteresowania się ich badaniami. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z zarejestrowanymi na stronie firmami.

Organem zarządzającym PLUS IP będzie Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, złożona z przedstawicieli m.in. organizacji rządowych i najważniejszych instytucji naukowych z obydwu państw, m.in.: Stowarzyszenie TOP 500, NCBiR, PAN, PARP oraz Komitet Polityki Naukowej. W ramach PLUS IP utworzony zostanie również fundusz kapitałowy złożony ze środków unijnych oraz funduszy prywatnych. Pieniądze będą przeznaczane przede wszystkim na rozwój wspólnych innowacji.
Więcej informacji.


03.11.2015 - Wykaz konkursów na granty i stypendia - Listopad 2015
15_listopad_konkursy_m


20.10.2015 - Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 oraz SONATA 10.

Przypominamy, że nabór wniosków do ww. konkursów oraz do konkursu POLONEZ 1 potrwa do 15 grudnia 2015 r.

Zapraszamy na konsultacje do Działu Współpracy Naukowej i Badawczej, Budynek A, pok. 15.


20.10.2015 - Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych, które odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2015 r. w siedzibie Centrum przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie.

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do 8 listopada 2015 r. na adres szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl. Centrum poinformuje zakwalifikowane osoby do 20 listopada b.r.

Więcej informacji.


16.10.2015 - Nabór wniosków w 6. konkursie IMI2
Do 12 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków do VI edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE wnioski można składać w 6 tematach. Budżet konkursu wynosi 93 000 000 euro.
Wnioski można składać w następujących tematach:
 • Development of Quantitative System Toxicology (QST) approaches to improve the understanding of the safety of new medicines
 • Establishing impact of RSV (respiratory syncytial virus) infection, resultant disease and public health approach to reducing the consequences
 • Real World Outcomes Across the AD (Alzheimer’s disease) Spectrum (ROADS) to Better Care
 • Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to optimise care for patients with haematologic malignancies

16.10.2015 - Konkursy Horyzont 2020 na lata 2016-2017

Komisja Europejska przeznaczy 16 miliardów euro na badania i innowacje na przestrzeni następnych dwóch lat. Jest to kwota, która zostanie przeznaczona z budżetu programu Horyzont 2020 i została ona przypisana konkursom ogłoszonym w ramach zatwierdzonych właśnie Programów Pracy na lata 2016-2017. Programy Pracy są już dostępne na Participant Portal.

W ramach programu Horyzont 2020 sfinansowane zostaną różnego rodzaju inicjatywy horyzontalne – modernizacja produkcji przemysłowej (1 mld euro), nowe technologie i standardy automatycznego kierowania pojazdem (100 mln euro), Internet of Things (139 milionów euro), obiegowe gospodarowanie materiałami (670 milionów euro), inteligentne miasta (232 miliony) i inne.

Więcej informacji:


13.10.2015 - Transmisja on-line ze spotkania dotyczącego aspektów finansowych programu Horyzont 2020

Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line ze spotkania informacyjnego poświęconego aspektom prawnym i finansowym w programie Horyzont 2020, w którym wezmą udział eksperci Komisji Europejskiej, w ramach prowadzonej przez KE Communication Campaign. Transmisja, agenda oraz informacje o spotkaniu dostępne będą na stronie KPK. Spotkanie rozpocznie się 13 października 2015 r. o godzinie 9.30


8.10.2015 - stypendia w Szwecji

study_sweden

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme.

Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:

 • doktoranci – 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);
 • naukowcy po doktoracie – 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.


18.09.2015 - Konkursu dla młodych wynalazców i pionierów nauki - STARTUP YOUR SCIENCE

Do 30 września 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu dla młodych wynalazców i pionierów nauki, który ogłosili organizatorzy konferencji Science: Polish Perspectives oraz Startup Hub Poland. Autorzy najlepszych zgłoszeń mogą zdobyć 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszać można projekty z następujących dziedzin nauki:

 • technologie informatyczne
 • robotyka
 • aplikacje informatyczne
 • medycyna
 • farmakologia
 • sprzęt ochrony zdrowia
 • fizyka
 • matematyka stosowana
 • chemia i biochemia
 • ochrona środowiska
 • nanotechnologia i nowe materiały
 • agrotechnologia
 • biotechnologia

Do konkursu można zgłaszać także inne nowatorskie technologie z potencjałem do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, biznesie lub dla konsumentów indywidualnych.

Strona konkursu.


16.09.2015 - PRELUDIUM, SONATA, OPUS, POLONEZ - nowy nabór wniosków!
Do 15 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 10, Preludium 10, Sonata 10 oraz Polonez 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu . Łączny budżet konkursów wynosi 280 000 000 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych konkursach, w tym wysokości finansowania


15.09.2015 - Konkurs Iuventus Plus dla młodych naukowców

Od 1 września 2015 r. do 15 października 2015 r. można składać wnioski w ramach kolejnej edycji konkursu Iuventus Plus, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w czasopismach naukowych. Budżet programu wynosi 15 000 000 zł.

W regulaminie konkursu Iuventus Plus doprecyzowano, że wnioski mogą składać tylko ci młodzi naukowcy, których wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub części C obowiązującego wykazu czasopism naukowych.

Zgłaszany projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy. Wysokość budżetu projektu na cały czas jego realizacji nie może przekraczać 300 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu – wynagrodzenie kierownika projektu nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu.

 

Więcej informacji:

MNiSW

Zdobywamy granty na badania


8.09.2015 - START 2016

LogoFNP_noweDo 30 października 2015 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
Wybrani laureaci konkursu Start będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz poznanie metod pracy badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy studyjne, należy zgłosić chęć odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.
Nabór wniosków rozpocznie się w połowie września 2015 r.

Więcej informacji:


8.09.2015 - Szkolenia dla naukowców w ramach projektu SKILLS

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem i terminami zgłoszeń na poszczególne szkolenia w ramach działań w projekcie SKILLS. Oferowane są szkolenia z zakresu: zarządzania badaniami naukowymi, transferu technologii i przedsiębiorczości, komunikacji naukowej, upowszechniania nauki. Najbliższe szkolenia odbędą się już w październiku w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.
Więcej informacji.


1.09.2015 - Wykaz konkursów na granty i stypendia (wrzesień 2015 r.)

We wrześniu zamknięty zostanie nabór wniosków w blisko 60 konkursach. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

15_wrzesien_konkursy_do_newsa


31.08.2015 - Seminaria, konferencje i spotkania

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem seminariów, konferencji i spotkań organizowanych w województwie łódzkim oraz dostępnych online.
Zapisy.

Harmonogram


28.08.2015 - INN weekendowo - sześć filmów o naukowcach, które trzeba obejrzeć

Portal INN przedstawia filmy o naukowcach, które warto obejrzeć.


27.08.2015 - Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Do 30 października 2016 r. w trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Celem programu jest międzynarodowa wymiana, która daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

Zgodnie z regulaminem programu mogą brać w nim udział:

Pobyt zagraniczny może trwać od 1 do 6 miesięcy. Jest on dofinansowywany zgodnie z kwotami wsparcia finansowego przysługującymi dla poszczególnych państw pobytu.

Strona internetowa programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców


19.08.2015 - Program stypendialny w Japonii

Do 30 września 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego w Japonii Young Leaders’ Program. Program skierowany jest do młodych pracowników administracji publicznej, którzy chcą spędzić rok w National Graduate Institute for Policy Studies.

Osoby zakwalifikowane będą realizowały stypendium od października 2016 r. do września 2017 r. Wstępnej selekcji kandydatów z Polski dokonuje Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji.


19.08.2015 - Stypendia podoktorskie w Norwegii

Uniwersytet w Oslo zaprasza naukowców do aplikowania o stypendia podoktorskie w ramach projektu Scientia Fellows. W ramach oferty dostępnych jest 38 stypendiów z zakresu medycyny. Nabór wniosków trwa do 20 września br.
Więcej informacji.


19.08.2015 - Portal INNPoland.pl
Zachęcamy do lektury artykułów w portalu INNPoland.pl, którego partnerem jest NCBR. W serwisie znajdziecie Państwo wiele interesujących treści, m.in. informacje o projektach Saule Technologies oraz Quantum Lab. Życzymy miłej lektury.

Wiecej informacji.


17.08.2015 - Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

LogoFNP_noweFundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegóły naboru wniosków, który prowadzony będzie w ramach projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Planowany budżet projektu będzie wynosił 126 000 000 euro. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2015 r.

Zgodnie z informacjami FNP projekt Międzynarodowe Agenty Badawcze będzie wzorowany na wcześniejszym programie Teaming for Excellence.

Wnioskodawcą w konkursie będzie mógł być wybitny uczony z Polski lub z zagranicy. Do zadań uczonego będzie należało m.in.:

 • odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu;
 • bycie liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB;
 • zostanie kierownikiem tej jednostki.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych.

Jednostka realizująca MAB będzie musiała spełniać następujące warunki:

 • Partnerstwo z wiodącym ośrodkiem naukowym z zagranicy.
 • Zaangażowanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego.
 • Przyjęcie formy prawnej pozwalającej nadać wymagane kompetencje Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu.
 • Dostęp do infrastruktury.
 • Przeprowadzanie okresowej ewaluacji wszystkich liderów grup badawczych.

Budżet konkursu ma pozwolić na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych przez FNP na lata: 2015, 2016 i 2017.

Szczegółowe informacje o planowanym konkursie.


11.08.2015 - Challenges in Molecular Biology, Biophysics and Biomedicine

W Warszawie w dniach od 17 do 19 września 2015 roku odbędzie się konferencja pt.: „Challenges in Molecular Biology, Biophysics and Biomedicine”, organizowana z okazji 100 urodzin Profesora Davida Shugara.

Organizatorami konferencji są: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji.


11.08.2015 - Kurs pisania artykułów naukowych Stanford University

1 września 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. „Writing in the Sciences”, którego organizatorem jest Stanford University. Kurs będzie trwał osiem tygodni od 1 września do 6 listopada 2015 r. Zapisy na kurs prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.
Zgodnie z informacjami organizatorów kurs wymagał od jego uczestników zaangażowania na poziomie od 4 do 8 godzin tygodniowo. Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin. Zdanie go na poziome 60 procent, gwarantuje uzyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.


7.08.2015 - EMBO - stypendium na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora.

Do 14 sierpnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach European Molecular Biology Organization Long Term Fellowships. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie długoterminowego – do 2 lat –  stypendium na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają stopień naukowy doktora, który uzyskały nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku i nie później niż przededniu rozpoczęcia stypendium;
 • są autorem przynajmniej jednej publikacji w międzynarodowym czasopiśmie;
 • planują w ramach stypendium zmianę kraju pobytu;
 • nie będą realizowały stypendium w kraju, w którym uzyskały stopień doktora;
 • nie będą realizowały stypendium w jednostce, w której uzyskały stopień doktora oraz nie będą pracowały pod nadzorem promotora swojego doktoratu.

W ramach stypendium zapewnione są następujące świadczenia:

 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania;
 • stypendyści mogą ubiegać się o świadczenie finansowe dla osób mających na swoim utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 roku życia (wysokość uzależniona od kraju, w którym realizowane jest stypendium);
 • stypendyści mogą ubiegać się o świadczenie dla osób mających na swoim utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 6 roku życia (2 500 euro rocznie);
 • pokrycie kosztów podróży;
 • EMBO dopuszcza możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin;
 • stypendyści mogą ubiegać się się o objęcie innymi programami stypendialnymi EMBO.

W celu złożenia wniosku, należy zarejestrować się w systemie EMBO do 10 sierpnia 2015 r. godz. 14:00. Po zarejestrowaniu się, wniosek można składać do 14 sierpnia 2015 r. godz. 14:00.

 Strona internetowa EMBO.


6.08.2015 - Szkolenia od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Do 26 września 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu upowszechniania nauki, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenia skierowane są do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi będą odbywały się w następujących terminach:

 • 19-20 października 2015 r. w Poznaniu,
 • 21-22 października 2015 r. w Poznaniu.

Istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden z wymienionych powyżej terminów. Szkolenia adresowane są do osób, które mają niewielkie doświadczenie w popularyzowaniu prowadzonych przez siebie badań. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miasta, w którym odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy .
Strona internetowa szkoleń z upowszechniania nauki od FNP

Do 16 sierpnia 2015 r. trwa także nabór zgłoszeń na szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań (media i biznes), oraz szkolenia z zakresu pisania teksów naukowych, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.


5.08.2015 - MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – dostępne formularze oraz instrukcje wypełniania wniosków

logo_ncn (4)Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

Instrukcje przygotowania wniosków w ww. konkursach.

Nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2015 r.


4.08.2015 - NCBR dla innowacyjnej medycyny - II konkurs programu INNOMED

innomedNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie INNOMED w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów w obszarze innowacyjnej medycyny. Budżet konkursu to 95 mln zł.

Jest to drugi nabór w programie sektorowym INNOMED. Realizuje go NCBR we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz nowych technologii produkcji leków generycznych.

II konkurs programu INNOMED jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października. Na zwycięskie projekty przeznaczone zostanie 95 mln zł. Jeden projekt może zostać dofinansowany kwotą do 10 mln zł.

Więcej informacji na stronie NCBR.


3.08.2015 - Wykaz konkursów na granty i stypendia (sierpień 2015 r.)

W miesiącach wakacyjnych nie brakuje okazji do zdobycia grantów oraz stypendiów. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

15_sierpien_konkursy_do_newsa


3.08.2015 - Badania naukowe w Japonii - Matsumae international foundation fellowship program

the_matsumae_logoDo 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

Zgodnie z informacjami organizatorów pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.

Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:

 • wiek poniżej 49 lat;
 • znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie badań;
 • stopień naukowy doktora;
 • ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
 • brak wcześniejszego pobytu w Japonii.

Preferowane będą wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.

Strona programu.


3.08.2015 - XI Konkurs na artykuł popularnonaukowy -Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach-

logo_fa„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” – to tytuł konkursu dla pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia.

Organizatorem XI Konkursu na artykuł popularnonaukowy jest redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”. Honorowy patronat objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zostaną przyznane trzy nagrody i cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat I nagrody otrzyma 7500 zł, II nagroda wyniesie 6000 zł a III 4500 zł. Laureaci otrzymają także zestawy map cyfrowych, przenośne nośniki pamięci oraz nagrody książkowe.

Osoby wyróżnione dostaną 1000 zł, pamięć USB oraz książki.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”. Ponadto nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w miesięczniku „Forum Akademickie”.

Prace można przesyłać do 10 września 2015 r. na adres Redakcji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

Więcej na stronie miesięcznika „Forum Akademickie”.


31.07.2015 - Konkurs swissstandards.pl - Od teorii do praktyki

Informujemy o konkursie swissstandards.pl Od teorii do praktyki” na prace dyplomowe, skierowanym do studentów polskich uczelni wyższych.

Ideą konkursu swissstandards.pl Od teorii do praktyki” jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność. Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe oraz udział w profesjonalnych warsztatach HR „Akademia kariery Mensys”.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe pisane w ramach prac:
– licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
– podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe, właściwe zakresom merytorycznym reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.

Więcej informacji.

Regulamin konkursu

 


30.07.2015 - Fundusz Wyszehradzki - standardowe granty

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 12 miesięcy. Całkowity budżet konkursu wynosi 2 200 000 euro. Zalecane jest by budżet zgłaszanego projektu wynosił od 10 000 euro do 15 000 euro.

W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

 • współpraca kulturalna;
 • współpraca naukowa i badania naukowe;
 • edukacja;
 • wymiana młodzieży;
 • współpraca transgraniczna;
 • promocja turystyki.

Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 12:00 15 września 2015 r. Konieczne jest także przesłanie wersji papierowej wniosku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje.
Strona internetowa konkursu Standardowe Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego


20.07.2015 -III konkurs w ramach programu STRATEGMED

logo_ncbir (1)15 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nabór wniosków w III konkursie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. W programie finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. O 115 mln zł, które NCBR przeznaczy na tę edycję konkursu, ubiegać się będą mogły konsorcja naukowo-przemysłowe współpracujące z przedsiębiorcami.


20.07.2015 -Ministerialny harmonogram naboru wniosków w 2015 roku

15.07.2015 -Konkurs na współpracę z Azją Południowo-Wschodnią

sea_ue_netDo 14 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility. Zgodnie z informacjami NCBiR konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, NCBiR przeznaczyło 50 000 euro.

Jak informuje NCBiR składane wnioski muszą dotyczyć następującej tematyki:

 • Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy);
 • Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance);
 • Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain).

Wnioski do konkursu mogą składać konsorcjum, które powinno być złożone z przynajmniej 4 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 euro na projekt.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.


14.07.2015 -Wizyty studyjne w Nowej Zelandii dla naukowców zajmujących się naukami o zdrowiu

firenz_logoDo 31 lipca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia na wizyty studyjne do Nowej Zelandii. Celem konkursu jest promowanie współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy naukowcami z Nowej Zelandii i Europy. Oferta wyjazdów skierowana jest do naukowców zajmujących się naukami o zdrowiu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyjazd może trwać do pięciu dni i rozpocznie się 19 października 2015 r. Naukowcom z krajów Unii Europejskiej organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów przelotu oraz pobytu w wysokości do 4 200 euro.

Osoby zakwalifikowane do odbycia wizyty studyjnej w Nowej Zelandii w ramach Firenz Project zostaną poinformowane do 14 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji o wizycie studyjnej.


07.07.2015 -CORNET - 20. konkurs

cornet.jpgDo 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach 20. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 1 000 000 euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej NCBiR.


10.07.2015 -5 konkurs IMI2 – webinaria

W dniach 1-14 lipca w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2″ (IMI2 JUInnovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) zostanie przeprowadzona seria 7 webinariów na każdy temat zaproponowany w Programie Pracy. Ponadto jedno webinarium dedykowane będzie zasadom i procedurom konkursowym.

W trakcie każdego spotkania będzie możliwość zadania pytania – zarówno urzędnikom, jak i autorom tematów (Big Pharma) oraz uzyskania odpowiedzi na bieżąco. Po każdym webinarium IMI2 opublikuje na swoich stronach prezentacje.

Rejestracja i informacja są dostępne na stronie inicjatywy.

Otwarcie konkursu zaplanowano 30.06.2015 a zamknięcia pierwszego etapu – 29.09.2015.

Tematy badawcze 5 konkursu:

 • Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products from development through the entire life cycle, for integration into benefit risk assessments by regulators and health technology assessment bodies
 • Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
 • Inflammation and Alzheimer’s disease (AD): modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33
 • Understanding the role of amyloid biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
 • Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease: phased expansion study
 • Apolipoprotein E (ApoE) biology to validated Alzheimer’s diseasetargets.

07.07.2015 -Europejska Nagroda dla Młodzieży

Do 15 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na Europejską Nagrodę dla Młodzieży. Zadaniem konkursu jest promowanie innowacyjności w wykorzystaniu nowych technologii, która przyczynia się do sprostania najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują internet i technologie mobilne w celach użytecznych społecznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski można składać w następujących kategoriach:

 • Zdrowy tryb życia;
 • Inteligentne uczenie się;
 • Łączenie kultur;
 • Ekologia;
 • Aktywne obywatelstwo;
 • Zagadnienia finansowe.

Zgłaszany produkt lub aplikacja muszą być ukończone po 1 stycznia 2014 r.. Muszą także być w pełni funkcjonalne w czasie zgłoszenia oraz dostępne za pośrednictwem internetu, bez względu na cel w jakim zostały stworzone.

Zdobywamy granty na badania


01.07.2015 -Wykaz konkursów na granty i stypendia (lipiec 2015 r.)

W lipcu nie będzie brakowało okazji do zdobycia grantów oraz stypendiów. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

Infografika


26.06.2015 -Statystyka 9. edycji konkursów NCN

logo_ncn (3)W dniu 16 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w 9. edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Badacze z Instytutu CZMP złożyli łącznie 12 wniosków.
Wnioski o finansowanie projektów badawczych zostały złożone w konkursie PRELUDIUM (6 wniosków) oraz OPUS (6 wniosków). Łącznie Instytut CZMP aplikuje o ponad 4 mln zł.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.


19.06.2015 -Otwarta debata o strategii nauki i szkolnictwa wyższego
24 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w Warszawie otwartą debatę o wyzwaniach nauki i szkolnictwa wyższego.  Podstawą są dokumenty i propozycje przygotowane przez przedstawicieli środowiska naukowego (m.in. rektorów, Komitet Polityki Naukowej, Obywateli Nauki i in) a przede wszystkim własne propozycje minister nauki.
Przewidziana jest również transmisja online.

18.06.2015 -Sonata Bis 5, Harmonia 7, Maestro 7 - nowy nabór wniosków!

logo_ncn (3)Do 15 września 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 5, Harmonia 7 oraz Maestro 7, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów.
SONATA BIS 5 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień. W 2015 r. do konkursu SONATA BIS mogą zgłaszać się naukowcy, którzy doktorami zostali w latach 2003-2015.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 70 000 000 zł.

Więcej o konkursie

 

HARMONIA 7 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania

 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 50 000 00 zł.

Więcej o konkursie

 

MAESTRO 7 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

 

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 60 000 000 zł.

Więcej o konkursie

Zachęcamy do aplikowania!


12.06.2015 -Konkurs w ramach programu JPI ''A Healthy Diet for Healthy Life'' Joint Action Food Processing for Health

Trwa nabór wniosków w konkursie w ramach programu JPI „A Healthy Diet for Healthy Life” Joint Action Food Processing for Health. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu przetwórstwa żywności.

Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnych, międzynarodowych konsorcjów badawczych wykazujących innowacyjne i naukowe podejście w odniesieniu do następującego zakresu tematycznego:

Mechanistic research on the preservation and/or the enhancement of health promoting properties of food as a result of food processing

 • Food processing for matrix stability and controlled digestibility, bioavailability, bio-accessibility and bioactivity of food compounds
 • Food structures for appropriate bioavailability of nutrients and bioactives
 • Optimize food processing for quality and safety

Kraje/ partnerzy biorący udział w konkursie:

– Belgium (Flanders)

Research Foundation – Flanders (FWO)
Agency for Innovation by Science and Technology (IWT)

– Germany

Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) represented by Federal Office for

Agriculture and Food (BLE)

– Ireland

Department of Agriculture Food and the Marine (DAFM)

– Italy

Ministry of Education, University and Research (MIUR)
Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies (MiPAAF)

– The Netherlands

ZonMw

– Norway

The Research Council of Norway

– Poland

The National Centre for Research and Development (NCBR)

– Romania

National Agency for Scientific Research and Innovation

Konsorcjum:

W skład konsorcjum wchodzi od 3 do 8 partnerów (mogą być 2 instytucje z jednego kraju).

W konkursie mogą uczestniczyć: grupy badawcze z uniwersytetów (lub z innych uczelni wyższych), pozauniwersyteckie publiczne instytuty badawcze, szpitale oraz inne jednostki opieki zdrowotnej.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. Kwota finansowania dla polskich uczestników może wynosić do 100% dla uczelni i organizacji badawczych.

Czas trwania projektu: do 3 lat

Data zamknięcia naboru wniosków: 15 lipca 2015 r. godz. 16:00 CET

Więcej informacji na stronie konkursu

 


10.06.2015 -''Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo'' – BIOSTRATEG - II edycja konkursu NCBR

biostrateg9 czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

 

Program, oprócz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ma na celu transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez korzystających ze wsparcia NCBR naukowców. Realizacja programu daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

 

Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet II konkursu to 200 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.
Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego całkowity budżet wyniesie 500 mln zł. W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzymało 9 najlepszych spośród 67 ocenianych przez ekspertów projektów. W ramach projektów objętych wsparciem NCBR naukowcy pracują m.in. nad metodami innowacyjnego żywienia w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, zwiększenia oszczędności zasobów wodnych i poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej, nową technologią bezpośredniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa niskoemisyjnego, zdolnego do adaptacji do zmian klimatu.

 

Nabór wniosków będzie trwał od 9 czerwca do 24 lipca.

Szczegółowe informacje


29.05.2015 -Spotkanie informacyjne - POLONEZ

W czerwcu nie będzie brakowało okazji do zdobycia grantów oraz stypendiów. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

15_czerwiec_konkursy


02.06.2015 -Wykaz konkursów na granty i stypendia (czerwiec 2015 r.)

Uprzejmie imformujemy, że spotkanie informacyjne dot. konkursu POLONEZ odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława Olszaka, II piętro)

Cel spotkania

Celem spotkania jest omówienie warunków konkursu POLONEZ przeznaczonego dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będę do 7 czerwca 2015 r. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na spotkanie nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 9 czerwca br.). Spotkanie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na spotkanie ani noclegu.

Dodatkowo NCN planuje organizację spotkania online w języku angielskim dla naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie POLONEZ. Data spotkania zostanie ogłoszona na stronie NCN w czerwcu br.

Formularz zgłoszeniowy.


20.05.2015 -Horizon dla lepszego stosowania antybiotyków

horizon_2020bannerCelem nagrody „Horizon dla lepszego stosowania antybiotyków” jest zmniejszenie nadmiernego stosowania antybiotyków u pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz powstrzymania rosnącego oporu mikroorganizmów na antybiotyki. Jest to jedna z pięciu nagród, które zostaną uruchomione w 2015 roku w ramach Horyzontu 2020. Test musi być tani, szybki, łatwy w obsłudze a dla pacjentów nie-lub mało inwazyjny. Zasady konkursu określają cele, któremuszą zostać spełnione, ale nie zalecają metodologii i nie określają szczegółów technicznych testu, dając tym samym całkowitą swobodę opracowania obiecujących i skutecznych rozwiązań. Pomysły mogą zgłaszać indywidualni naukowcy lub grupy z krajów członkowskich UE oraz stowarzyszonych.

The objectives pursued by this inducement prize are:

 • To reduce the unnecessary use of antibiotics in case of viral upper respiratory tract infections.
 • To reduce costs and side effects linked to the use of antibiotics;
 • To delay the emergence of antibiotic resistant organisms;
 • To enable health-care providers to take early decisions in the management of upper respiratory tract infections (rapid initiation and cessation of treatment) and to facilitate the health care provider’s decision not to prescribe antibiotics in case of viral infections and to facilitate patients’ acceptance of not taking antibiotics for viral infections;
 • To tackle the widespread and significant health care issue of respiratory infections; an ageing population, antibiotic resistance and increasing health care costs make this a particularly challenging problem.

Nagroda: 1 mln EURO

Termin składania wniosków: 17-08-2016 17:00 (czasu lokalnego – brukselskiego)

Więcej informacji na stronie konkursu


20.05.2015 -Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA
Informujemy, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nie obowiązują nałożone wcześniej ograniczenia. Oznacza to, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin naboru do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych konkursów.

Więcej informacji


20.05.2015 -Kolejne projekty badawcze w ICZMP finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

logo_ncn (4)Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania 2 wnioski złożone przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w ramach 8. edycji konkursów: OPUS, SONATA i PRELUDIUM.

W Instytucie będzie realizowany projekt pt. „Rola czynników genetycznych i łożyskowych oraz środowiska wewnątrzmacicznego w regulacji wzrastania płodu na przykładzie ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej” na łączną kwotę 1 065 034 zł. Kierownik projektu – prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych.

Drugi projekt, „Analiza struktury subpopulacji komórek prezentujących antygen we krwi obwodowej oraz w lokalnym krążeniu gruczołu tarczowego u pacjentów ze zmianami ogniskowymi tarczycy”, został złożony przez młodego naukowca – mgr. Przemysława Śliwkę, który aplikował w konkursie PRELUDIUM po raz pierwszy.

Wysokość przyznanego finansowania to ponad 1,2 mln zł.


14.05.2015 -Supertalenty w medycynie”. Nagrodzeni pracownicy ICZMP

Dwóch pracowników Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki”: dr hab. n. med. Paweł Szychta oraz dr hab. n. med. Maciej Słodki, zostało laureatami konkursu „Supertalenty w medycynie” organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Listę 10 laureatów ogłoszono w środę (13 maja) podczas uroczystej gali w restauracji Villa Foksal w Warszawie. Partnerem konkursu była firma Polpharma.

Dr hab. n. med. Paweł Szychta (trzecie miejsce w konkursie) pracuje obecnie jako adiunkt w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, jest też opiekunem naukowym powołanego w 2014 r. Zrzeszenia Naukowców. Dr hab. n. med. Maciej Słodki to autor kilkunastu publikacji i doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych, który pracuje w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej.

Warto przypomnieć, że pierwszym „Supertalentem” w poprzedniej edycji konkursu w 2012 roku, został prof. dr n. med. Maciej Banach, obecnie dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Konkurs „Supertalenty w medycynie” skierowany jest do młodych lekarzy (do 39 roku życia), którzy poza praktyką kliniczną oraz uznaniem ze strony środowiska i pacjentów, mają wybitne osiągnięcia naukowe i/lub angażują się w działalność w przestrzeni publicznej. Jury ocenia też perspektywy dalszego rozwoju zgłaszanych do konkursu kandydatów – to, czy ich zaangażowanie może w przyszłości wpłynąć na pozytywne zmiany w sektorze ochrony zdrowia.

Więcej informacji o gali oraz pełna lista laureatów


12.05.2015 -Inwestowanie w badania i rozwój się opłaca - Raport NCBR i PwC

Aż 80% polskich przedsiębiorców zamierza zwiększyć wydatki na badania i rozwój w najbliższej lub średniej perspektywie czasowej. Udział przychodów generowanych na wynikach B+R w przychodach całkowitych polskich przedsiębiorców jest coraz większy. To wnioski z raportu Opłacalność inwestowania w badania i rozwój przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej o raporcie.


06.05.2015 -EURAXESS - lista grantów i stypendiów

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z listą aktualnych grantów i stypendiów przygotowaną przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

EURAXESS – lista grantów i stypendiów


05.05.2015 -Majowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Thomson ReutersFirma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na majowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach.

Szkolenia będą dotyczyły wskaźnika Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports, podstaw wyszukiwania i nawigacji w Web of Science oraz tworzenia profilu Researcher ID i integracji z Web of Science.

Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports
18 maja 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się
19 maja 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się

Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji
10 maja 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się
20 maja 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się

Tworzenie profilu Researcher ID i integracja z Web of Science
18 maja 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
20 maja 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się 

Źródło


30.04.2015 -Wykaz konkursów na granty i stypendia /maj 2015 r./

W maju nie będzie brakowało okazji do zdobycia grantów oraz stypendiów. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

15_maj_konkursy


30.04.2015 -Wymiana osobowa z Włochami w latach 2016-2018

logo_mnisw_1[2]Do 10 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową z Włochami w latach 2016-2018 w ramach programu Canaletto. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi.

Zgodnie z informacjami MNiSW zgłaszane projekty badawcze muszą dotyczyć następujących zagadnień:

 • nauki podstawowe
 • badania kosmiczne
 • żywność i rolnictwo, zrównoważone środowisko
 • medycyna i zdrowie
 • nanonauki i zaawansowane materiały
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • technologie dla dziedzictwa kulturowego

Jak informuje MNiSW:

W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Więcej informacji


20.04.2015 -Start polsko-czeskiego Programu Wykonawczego

logo_mnisw_1[2]Do 10 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską w latach 2016-2017. Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie czeskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

W Polsce projekty finansowane są przez jednostkę naukową bądź ze środków przekazywanych jej przez MNiSW na finansowanie działalności statutowej, bądź z innych środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację projektów w ramach niniejszego Programu Wykonawczego.

Projekty badawcze są oceniane niezależnie w Polsce i w Republice Czeskiej zgodnie z procedurą każdej ze Stron. Ostateczny wybór projektów przeznaczonych do finansowania w kolejnych dwóch latach zostanie dokonany podczas spotkania dwustronnej Komisji ds. selekcji projektów zaplanowanego w IV kwartale 2015 r. Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Republice Czeskiej. Projekty nie spełniające tych reguł są odrzucane.

Więcej informacji


15.04.2015 -Konferencja Polish Scientific Networks

W dniach 18-20 czerwca 2015 odbędzie się w Warszawie konferencja Polish Scientific Networks organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Konferencja została zainspirowana cyklem spotkań „Science. Polish Perspectives” organizowanych od 2012 r. w Wielkiej Brytanii i kierowanych do młodych naukowców i studentów pochodzenia polskiego, prowadzących badania za granicą. Cykl ten stworzył okazję do spotkania młodych pasjonatów nauki, nawiązania kontaktów oraz dyskusji o roli uczonych z Polski w rozwoju światowej nauki i technologii.

Konferencja Polish Scientific Networks jest skierowana do:

 • Polaków-badaczy przebywających obecnie za granicą. Od kolegów, którzy po pobycie w zagranicznej placówce powrócili do kraju, otrzymają oni informacje na temat bieżącego stanu nauki w Polsce. Będą mieli też okazję do spotkania z potencjalnymi pracodawcami i animatorami działań promujących rozwój nauki i jej współpracę z gospodarką.
 • naukowców i studentów w Polsce, którzy w czasie spotkania otrzymają od polskich naukowców pracujących lub studiujących za granicą informacje o międzynarodowym wymiarze kariery i możliwościach kontynuowania edukacji i pracy naukowej poza Polską.

Zgłoszenia do udziału w konferencji Polish Scientific Networks prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji


15.04.2015 -Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości od FNP

LogoFNP_noweDo 20 kwietnia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej odbędą się w następujących terminach:

• 6-9 maja 2015 r. w Warszawie,
• 11-14 maja 2015 r. w Warszawie.

Podczas szkoleń poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego;
• Rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu);
• Planowanie działania, pozyskiwanie pierwszych klientów, generowanie dochodu;
• Wyzwania: stres przy rozpoczynaniu działalności, niepewność rynku, zachowanie przedsiębiorców;
• Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom;
• Czynniki sukcesu w transferze technologii;
• Prawo własności intelektualnej.

Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy
Szkolenia prowadzone będą w języku angielskim. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miasta, w którym odbywają się szkolenia.


09.04.2015 -JPI HDHL – otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie pn. Food Processing for Health

Do 15 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie pn. Food Processing for Health organizowanego w ramach JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life).

Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych i interdyscyplinarnych konsorcjów badawczych prowadzących innowacyjne prace w odniesieniu do poniższego zakresu tematycznego:

Mechanistic research on the preservation and/or the enhancement of health promoting properties of food as a result of food processing:

 • food processing for matrix stability and controlled digestibility, bioavailability, bio-accessibility and bioactivity of food compounds,
 • food structures for appropriate bioavailability of nutrients and bioactives,
 • optimize food processing for quality and safety.

This can relate to products aimed at particular life stages or consumer groups, and may include investigation of fate in the human body and employ model foods.

Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBR.
Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej JPI HDHL, gdzie publikowane są najważniejsze wiadomości dot. Inicjatywy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


09.04.2015 -JPI HDHL – otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie pn. Nutrition and Cognitive Function (NutriCog)

Do 8 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie pn. NutriCog w ramach JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life).

Tematyka konkursu koncentruje się na czterech zagadnieniach:

 

 1. Mechanistic/experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary factors interrelate with cognitive functions and processes.
 2. Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the development of effective strategies to influence dietary behavior and/or to improve cognitive function and performance.
 3. Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the life course, exclusively based on existing cohorts or other ongoing epidemiological studies.
 4. Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies for the maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during the lifespan.

Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania strony internetowej JPI HDHL, gdzie publikowane są najważniejsze wiadomości dot. Inicjatywy


01.04.2015 -Wykaz konkursów na granty i stypendia - kwiecień 2015

Kwiecień to okazja na wiosenną ofensywę w zdobywaniu środków na badania naukowe. W tym miesiącu zamknięty zostanie nabór w blisko 30 konkursach. Ponieważ jednak znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, zespół Granty na badania przygotował dla Państwa infografikę.

15_kwiecien_konkursy_do_newsa


30.03.2015 -Nowy konkurs konsorcjum JPI HDHL: Intestinal Microbiomics

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI A Healthy Diet for a Healthy Life zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze Intestinal Microbiomics. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. The short-term and long-term functional effects of diet, dietary patterns and dietary constituents on human intestinal microbiota.
 2. The functional impact of diet-related variations in the intestinal microbiota on human health and/or the development of non-communicable chronic diseases.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 28 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin składania pełnych wniosków upływa 1 września 2015 r. o godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO). Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 7 dni od upływu podanego wyżej terminu składania wniosków wstępnych w konkursie.

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. euro.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. JPI-HDHL Call 2015 Announcement
 2. JPI-HDHL Call 2015 NCN Eligibility Requirements

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej

Kontakt:

dr Laura Bandura-Morgan, laura.bandura-morgan@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9163


30.03.2015 -Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu

Informujemy, że 27 marca 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarach:

 • ICT
 • Health and life sciences
 • Food
 • Energy

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2015 r.
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR = 4,0978 PLN
Osoby kontaktowe w NCBR:
Opiekun merytoryczny konkursu
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl

Opiekun finansowy konkursu
Beata Kwiatkowska
tel.: +48 22 39 07 206
e-mail: beata.kwiatkowska@ncbr.gov.pl

Więcej informacji


30.03.2015 -Poszukiwanie partnerów do polsko-niemieckich projektów badawczych w programie HORYZONT 2020

Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) zaprasza 28 kwietnia br. na giełdę kooperacyjną.
Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.
Projekt jest skierowany do instytutów naukowo-badawczych i firm z następujących branż: ICT, Energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Matierials and Production) oraz Transport.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia na giełdę przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2015 r. Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.


27.03.2015 -JPI AMR - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie

17 marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących temat Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance.

Wnioski wstępne należy składać do 12 maja 2015 r., 17:00 CET, zaś wnioski pełne – do 25 sierpnia 2015 r., 17:00 CET.

Więcej informacji

Ulotka informacyjna

 


 

27.03.2015 -Worldwide Academic Competition - konkurs dla młodych naukowców

future_ideas

Do 31 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla młodych naukowców Worldwide Academic Competition. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w stopniu licencjata, magistra i doktora. Zgłoszenia konkursowe można składać w jednym z sześciu obszarów tematycznych: biznes, design, technologie, zdrowie, zrównoważony rozwój, społeczeństwo.

Celem konkursu jest zapewnienie młodym naukowcom możliwości przedstawienia swoich pomysłów ekspertom biznesowym. W zgłoszeniu należy uwzględnić m.in. takie informacje, jak ogólny opis pomysłu, opis problemu jaki rozwiązuje, możliwości zastosowania tego pomysłu w praktyce i w biznesie.

Nagrodami w konkursie są m.in. programy mentorskie pod opieką czołowych światowych myślicieli, jak np. Daniel Pink czy Richard Florida, 1000 euro oraz publikacja na łamach czasopisma naukowego wydawanego przez Future Ideas „Ideas for the Future”. Uczestnicy zyskują ponadto dostęp do platformy Future Ideas, za pomocą której mogą poznać inne pomysły i projekty, a także znaleźć partnerów biznesowych.

Więcej informacji


 

25.03.2015 -Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships

mcsa_logoDo 10 września 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (program Horyzont 2020). Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, naukowiec przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

 • European Fellowships – w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec.

Więcej informacji o EF

 • Global Fellowships – w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.

Więcej informacji o GF

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz aplikowania w konkursie

 


18.03.2015 -Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 r. W najbliższych miesiącach prowadzone będą nabory wniosków w priorytetach projekty B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych konkursów będą prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji

ikony_pdf

 


18.03.2015 -Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach programu SKILLS – Staże

LogoFNP_noweDo 30 marca 2015 r. został wydłużony nabór wniosków w ramach programu SKILLS – Staże. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, o ile spełniają przedstawione poniżej warunki:

 • są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
 • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Zgodnie z regulaminem programu staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

 • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
 • miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
 • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.

 

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony

 

Więcej informacji:

 

 


17.03.2015 -Rozwój indywidualnej kariery naukowej

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim zapraszają na spotkanie informacyjne zatytułowane „Rozwój indywidualnej kariery naukowej”.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konkurs w ramach unijnego programu Horyzont 2020 skierowany do indywidualnych naukowców.

Spotkanie odbędzie się 31 marca w godz. 9.45-3.30 w auli im. Antoniego Dmochowskiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ przy ul. Banacha 12/16 w Łodzi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nazwa instytucji, email) na adres: rejestracja@uni.lodz.pl do dnia 27 marca 2015 r.

Więcej informacji oraz agenda spotkania

 


17.03.2015 -Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 9. edycję konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Do zdobycia jest 260 mln zł. Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r.

 • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

 1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”
 2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

Więcej informacji

NCN Grafika

 

 


16.03.2015 -EUREKA - trwa nabór wniosków

logo_ncbirInformujemy, że ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Zachęcamy do zapoznania się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”:

W 2015 roku wnioski o dofinansowanie projektów EUREKI należy składać w następujących terminach:

 • nabór 1/2015 – do 30 maja 2015 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 15 października 2015 (do godz. 16.00)

Projekty EUREKI powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

– realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;

– ukierunkowanie rynkowe;
– cywilny cel projektu;
– przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł – po 2 mln zł na nabór.

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków (1 EUR = 4.1582 PLN).

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

 

 • Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA,
 • Wniosek o dofinansowanie,
 • Załącznik 1 do Wykazu – Formularz informacji,
 • Załącznik nr 2 do Wykazu – Oświadczenie,
 • Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Osoba kontaktowa do konkursu: Iwona Bogucka Krajowy Koordynator Projektów EUREKA tel.: +48 22 39 07 145 tel. kom.: +48 785 66 20 13 e-mail: iwona.bogucka@ncbr.gov.pl

 

 


12.03.2015 -Fulbright Junior Advanced Research Award

Fulbright Junior Advanced Research Award to stypendia przeznaczone dla doktorantów ostatnich 2 lat studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytucjach naukowych na realizację własnych projektów badawczych na amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje:

 • Status Visiting Student Researcher w wybranej uczelni lub instytucji badawczej, prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji)
 • Wizę J-1 dla stypendysty i J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy J sponsorowane przez Departament Stanu USA podlegają przepisowi Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne

Wymagania wobec kandydatów:

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

 • są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce
 • posiadają stopień naukowy magistra
 • posiadają zaproszenie z instytucji amerykańskiej
 • wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
 • posiadają status doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować)
 • mają otwarty przewód doktorski przez senat lub radę naukową z nazwiskiem promotora i tytułem pracy doktorskiej

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo oraz posiadają kartę stałego pobytu w USA (zielona karta)
 • obecnie studiują w USA
 • w ostatnich pięciu latach przebywały na stypendiach w USA dłuższych niż pół roku
 • w ubiegłych latach otrzymały stypendium Fulbrighta w kategorii „Junior Advanced Research Award”

 

Czas trwania stypendium: Od 6 do 9 miesięcy.

Zgłoszenia na wyjazd w roku akademickim 2016-17 można wysyłać do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji

 


10.03.2015 -EURAXESS - lista grantów i stypendiów

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z listą aktualnych grantów i stypendiów przygotowaną przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.

ikony_pdf

 


06.03.2015 -KPK na Facebooku

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE otworzył kolejny kanał informacyjny, dzięki któremu mogą Państwo na bieżąco mieć dostęp do aktualności dotyczących programu Horyzont 2020. Na profilu na Fb znajdą Państwo wiele przydatnych informacji m.in. o możliwościach finansowania badań, o międzynarodowych projektach, szkoleniach i konferencjach, ciekawych wydarzeniach czy sukcesach naszych naukowców. Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia strony:

FB_ico

 


06.03.2015 -Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości od FNP

ParagrafPoniżej przedstawiamy doprecyzowane definicje rodzajów badań, które obowiązywać będą od 25 maja br., czyli od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach. Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

 

Działalność upowszechniająca naukę – realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 


24.02.2015 -Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości od FNP

LogoFNP_noweDo 6 marca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej odbędą się w następujących terminach:

 • 25-28 marca 2015 r. w Krakowie,
 • 30 marca-2 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Podczas szkoleń poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Ocena potencjału pomysłu innowacyjnego;
 • Rozwój pomysłu innowacyjnego (czynniki niezbędne dla pomyślnego rozwoju pomysłu);
 • Planowanie działania, pozyskiwanie pierwszych klientów, generowanie dochodu;
 • Wyzwania: stres przy rozpoczynaniu działalności, niepewność rynku, zachowanie przedsiębiorców;
 • Czym jest transfer technologii i jaki daje potencjał przedsiębiorcom;
 • Czynniki sukcesu w transferze technologii;
 • Prawo własności intelektualnej.

Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy .

Szkolenia prowadzone będą w języku angielskim. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miasta, w którym odbywają się szkolenia.

Więcej informacji:

 


19.02.2015 -Międzynarodowy program Regional Bio Camp 2015

Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów oraz doktorantów do aplikowania do międzynarodowego programu Regional Bio Camp 2015. Bio Camp to projekt 3 dniowych warsztatów z zakresu biotechnologii i farmacji dla studentów i doktorantów z całego świata. Warsztaty prowadzone są przez naukowców współpracujących z grupą Novartis. Jest to niezwykła możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń.

Tegoroczna edycja Regional Bio Camp odbywa się w Słowenii, a finał wydarzenia w Szwajcarii.

Aplikację można złożyć do dnia 27.02.15 poprzez przesłanie CV, listu rekomendacyjnego oraz listu motywacyjnego na adres: biocamp.poland@sandoz.com

Zachęcamy do aplikowania: studentów ostatnich lat, absolwentów i doktorantów kierunków biologiczno-chemicznych, komunikujących się biegle w języku angielskim. Kryterium rekrutacyjnym są m.in. osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w prowadzenie badań oraz znajomość języka angielskiego na poziomie biznesowym.

Więcej informacji o programie oraz sposobie aplikacji:

www.lek.si/biocamp

Bio camp

 


18.02.2015 -Szkolenia dla naukowców od MNiSW

Umiejętności miękkie odgrywają coraz większą rolę w rozwoju kariery zawodowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwarza Państwu możliwość doskonalenia tych umiejętności w ramach 2 i 3 tygodniowych szkoleń dla doktorantów/młodych naukowców w wiodących ośrodkach akademickich za granicą.

I – typ szkolenia – 2 tygodniowe szkolenie mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;

II – typ szkolenia – 3 tygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

Uczelnia / podstawowa jednostka organizacyjna uczelni/ instytut naukowy/ badawczy przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia. Aplikacje kandydatów rekomendowanych przez uczelnie/ instytuty naukowe/ badawcze będą zgłaszane przez osoby je rekomendujące (dziekanów, dyrektorów instytutów) poprzez rejestrację w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ePUAP w dniach 28 stycznia – 13 marca 2015 r. Do zgłoszenia kandydaci załączają:

 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1,
 • wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu,
 • podpisaną opinię opiekuna naukowego kierującą na dany typ szkolenia,
 • dokument potwierdzający otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu warunku bycia młodym naukowcem zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620),
 • wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy (dla kandydatów chcących wziąć udział w II – typie szkolenia),
 • oświadczenie o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o nieuczestniczeniu w dotychczasowych edycjach Top 500 innovators.

W drugim etapie kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o szkoleniach.

 


17.02.2015 -Szkolenia dla naukowców od FNP

LogoFNP_noweZapraszamy do zapoznania się z harmonogramem bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w 2015 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu.

Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie Polski;
 • są doktorantami w polskich jednostkach naukowych;
 • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia organizowane w ramach programu SKILLS dotyczą następujących zagadnień:

 • podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi;
 • transfer technologii i przedsiębiorczości;
 • warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej;
 • negocjacje naukowe;
 • upowszechnianie nauki.

Szczegółowy harmonogram szkoleń FNP w 2015 roku

 


16.02.2015 -Zielone światło Komisji Europejskiej dla wszystkich programów na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

Głównym celem RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

 


13.02.2015 -Instrukcje wypełniania wniosków: Etiuda 3, Fuga 4, Symfonia 3

logo_ncn (4)Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków dla osób, które planują składać wnioski w ramach konkursów Etiuda 3, Fuga 4 lub Symfonia 3. Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 16 marca 2015 r.

Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku.

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Radę Młodych Naukowców „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”:

 


13.02.2015 -Mobilność Plus” - IV edycja

mnisw_logoDo 15 kwietnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez pracowników naukowych i doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:

 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 listopada 2015 r.

Z wnioskami mogą występować osoby, które są zatrudnione w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania i są:

 • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • pracownikami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198),
 • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2014 r. poz. 1198); albo

Wnioski mogą składać także osoby, które są uczestnikami studiów doktoranckich.

Więcej informacji.

 


10.02.2015 -Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Thomson ReutersFirma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na lutowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach, pierwsze szkolenie zaplanowano na 25 lutego br.

Szkolenia będą dotyczyły bazy MEDLINE, wyszukiwania cytowanych pozycji bibliograficznych oraz tworzenia raportów cytowań i indeksu Hirscha.

Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Web of Science – baza MEDLINE
26 lutego 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
27 lutego 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się

Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
25 lutego 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się
27 lutego 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się

Web of Science – tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha
25 lutego 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
26 lutego 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się

Więcej informacji.

 

 


09.02.2015 -Europejski sukces polskich naukowców

W piątek 31 stycznia br. Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Wśród 31 pozytywnie ocenionych wniosków, 3 stanowią polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia.

Łódzki projekt – Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi (International Centre for Research on Innovative Biobased Materials – ICRI-BioM) – tworzą Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec.

Zespół badawczy otrzyma 0,5 mln euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu, który zostanie poddany ocenie w drugim etapie konkursu i ma szansę zdobycia 20 mln euro na utworzenie nowej jednostki badawczej.

Łącznie na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. W ramach konkursunajlepsze polskie instytucje naukowe mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. Konkurs umożliwia zarówno tworzenie nowych centrów doskonałości, jak i wzmacnianie już istniejących jednostek w słabiej rozwiniętych regionach. To też niepowtarzalna szansa dla Polaków, którzy włączając się w duże międzynarodowe konsorcja badawcze, mogą przenosić innowacyjne rozwiązania oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych na grunt naszej rodzimej gospodarki.

Więcej informacji:  

 


09.02.2015 -EURAXESS - granty i stypendia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą grantów i stypendiów.ikony_pdf

 


05.02.2015 -TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

Logo-TranscanW dniu 15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Wnioski w konkursie można składać do 16 marca 2015 r.

Nazwa konkursu:
Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy

Temat konkursu: onkologia
Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 1. Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity (including heterogeneity between the primary tumour and the metastatic sites).
 2. Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets.
 3. Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Kontakt w NCBR:
Robert Lesiuk tel.: + 48 22 39 07 296 faks:+48 22 20 13 408 e-mail: robert.lesiuk@ncbr.gov.pl Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED Dział Zarządzania Programami Marcin Chmielewski tel.: +48 0 22 39 07 109 faks: +48 22 20 13 408 e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED Dział Zarządzania Programami

Więcej informacji.  

 


03.02.2015 -ERA-NET Neuron II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

logo_neuronW dniu 9 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu: European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders
Temat konkursu: Neurologia
Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze neurologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 • badania patogenezy i etiologii chorób neurologicznych,
 • badania kliniczne, uwzględniające nowe metody diagnostyki, strategie leczenia i procedury rehabilitacyjne chorób neurologicznych.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandia
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania

Data otwarcia naboru wniosków: 9 stycznia 2015 r. Data zamknięcia naboru wniosków: 9 marca 2015 r. Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.neuron-eranet.eu/en/581.php). Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2015 r. Uwaga! Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek. Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Kurs euro: Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,2699 PLN

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/553.php Informacji w sprawie konkursu udzielają: Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski tel.: +48 0 22 39 07 109 faks: +48 22 20 13 408 e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED Dział Zarządzania Programami

Więcej informacji. 

 


02.02.2015 -Wykaz konkursów na granty i stypendia (luty 2015 r.)

W lutym nie będzie brakowało okazji do zdobycia grantów oraz stypendiów: zostanie zamknięty nabór w blisko 30 konkursach. Aby ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego konkursu zachęcamy do zapoznania się infografiką przygotowaną przez zespół Granty na badania.

15_luty_konkursy

 


27.01.2015 -Zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców

Do 28 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. W ramach projektu 500 młodych uczonych (w tym doktorantów) weźmie udział w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego planowane jest przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń:

 • I – typ szkolenia – dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;
 • II – typ szkolenia – trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

MNiSW informuje także, że uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni/instytut naukowy/badawczy przeprowadzi wg własnych zasad wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia.

Szczegółowe informacje o projekcie „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”

 


27.01.2015 -Infect-ERA: Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay.
 • Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii i gruźlicy.

Do konkursu należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Indie
 • Izrael
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Węgry
 • Włochy

Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 3 lat.

Sposób i termin składania wniosków

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie – pełny opis projektu, tzw. full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 18 marca 2015 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 17 lipca 2015 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to grudzień 2015 r.

Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. Infect-ERA Call 2015 Call Text 3rd Call.
 2. Infect-ERA Call 2015 Guidelines for Applicants.
 3. Infect-ERA Call 2015 PreProposal Example and Hints.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Polscy wnioskodawcy są zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 25 marca 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem ero z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 73/2014 – 11 września 2014 r. (1 EUR=4,1935 PLN). 

Kontakt:

dr Magdalena Kowalczyk, tel. 12 341 9160
Sylwia Kostka, tel. 12 341 9018

 


26.01.2015 -Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji

tubitakOd 16 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK).

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy prowadzą badania w następujących dziedzinach nauki:

 • nauki przyrodnicze;
 • nauki inżynieryjne i technologiczne;
 • nauki medyczne;
 • nauki rolnicze;
 • nauki humanistyczne;
 • nauki społeczne.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań od tureckiej jednostki badawczej. Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.

Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:

 • stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich;
 • częściowe pokrycie kosztów podróży do 2 250 lir tureckich;
 • częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 2 250 lir tureckich.

Wiecej o: stypendia w Turcji.

 


22.01.2015 - Harmonogram konkursów NCN w 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram planowanego naboru wniosków w 2015 r. W porównaniu do roku 2015 do harmonogramu nie wprowadzono zmian. Nabór wniosków odbywał będzie się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Najpopularniejsze konkursy – Opus, Sonata i Preludium – otwierane będą na wiosnę i na jesieni.

W harmonogramie NCN podaje także do kiedy zakończona zostanie ocena wniosków złożonych w każdym konkursie. Podobnie jak w latach poprzednich termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu.

harmonogram_ncn_2015

więcej informacji:

 


13.01.2015 - Harmonogram konkursów NCBiR w 2015 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą organizowane w 2015 r. W najbliższych miesiącach pojawią się nowe konkursy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Nie będą natomiast prowadzone nabory w ramach popularnych w latach poprzednich konkursów Innowacje Społeczne oraz Program Badań Stosowanych.

W ramach środków finansowych z Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2015 r. otwarte zostaną konkursu, które będą realizacją celów zawartych w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Konkursy będą adresowane m.in. do akademickich biur karier. Jednym z ich celów będzie organizacja staży oraz praktyk dla studentów oraz ułatwienie ich wchodzenia na rynek pracy.

NCBiR_harmonogram2015_duze

więcej informacji:


13.01.2015 - EURAXESS - granty i stypendia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą grantów i stypendiów.
więcej informacji:

 


08.01.2015 - Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

PrintFirma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach. Szkolenia będą dotyczyły wskaźnika Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports, podstaw wyszukiwania i nawigacji w Web of Science oraz tworzenia profilu Researcher ID i integracji z Web of Science.

Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports
22 stycznia 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się

Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji
21 stycznia 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się

Tworzenie profilu Researcher ID  i integracja z Web of Science
21 stycznia 2015 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
22 stycznia 2015 r., godz. 10:00 – zarejestruj się

więcej informacji:

 


07.01.2015 - X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

koloDo 31 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia w dniu składania wniosku. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres trzech lat. Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach, instytutach badawczych lub w instytutach Polskiej Akademii Nauk i prowadzą badania z dowolnej dziedziny naukowej.
więcej informacji:

 


05.01.2015 - Amgen Scholars Program - zagraniczne staże

Amgen-logo1Do 2 lutego 2015 r. można składać wnioski na udział w Amgen Scholars Program. Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach Europy. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora. W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków, przyjmowane są zgłoszenia do następujących jednostek naukowych:

 • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria);
 • Institut Pasteur (Francja);
 • Karolinska Institutet (Szwecja);
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy);
 • University of Cambridge (Wielka Brytania);
 • Kyoto University (Japonia);
 • The University of Tokyo (Japonia).

Szczegółowe terminy i zasady odbywania dwumiesięcznych staży można znaleźć na stronie Amgen (kraje Europy oraz kraje Azji).

Więcej informacji:

 


05.01.2015 - Wykaz konkursów na granty i stypendia - styczeń 2015

Nowy Rok to nowe szanse na zdobycie środków na badania naukowe, a pierwsze okazje ku temu – już w styczniu! Szans jest kilkadziesiąt, a znalezienie odpowiedniego konkursu ułatwi poniższa infografika przygotowana przez zespół Granty na badania.

15_styczen_konkursy

Więcej informacji:

 


2015


 

30.12.2014 - Mentoring FNP - kolejny nabór wniosków

Logo FNPDo 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Mentoring FNP. Konkurs adresowany jest do osób, które są doktorami i są zatrudnione w polskiej jednostce naukowej. W konkursie mogą brać także udział absolwenci studiów doktoranckich, o ile od momentu uzyskania przez nich stopnia doktora nie minęło 12 miesięcy. Celem konkursu jest ułatwienie młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Zgodnie z regulaminem konkursu osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do finansowania uzyskają środki na maksymalnie cztery krótkie spotkania mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach limitu zwróci koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.

Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego. Zgodnie z wytycznymi FNP plan musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesiące.

Mentorem może być osoba o ugruntowanej i uznanej pozycji w międzynarodowym środowisku naukowym.

Więcej informacji:

 


30.12.2014 - Praxis - nabór wniosków na zagraniczne staże

Do 15 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, o ile spełniają przedstawione poniżej warunki:

 • są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 • są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
 • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Zgodnie z regulaminem programu staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

 • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
 • miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
 • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.

Składanie wniosków w ramach konkursu Praxis.

 

Więcej informacji : 

 


29.12.2014 - Programu Fulbright Specialist.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na przyjęcie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist. O przyznanie stypendium, trwające od 2 do 6 tygodni, uczelnia zapraszająca może ubiegać się do 1 kwietnia 2015 roku.

Fulbright_Polska_

Zasady Programu

Program Fulbright Specialist (FSP) ma na celu rozszerzenie współpracy między naukowcami amerykańskimi oraz instytucjami zagranicznymi. W ramach FSP przyznawana jest dotacji dla wykładowców amerykańskich i specjalistów w wybranych dziedzinach, w celu zaangażowania się w krótkoterminowym, 2 do 6 tygodniowym projekcie. W ramach grantu finansowane są (przez Biuro Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych Departament Stanu USA) koszty przylotu do Polski oraz stypendium specjalisty amerykańskiego. Instytucje goszczące pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami podróży na terenie kraju. Kwalifikowalne działania obejmują krótkoterminowe prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów, a także współpracę przy planowaniu programu nauczania. Kwalifikujące się instytucje, które chcą przyjąć Specjalistę Fulbrighta składają wniosek projektowy do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Projekty muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję Fulbrighta i Amerykański Departament Stanu, Biuro Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych.

Czas trwania projektu:
Maksymalnie 42 dni

Dla kogo?

Preferowane instytucje posiadające prawo nadawania tytułów naukowych – policealne instytucje akademickie równorzędne do uczelni amerykańskich. Wymóg ten pomaga promować ważny cel programu, jakim jest wspieranie powiązań między uczelniami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Uwzględnione zostaną także aplikacje pochodzące z innych instytucji, których główne cele obejmują, ale nie ograniczają się do, zagadnień związanych z szeroko rozumianą edukacją, rozwojem partnerstwa między uniwersytetami, lub wspieranie współpracy instytucjonalnej międzynarodowej i międzysektorowej. Kwalifikującymi się instytucjami są także organizacje non-profit, instytucje związane z kulturą i instytucje medycznych, jak i organizacje badawcze/think tanki.

Uczelnia zapraszająca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport na terenie kraju (w wyjątkowych przypadkach koszty mogą zostać pokryte przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta).

Jak aplikować?

Rekrutacją zajmuje się Council for International Exchange of Scholars (CIES). Wszelkie informacje znajdują się na stronie: Program

Instytucją pośredniczącą jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, do której należy zwracać się z wszelkimi pytaniami dot. programu, prośbą o udostępnienie Listy Specjalistów, jak również z kompletnymi wnioskami o przyznanie stypendium.

Komisja Fulbrighta nie udziela informacji o procesie rekrutacji. Komisja rekomenduje kandydatów, zaś ostatecznej selekcji dokonuje Council for International Exchange of Scholars oraz U.S Department of State.

Wymagane dokumenty:

Jedną wydrukowaną kopię formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 1 kwietnia 2015. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu:

Anna Ostrowska, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
E-mail: anna.ostrowska@fulbright.edu.pl

 


29.12.2014 - IMI2 JU - otwarte konkursy

3. konkurs, o dwuetapowej procedurze składania wniosku, identyfikator konkursu: H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage na działania badawcze i innowacyjne (Research and Innovation Action – RIA) proponuje 6 tematów:

 1. Remote assessment of disease and relapse – CNS
 2. Towards a quantitative biological approach for neuropsychiatry
 3. Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease modification
 4. The consistency approach to quality control in vaccine manufacture
 5. Pertussis vaccination research
 6. Knowledge repository to enable patient focused medicine development

Budżet proponowany na ten konkurs wynosi: 56 430 000 euro z firm należących do EFPIA i Partnerów Stowarzyszonych z IMI2 oraz 56 430 000 euro z IMI2 JU (łącznie 112 860 000 euro).

Termin nadsyłania wniosków – 24 marca 2015 r. (godz. 17:00 CET)

4. konkurs, o dwuetapowej procedurze składania wniosku, identyfikator konkursu: H2020-JTI-IMI2-2015-04-two-stage na działania wspierające i koordynacyjne (Coordination and Support Action – CSA) proponuje 1 temat:

 1. Enabling Platform on Medicines Adaptive Pathways to Patients

Budżet proponowany na ten konkurs wynosi: 1 130 000 euro z firm należących do EFPIA oraz 1 130 000 euro z IMI2 JU (łącznie 2 260 000 euro).

Termin nadsyłania wniosków – 11 lutego 2015 r. (godz. 17:00 CET)

 

Call text oraz informacje pomocne w przygotowaniu I składaniu wniosku są na stronie konkursu:

Call 3 etap 1: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-14

Call 4 etap 1: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-15

 


24.12.2014 -Nabór wniosków w konkursie Coaching.

Do 12 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie Coaching, który organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS. Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą składać pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w programie, będą miały sfinansowany proces coachingowy składający się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut każda. W ich tracie prowadzona będzie indywidualna praca nad rozwijaniem kompetencji zawodowych uczestnika w wybranym przez niego obszarze. Obszar rozwijanych kompetencji musi być zgodny z celami programu SKILLS. Zaliczają się do nich:

 • zarządzanie badaniami naukowymi;
 • zarządzanie zespołami naukowymi;
 • współpraca interdyscyplinarna;
 • komunikacja naukowa;
 • komercjalizacja wyników badań;
 • przedsiębiorczość.

Organizatorzy informują, że nabór kandydatów do udziału w szkoleniach w ramach konkursu Coaching prowadzony będzie cztery razy do roku. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej

Więcej informacji:

 


22.12.2014 -VI edycja Programu LIDER - NCBiR dla Naukowców poniżej 35 r.ż

logo_ncbir(1)LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Więcej informacji:

 


18.12.2014 -FAMELAB 2015: charyzmę można w sobie odnaleźć.

FameLabUmiejętność mówienia w sposób zrozumiały o swojej pracy jest naukowcom szczególnie potrzebna. Wystąpienia na konferencjach, kontakty z mediami, przekonywanie grantodawców, włączanie się w prace zespołów interdyscyplinarnych, konieczność prezentacji i obrony własnych racji przed politykami i decydentami, pełnienie funkcji doradczych – to wszystko elementy budowania kariery naukowej. Naukowcy są częścią społeczeństwa. W ich interesie jest więc, by obywatele rozumieli sens badań naukowych, doceniali osiągnięcia i korzystali świadomie ze zdobyczy nauki. Naukowcy potrzebują za sobą społeczności rozsądnych ludzi, którzy podejmują decyzje w oparciu o argumenty i rzetelną wiedzę.
Na początku grudnia ruszyła 4. polska edycja konkursu FameLab organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council. Zwycięzca otrzyma 35 000 PLN na cele naukowe, szkolenie z autoprezentacji i włączenie w sieć najbardziej obiecujących naukowców na świecie. Nagrody za drugie i trzecie miejsce (odpowiednio): 5 000 PLN i 3 000 PLN.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. To intensywny kurs z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów.
Zgłaszać się można do 31 stycznia 2015 r.

Więcej informacji:

 


18.12.2014 -Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Fuga 4, Etiuda 3 oraz Symfonia 3.

logo_ncn (3)Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej upływa 16 marca 2015 r. W puli trzech konkursów znajduje się 65 mln zł. O granty mogą się starać naukowcy realizujący badania interdyscyplinarne oraz osoby zainteresowane stażami podoktorskimi i stypendiami doktorskimi. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z konkursów.

FUGA 4

na naukowców ze stopniem doktora czeka 25 mln zł. Dzięki tym funduszom mogą oni odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Wnioski o finansowanie stażu mogą składać naukowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, tzn. otrzymali stopień naukowcy doktora w ciągu ostatnich pięciu lat lub też otrzymają go do 30 czerwca 2015 r. Staże finansowane przez NCN mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

W ramach odbywania stażu można uzyskać również dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych, m.in. odczynniki, konferencje, książki, drobny sprzęt komputerowy, usługi obce. Maksymalne kwoty, o które można się ubiegać na 12 miesięcy stażu wynoszą:

–                    24 000 zł dla paneli HS

–                    72 000 zł dla paneli ST i NZ

Więcej informacji:

ETIUDA 3

o stypendia mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które są na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mają otwarty przewód doktorski lub zobowiążą się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2015 r.

Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W okresie pobierania stypendium lub w ciągu roku od zakończenia jego pobierania naukowcy odbywają trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. NCN finansuje stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie oraz pokrywa koszty dojazdu i pobytu za granicą. W konkursie tym do zdobycia jest 10 mln zł.

Więcej informacji:

SYMFONIA 3

to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Mogą w nim wziąć udział wybitni naukowcy, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki. Wyniki badań przeprowadzanych w ramach konkursu SYMFONIA mają przyczynić się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Projekt badawczy musi obejmować przynajmniej dwa spośród trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne). W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy. Na finansowanie projektów w ramach konkursu SYMFONIA 3 NCN przeznaczyło 30 mln zł.

Więcej informacji:

 


18.12.2014 -Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikowała informujące o ofercie programowej, którą będzie realizować w 2015 roku.

Logo_FNPNa wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja zamierza przeznaczyć – w ramach konkursów rozstrzyganych w nadchodzącym roku – ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r., jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże beneficjentom w nadchodzącym roku 52 mln zł (w tym: 35,7 mln zł ze środków strukturalnych oraz 16,5 mln zł ze środków własnych).
W ofercie FNP w nadchodzącym roku znajdują się programy o charakterze konkursów, skierowane do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Nowym programem w ofercie Fundacji będzie stypendium naukowe im. Leszka Kołakowskiego, o które konkurs zostanie ogłoszony w II połowie roku.
Poza dostępnymi dla różnych grup badaczy nagrodami, stypendiami i grantami, Fundacja będzie w 2015 r. kontynuować projekt SKILLS. Jego uczestnicy, poprzez różne formy działalności (szkolenia, wizyty studyjne, program stażowy, realizację projektów popularyzujących naukę, udział w programie mentoringu i coachingu, konferencje) mają możliwość rozwijania tzw. umiejętności „miękkich”, ukierunkowanych przede wszystkim na zarządzanie w nauce, transfer technologii, komunikację naukową i współpracę interdyscyplinarną.
Program-2015 

 


09.12.2014 - Komercjalizacja wyników prac badawczych - webinarium

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym internetowym webinarium, które odbędzie się w 12 grudnia br. o godz. 10:00. Webinarium poświęcone zmianom w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie dotyczącym komercjalizacji wyników prac badawczych. Szkolenie poprowadzą eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz firmy doradczej PwC. W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się na stronie internetowej szkolenia – kliknij! Przed rozpoczęciem szkolenia można przesyłać pytania związane z jego tematyką na adres: uwlaszczenie@pl.pwc.com. Zadawanie pytań będzie możliwe także w trakcie trwania webinarium za pośrednictwem czatu.

 
08.12.2014 - Fundacja Nutricia – projekty związane z żywieniem człowieka

nutricia_v1Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2015 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Organizatorzy będą preferowali projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu ośrodków naukowych.

więcej na http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/ http://www.granty-na-badania.com/2014/12/fundacja-nutricia-projekty-zwiazane-z.html#.VIYN7DGG9IZ


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza w dniu 28.11.2014r. na bezpłatny warsztat Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

03.11.2014 - Konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W roku 2014 w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” wprowadzony został konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego. W konkursie 2014, zostało przyjętych do finansowania 10 projektów, na łączną kwotę 264 207 zł. w I roku realizacji. Łączna, pełna wartość projektów przyjętych do realizacji – 683 367 zł.

Projekty badawcze przyjęte do finansowania w roku 2014 ze środków dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego (konkurs wewnętrzny ICZMP)  

 

Kierownik projektu/ Komórka organizacyjna ICZMP Tytuł projektu
 
Gaj Zuzanna Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Rola galektyny-3 oraz receptorów TLR w odpowiedzi immunologicznej związanej z zarażeniem w trakcie ciąży pierwotniakiem Toxoplasma gondii
Hładuńska Joanna Klinika Neurochirurgii Ocena jakości życia dzieci po zabiegu usunięcia łagodnych guzów tylnego dołu czaszki, leczonych w Klinice Neurochirurgii ICZMP
Krokocka Aleksandra Klinika Położnictwa i Ginekologii Udział wybranych metaloproteinaz i prolidazy w występowaniu zjawiska przedwczesnego pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych
Owczarek Dariusz Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej Ocena rezerwy jajnikowej po laparoskopowym wyłuszczeniu torbieli endometrialnej w zależności od techniki uzyskania hemostazy
Szychta Paweł Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Wyznaczenie standardów postępowania chirurgicznego w rekonstrukcji piersi z użyciem przeszczepu komórek tłuszczowych u pacjentek poddanych kwadrantektomii z powodu raka gruczołu piersiowego
Tkaczyk Marcin Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Czynniki ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek po zabiegu cewnikowania serca u dzieci z wadami wrodzonymi układu krążenia
Wilczyński Jacek R. Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej Ekspresja wybranych cząstek miRNA w guzie pierwotnym i przerzutach otrzewnowych a oporność na chemioterapię u chorych na surowiczego raka jajnika
Wilczyński Miłosz Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej Ocena ekspresji miR-205 w raku endometrium typu endometrioidalnego oraz jej znaczenie kliniczne i prognostyczne
Wiśniewska-Ligier Małgorzata Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Wpływ zmienności genetycznej genu UL144 HCMV na funkcję limfocytów T i przebieg kliniczny cytomegalii u dzieci (wrodzonej lub nabytej postaci zakażenia)
Wysocka Urszula Zakład Genetyki Związek genetycznie uwarunkowanej zmienności odpowiedzi zapalnej z niepowodzeniami rozrodu

03.11.2014 - FNP: Szkolenia z negocjacji dla naukowców.
Do 10 listopada 2014 r. trwają zapisy na szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców. Szkolenie adresowane jest do doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych, których siedziba znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeżeli od ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia odbędą się w Warszawie w następujących terminach: • 2-3 grudnia 2014 r. • 4-5 grudnia 2014 r. Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia: • Fazy i proces negocjacji; • Style negocjowanie; • Typy negocjatorów i skuteczne strategie; • Naturalny typ negocjatora; • Techniki manipulacji i gier negocjacyjnych; • Relacja partnerska w rozmowach; • Podstawowe metody i narzędzia uzyskiwania zobowiązań w negocjacjach; • Strategie i sposoby postępowania z roszczeniowym partnerem. Zapisy na szkolenie prowadzone są za pośrednictwem strony https://szkolenia.fnp.org.pl/. Istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden z podanych powyżej terminów. FNP zapewnia pokrycie kosztów wyżywienia oraz noclegu przed i w trackie szkolenia (dla osób spoza miasta, w którym organizowane jest szkolenie).

03.11.2014 - „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” – inauguracja cyklu konferencji regionalnych.
„Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” to pierwsza z 11 konferencji regionalnych poświęconych programowi Horyzont 2020. Konferencja inauguracyjna, z udziałem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, odbyła się 30 października br. na Uniwersytecie Warszawskim. Cykl konferencji, które do końca roku odbędą się w całej Polsce, zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Regionalnymi Punktami Kontaktowymi. W Łodzi konferencja „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” zaplanowana jest na 9 grudnia 2014 r. Celem konferencji regionalnych jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferuje program Horyzont 2020, omówienie zasad uczestnictwa w programie oraz przedstawienie bezpłatnego pakietu usług oferowanego przez Sieć KPK i wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas wszystkich spotkań zostaną zaprezentowane doświadczenia uczestników programów ramowych, którzy z sukcesem aplikowali i realizowali unijne projekty badawcze. Terminy wszystkich konferencji opublikowane są na stronie KPK PB UE).

Agar plates used for growing bacteria.Napisanie dobrego artykułu naukowego jest sztuką, która wymaga przejrzystego prezentowania myśli z zachowaniem sztywnych reguł publikacji naukowych. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego warto sięgać po poradniki, które podpowiadają jak opanować umiejętność pisania artykułów naukowych.Jednym z nich jest „Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego” przygotowane przez badaczy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie wydawniczej: Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza. Publikacja podzielona została na cztery rozdziały. Dowiemy się z nich co należy zrobić przed rozpoczęciem pisania, jak zaplanować publikację, jak wysłać artykuł do czasopisma oraz co zrobić po przyjęciu go do druku.Poradnik dostępny jest na licencji Creative Commons – można go bezpłatnie pobrać ze strony Źródło: Zdobywamy granty na badania                                                                                                             13.11.2014

31.10.2014

2014-11-04_215542
27.10_aktua_v1
20.10_v3
 20.10_v2
17.10_v4
 17.10_v3
13.10_v1

ERC

ERC Starting Grants – ruszył nabór wniosków


 


Guide to academic and scientific publication„How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals”


Thomson Reuterszaprasza wszystkich naukowców na  cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z funkcji dostępnych na platformie Web of Science.


 Więcej pieniędzy dla nauki!


meril_v1Portal zapewnia dostęp do bazy danych o europejskiej infrastrukturze badawczej we wszystkich dziedzinach nauki.


Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”


Nagroda Nobla 2014 – medycyna: John O’Keefe i May-Britt Moser oraz Edvard I. Moser za odkrycie komórek, które odpowiadają za orientacje człowieka w przestrzeninobel


KPK_ico_v2_logo_ullogo_ul_1Szanowni Państwo Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza na bezpłatny Dzień Informacyjny2014-10-01_000023

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jakie są założenia i zasady finansowe oraz prawne programu Horyzont 2020.

Prowadząca spotkanie, p. Barbara TRAMMER, jest ekspertką z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. W załączeniu Agenda spotkaniaRaport

Termin i miejsce wydarzenia: 22 października 2014 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C 140

  iar©30.09.2014


 

Serdecznie zapraszamy do oglądania WIADOMOŚCI NAUKOWYCH w każdą niedzielę o 19:20 na TVP 1 przed głównym wydaniem Wiadomości .

Celem programu jest popularyzator__naukipopularyzacja nauki oraz badań, które realizowane są ze środków NCBiR.

Każdy odcinek trwa niespełna cztery minuty. Program prowadzony jest przez dziennikarza Radka Brzózkę. W programie prezentowane są ciekawostki ze świata nauki. Dowiecie się Państwo o przykładowych projektach, które finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

iar©02.09.2014


 

Rozpoczynamy 10. edycję konkursu„Popularyzator Nauki”popularyzator_naukiNaukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa, które odsłaniają tajemnice nauki i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom,mogą wziąć udział w 10. edycji konkursu „Popularyzator Nauki”.Kandydatów do konkursu można zgłaszać wyłącznie za ich zgodą. Swoje kandydatury mogą nadesłać też sami zainteresowani.Zgłoszenia należy składać w formie wypełnionego formularza, pobranego ze strony serwisu PAP Nauka w Polsce i wysłać pocztą elektroniczną na adres: popularyzator@pap.pl Zgłoszenia można przesyłać do 31 października. iar©02.09.2014


 

Fundacja Kościuszkowska zaprasza polskich naukowców i artystów do starania się o stypendia Fundacji na wyjazdy do USA w roku akademickim 2015/16. Dokumenty można składać do 15 października 2014 r.image001_pngStypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego wyłącznie dla obywateli polskich na stałe zamieszkałych w Polsce.Kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.Raport iar©25.08.2014


fnp_logo_

Szanowni Państwo! Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń dla naukowców

Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

W ramach działań w projekcie SKILLS organizowane są m.in. szkolenia z zakresu komunikacji naukowej, szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami i zespołami naukowymi, Program Mentoringu, Konkurs INTER, Konkurs IMPULS, Konkurs eNgage, Program PRAXIS czy Akademia Menadżerów Programowych.

Harmonogram spotkań

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu.

Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: •są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie Polski; •są doktorantami w polskich jednostkach naukowych; •są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia organizowane w ramach programu SKILLS dotyczą następujących zagadnień: •podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi; •transfer technologii i przedsiębiorczości; •warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej; •upowszechnianie nauki.

Po odbyciu jednego z wymienionych szkoleń jesteście Państwo uprawnieni do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu IMPULS (wrzesień i październik)

  iar©25.08.2014


KPK_ico_v2_

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący 1. konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU), który odbędzie się  16. września 2014 w Warszawie.

Prelegentki z IMI JU (Bruksela) Magda Gunn i Magali Poinot omówią aktualny konkurs i jego zasady Tematy konkursu: 1. Translational approaches to disease modifying therapy of type 1 diabetes mellitus (T1DM) 2. Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic retinopathy). Polscy realizatorzy projektów IMI przedstawią swoje doświadczenia. Prowadzenie i  informacje dot. Zdrowia w Horyzoncie 2020 – Anna Pytko i Ewa Szkiłądź z KPK PB UE. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (Kampus Ochota). Udział jest bezpłatny ale wymaga rejestracji (poniżej). Rejestracja Program spotkania

  iar©25.08.2014


Szanowni Państwo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim oraz Instytut  Ogrodnictwa w Skierniewicach zapraszają na bezpłatny Dzień Informacyjny dotyczący nowych możliwości finansowania projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze:

„Bezpieczna żywność, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”

Termin i miejsce wydarzenia: 8 września 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 Sala Obrad Sejmiku piętro 1 Agenda spotkania Raport   UWAGA: liczba miejsc ograniczona Osoby pragnące uczestniczyć w w/w wydarzeniu prosimy o zarejestrowanie się pod adresem: ryszard.rezka@inhort.pl

 iar©22.08.2014


UWAGA NAUKOWCY dziedzin diagnostyki,  rehabilitacji dzieci i młodzieży rehabilitacji medycznej, ruchowej, społecznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej.

slonceKonkurs naukowy fundacji „Promyk Słońca”

Do 30 września 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do V edycji konkursu naukowego fundacji Promyk Słońca. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, doktorskie oraz publikacje w czasopismach naukowych, poświęcone zagadnieniom z zakresu diagnostyki oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży rehabilitacji medycznej, ruchowej, społecznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 18 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu przesyłać można prace naukowe, które zostały obronione lub opublikowane w 2013 r. Zgłaszaną pracę należy przesłać w wersji elektronicznej i papierowej. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy Raport. Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali następujące nagrody finansowe: •najlepsza praca doktorska – 10 000 zł; •najlepsza praca magisterska – 5 000 zł; •najlepsza publikacja naukowa – 3 000 zł. Prace należy przesyłać na adres: Fundacja „Promyk Słońca”: ul. Swobodna 8a 50-088 Wrocław Strona internetowa V konkursu naukowego fundacji Promyk Słońcaslonce

 iar©22.08.2014


KPK_ico_v2_

SZKOLENIE PRZEZ INTERNET

Zdrowie – Badania kliniczne

w projektach H2020 – webinarium

Data/Czas 09/09/2014, 10:00 – 12:00

Kategorie tematyczne : Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 9 września 2014 w ramach projektu Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium dotyczące badań klinicznych w projektach H2020. W czasie webinarium zostaną omówione kwestie prawno-finansowe związane z badaniami klinicznymi; będzie też dużo porad praktycznych dotyczących zarówno składania wniosków projektowych, jak i ich późniejszej realizacji. Rejestracja na webinarium jest możliwa do 7 września: 2014-08-18_150829 Webinarium jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim.

    iar©18.08.2014


biznes_dla_edukacji_newsJeżeli edukacja ma przynosić korzyści społeczeństwu, to powinna być dopasowana do jego potrzeb. Powinna skutkować kształceniem osób, które będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy. Tylko czy rzeczywiście potrzeby rynku powinny być priorytetem dla edukacji? Jeżeli nurtują Was takie problemy, powinniście sięgnąć do bezpłatnej publikacji pt. „Biznes dla edukacji”.

We wspólnej publikacji przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami poruszone są zagadnienia dotyczące wyzwań z jakimi spotykają się obecnie pracodawcy oraz szkoły i uczelnie wyższe. Podjęte zostaje także zagadnienie współpracy biznesu z edukacją. Jak dowiadujemy się ze wstępu do publikacji kluczowe jest zrozumienie, że edukacja i biznes mają te same cele i dlatego powinny ze sobą współpracować.
RaportRaport

mrowkaiar©11.08.2014


strategmed1Prosimy o zapoznanie się z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącymi konkursu  na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowychPROFILAKTYKA I  LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH– STRATEGMED.Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób  cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych  prowadzonych w czterech obszarach:

 • kardiologii i kardiochirurgii
 • onkologii
 • neurologii i zmysłach
 • medycynie regeneracyjnej

Nabór wniosków trwa od od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

    iar©08.08.2014


turcja_tubitakStypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji turcja_flOd 22 września 2014 r. do 31 października 2014 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy prowadzą badania w następujących dziedzinach nauki: • nauki przyrodnicze; • nauki inżynieryjne i technologiczne; • nauki medyczne; • nauki rolnicze; • nauki humanistyczne; • nauki społeczne.Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań od tureckiej jednostki badawczej. Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia: •stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich; •częściowe pokrycie kosztów podróży do 1 000 dolarów; •częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 1 200 dolarów. Strona internetowa konkursu na stypendia w Turcji.   iar©30.07.2014


ERC: Harmonogram naboru wniosków 2014/2015

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję. W najbliższych miesiącach otwarty zostanie nabór wniosków we wszystkich konkursach organizowanych przez ERC. Budżet konkursów wynosił będzie 1,65 mld euro. Kwota ma wystarczyć na sfinansowanie ok. 1070 projektów. Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2014 i 2015 r na stronie:    ERC     pdf_ico

  iar©28.07.2014


 Szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych – 2, 3 września – Kraków

Do 7 sierpnia 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych, które organizowane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

 iar©28.07.2014


Nowe programy Ministra Nauki

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Wspiera uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudza innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe. Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu wybranych w konkursie Uniwersytetów Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynniki, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r. Więcej na stronie:

min_nauki_i_szkol_wyz_

 iar©25.07.2014


Otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED 25-07-2014

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF. od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00) Więcej na stronie:

Nar_Cenr_Badan

  iar©25.07.2014


efektywne__ Prawo Parkinsona w zarządzaniu czasem, prokrastynacja i inne niemedyczne schorzenia cywilizacyjne. Artykuł Pani mgr Anety Olejniczak z Instytutu Lotnictwa w Warszawie pt „Efektywne zarządzanie czasem

   iar©25.07.2014


omicron_v1 Warsztaty dla młodych i doświadczonych naukowców różne narzędzia i techniki“At the crossroads of stem cell biology and omics technology”Projekt OMICRON (29 wrzesień – 5 październik 2014)Projekt eksponuje rolę tych kierunków badawczych, które w ostatnich latach przyniosły UJ CM znaczący dorobek naukowy, związany m.in. z wieloośrodkową współpracą naukową. Dotyczy to badań nad chorobami metabolicznymi, patogenezą miażdżycy, genetyką oraz komórkami macierzystymi.Szczegółowe informacje o warsztatach OMICRON są dostępne tutaj:pdf_ico  iar©24.07.2014


image002Wsparcie dla ubiegających się o realizację projektów

 • Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku
 • Refundacja kosztów przygotowania wniosku

Nabór ciągły do 31 grudnia 2014 r. „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”w 2014 r. pdf_icoSzczegóły

  iar©23.07.2014


conferenceueSzanowni Państwo Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim zaprasza na warsztaty dla początkujących:„Raportowanie w projektach badawczych na przykładzie 7 PR”Warsztaty adresowane są do osób, które realizują bądź będą realizowały projekty badawcze.Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikupdf_ico. iar©23.07.2014


conferenceue

Międzynarodowa konferencja „Leveraging European Business Science”

W dniach 22-23 września 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Leveraging European Business Science”, której głównym organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydarzenie jest finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Konferencja będzie poświęcona kluczowym czynnikom sukcesu naukowców, którzy zajmują się sferą biznesową, w szczególności planowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości badań oraz upowszechnianiu ich wyników w prestiżowych czasopismach. W konferencji uczestniczyć będą badacze specjalizujący się w tematyce biznesowej z wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, a ponadto zaproszeni eksperci z takich krajów jak Wielka Brytania i Finlandia. Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, które pozwolą im doskonalić swoje umiejętności w zakresie m.in.: pisania tekstów naukowych w języku angielskim, wykorzystywania naukowych baz danych czy naukowego networkingu. Więcej informacji znajduje się Państwo na stronie konferencji.

   iar©23.07.2014


 

Komisja_eur

Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji. Zachęcamy do udziału w konsultacjach! Termin nadsyłania opinii: do 12 października 2014 r.

Celem programu Science with and for Society jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. Program przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych wskazanych w „Horyzoncie 2020”, a także budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), wzrośnie zainteresowanie społeczeństwa innowacjami, co będzie skutkować dalszymi działaniami badawczymi i innowacyjnymi. W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI – Responsible Research and Innovation). W ujęciu ogólnym, RRI oznacza przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.W praktyce, odpowiedzialne badania naukowe i innowacje składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:
 • szerzej angażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
 • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
 • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i w zakresie prowadzonych badań,
 • uwzględniać wymiar etyczny,
 • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

  iar©23.07.2014


harmWykorzystaj swoje kontakty międzynarodowe! Złóż wniosek w konkursie NCN – HARMONIA 6!!!


logo_ncnZapraszamy do zapoznania się z zakwalifikowanymi do finansowania przez NCN,  przykładowymi projektami składanymi w różnych konkursach (MAESTRO, HARMONIA, FUGA etc.)


badaczki_jpgSzanowni Państwokobietynauki Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w  IV edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie młodych badaczek, które są autorkami lub współautorkami rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać badaczki, które nie ukończyły 35. roku życia. Kompletne  zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty: • CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych; • krótki opis projektu (do 1 strony); • opis implementacji (do 1 strony). Więcej informacji na:innowacja_kobieta  iar©14.07.2014


 image001__jpgSzanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniach prezentujących funkcje oraz zastosowanie baz i narzędzi dostepnych na platformie Web of Science. Zapoznamy Państwa także z programem EndNote Online służącym do gromadzenia rekordów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.Szkolenia będą odbywały się w języku polskim, w internecie na patformie WebEx i są bezpłatne. Poniżej znajduje się plan szkoleń na nadchodzące tygodnie wraz z linkami do rejestracji. Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie, zawierający link do spotkania i instrukcje. Zapraszamy 

Temat: EndNote – podstawy dla użytkowników Web of Science
Data: Czwartek, 17 lipca 2014
Godzina:           10:00 zarejestruj się >>>
           
           
Temat: EndNote – podstawy dla użytkowników Web of Science
Data: Poniedziałek, 21 lipca 2014
Godzina:           13:00 zarejestruj się >>>
           
           
Temat: Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
Data: Czwartek, 17 lipca 2014
Godzina:           13:00 zarejestruj się >>>
           
           
Temat: Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
Data: Wtorek, 22 lipca 2014
Godzina:           10:00 zarejestruj się >>>
           
           
Temat: Web of Science – wyszukiwanie autora
Data: Poniedziałek, 21 lipca 2014
Godzina:           10:00 zarejestruj się >>>
           
           
Temat: Web of Science – wyszukiwanie autora
Data: Wtorek, 22 lipca 2014
Godzina:           13:00 zarejestruj się >>>
 iar©14.07.2014

 image001_jpg

 

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza X konkurs na artykuł popularnonaukowy: „SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH”

Zamknięcie konkursu  10 września 2014 r.Dokumentacja konkursowa. Jednostka pośrednicząca:  Forum Akademickie Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza X konkurs na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 18 500 zł.Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.BPBiS UŁ nie pośredniczy w zgłaszaniu kandydatur.iar©09.07.2014


q123SZKOLENIA DLA MŁODYCH LEKARZY

Informujemy, że wolne miejsca na szkolenia zaplanowane w III kwartale b.r. są jeszcze tylko na szkolenia w Warszawie w terminach: 14-19 lipiec, 28 lipiec – 2 sierpień, 25 – 30 sierpień.

Szczegóły i informacje w Biurze Projektu, tel. 22 558 80 47.

 iar©03.07.2014


 

Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z nowym konkursem

na granty ERC dla doświadczonych naukowców otwarty

Na Participant Portal opublikowano szczegóły dotyczące konkursu na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants, identyfikator konkursu to ERC-2014-AdG) ogłoszonego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) 17 czerwca br.

Granty te są adresowane do doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku naukowym, wywodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat.

Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków).

 iar©01.07.2014


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 16 września 2014 r.

iar©01.07.2014


Szanowni Państwo, Niezmiernie nam miło poinformować, iż Instytut CZMP jest członkiem nowo powstałego

CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE POLINTEGRA (Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe BIO – Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki),

którego celem jest przede wszystkim skoordynowane działań zmierzających do opracowania nowych technologii i ich komercjalizacji oraz kreowanie wspólnych działań innowacyjnych generowanych na etapie prac koncepcyjnych i rozwojowych, wzmacnianie współpracy naukowo-technicznej między jednostkami naukowo-badawczymi, a podmiotami gospodarczymi. Stworzone Centrum pragnie umacniać współpracę z instytucjami zagranicznymi i zmierza do ogłoszenia przez NCBiR Programu Strategicznego lub Sektorowego w obszarze badawczym zgodnym z prowadzoną tematyką badawczą.Zasadnicze zadania Centrum to rozwijanie kompetencji partnerów oraz wspieranie i koordynowanie ich działalności, pozyskiwanie wspólnych projektów badawczych w nowej perspektywie finansowej Horyzont 2020, działanie w kierunku transferu technologii i efektywnej komercjalizacji. Więcej informacji na stronie: http://www.ibwch.lodz.pl/pl Serdecznie zapraszamy Państwa do zaproponowania wstępnych obszarów badawczych (badania nad opatrunkami, siatkami operacyjne etc.) i zgłaszanie swoich propozycji współpracy do

Działu Współpracy Naukowej i Badawczej tel. (042) 271-16-05 naukaibadania.iczmp@gmail.com

iar©23.06.2014


 •  CZAS NA STRATEGMED!!!!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obszarów tematycznych w konkursie STRATEGMED, który zostanie  niebawem ogłoszony przez NCBiR. Obszary tematyczne:

 • Kardiologia i kardiochirurgia
 • Onkologia
 • Neurologia i zmysłu
 • Medycyna regeneracyjna (komórki macierzyste)
 • Szczegóły na stronie NCBiR

pdf_icostrategmed_wniosek-konkurs_iipdf_icostrategmed_zakres_tematyczny_ii_konkursu_1iar©12.06.2014


 • DRODZY BADACZE – NCN –  17 czerwca coraz bliżej!!! Uprzejmie prosimy o przedstawienie najpóźniej do dnia 11 czerwca w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej w pokoju nr 8, poziom II pawilon ginekologiczno-położniczy wydruków  wniosków z generatora OSF w celu ich weryfikacji i ewentualnych poprawek. (na tym etapie nie wciskać „wyślij do ncn”). Po weryfikacji, poprawnie wypełnione wnioski zostaną przekazane do akceptacji Dyrektora ICZMP. Podpisane, gotowe wnioski będziecie Państwo mogli odebrać w naszym Dziale w celu ich wysłania do NCN-u w formie elektronicznej i papierowej. iar©21.05.2014

 • Dział Współpracy Naukowej i Badawczej informuje, że wnioski do Komisji Etyki Badań Naukowych ICZMP należy składać w sekretariatu Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP bud. „B”, poziom „0” (tel. 271 14 01) iar©03.06.2014